شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

YoloCash

  • نرخ فعلی:0.00025785
  • بالاترین قیمت روز:0.00037985
  • پایین ترین قیمت روز:0.00023346
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00029401
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۵:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.00029416
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:14.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک YoloCash در روز جاری

نمودار کندل استیک YoloCash در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00025785 ریال21:15:19
0.00025835 ریال21:05:19
0.00025657 ریال20:46:19
0.00025630 ریال20:40:20
0.00036805 ریال20:26:19
0.00036857 ریال20:14:19
0.00037089 ریال20:02:21
0.00037249 ریال19:58:19
0.00037496 ریال19:44:18
0.00037572 ریال19:28:18
0.00037621 ریال19:12:18
0.00037636 ریال19:10:20
0.00037700 ریال18:58:18
0.0003777 ریال18:49:18
0.00037703 ریال18:16:18
0.00025514 ریال17:09:17
0.00025535 ریال17:07:18
0.00025517 ریال17:03:19
0.00025456 ریال16:48:17
0.00025376 ریال16:47:17
0.00025423 ریال16:36:17
0.00026236 ریال16:35:18
0.00026195 ریال16:22:17
0.00026274 ریال16:09:17
0.00026233 ریال16:05:17
0.00026202 ریال16:00:25
0.00026268 ریال15:47:17
0.00026280 ریال15:43:16
0.00026337 ریال15:40:17
0.00026352 ریال15:39:17
0.00026337 ریال15:37:17
0.00026299 ریال15:26:17
0.00026271 ریال15:18:17
0.00026191 ریال14:48:17
0.00037402 ریال14:03:18
0.00037421 ریال14:01:22
0.00037265 ریال13:45:17
0.00037385 ریال12:52:15
0.00037184 ریال12:46:16
0.00037581 ریال12:16:16
0.00037985 ریال11:56:17
0.00027080 ریال7:46:15
0.00027177 ریال7:07:15
0.00027172 ریال6:56:14
0.00027174 ریال6:52:14
0.00028863 ریال5:18:13
0.00028803 ریال5:16:14
0.00028755 ریال5:04:12
0.00028768 ریال4:57:13
0.00028755 ریال4:56:13
0.00028842 ریال4:48:13
0.00028867 ریال4:36:13
0.00028898 ریال4:34:12
0.00028873 ریال4:32:13
0.00028801 ریال4:16:12
0.00023364 ریال4:14:12
0.00023376 ریال4:08:13
0.00023371 ریال4:04:14
0.00023376 ریال4:02:14
0.00023371 ریال4:01:17
0.00023386 ریال3:51:13
0.00023374 ریال3:43:12
0.00023378 ریال3:36:13
0.00023361 ریال3:30:15
0.00023365 ریال3:29:12
0.00023361 ریال3:28:12
0.00023365 ریال3:27:12
0.00023361 ریال3:26:13
0.00023365 ریال3:24:12
0.00023346 ریال3:20:12
0.00023365 ریال3:18:13
0.00023364 ریال3:07:12
0.00028970 ریال3:02:12
0.00023364 ریال3:01:14
0.00028981 ریال2:44:13
0.00028976 ریال2:36:14
0.00028925 ریال2:30:15
0.00028899 ریال2:17:11
0.00028884 ریال2:10:13
0.00028868 ریال2:03:12
0.00028886 ریال1:58:11
0.00028874 ریال1:50:13
0.00028922 ریال1:44:11
0.00028879 ریال1:40:12
0.00028843 ریال1:33:12
0.00028787 ریال1:27:12
0.0002876 ریال1:18:11
0.00028759 ریال1:17:10
0.0002876 ریال1:15:12
0.00028759 ریال1:13:11
0.00028802 ریال1:11:12
0.00028759 ریال1:10:12
0.00028802 ریال1:09:11
0.00028904 ریال1:05:11
0.00028802 ریال1:02:12
0.00028904 ریال0:59:12
0.00028876 ریال0:43:11
0.00028942 ریال0:38:12
0.00028938 ریال0:31:13
0.00029355 ریال0:19:11
0.00029401 ریال0:06:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی