iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Wixlar

  • نرخ فعلی:0.00505681
  • بالاترین قیمت روز:0.00549454
  • پایین ترین قیمت روز:0.00487287
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00519069
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۶:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.00515789
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک Wixlar در روز جاری

نمودار کندل استیک Wixlar در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00505681 ریال17:26:27
0.00506326 ریال17:20:35
0.00500658 ریال17:11:40
0.00504395 ریال17:08:29
0.00512664 ریال16:59:28
0.00508429 ریال16:50:41
0.00502467 ریال16:41:37
0.00494243 ریال16:35:25
0.0051116 ریال16:32:45
0.00494243 ریال16:29:20
0.00503409 ریال16:20:26
0.00514663 ریال16:14:22
0.00510443 ریال16:08:20
0.00511584 ریال15:56:35
0.00505344 ریال15:50:32
0.00509367 ریال15:44:21
0.0049806 ریال15:41:35
0.00494741 ریال15:38:19
0.0049806 ریال15:35:31
0.00489582 ریال15:23:21
0.00492478 ریال15:17:23
0.00490438 ریال15:14:18
0.00487287 ریال15:08:23
0.00497167 ریال14:56:22
0.00499518 ریال14:50:38
0.00510013 ریال14:41:30
0.00513444 ریال14:38:17
0.00512315 ریال14:35:21
0.00508879 ریال14:32:35
0.00509177 ریال14:29:21
0.00508879 ریال14:26:34
0.00502119 ریال14:14:24
0.00510887 ریال14:05:28
0.00508981 ریال14:02:49
0.00508087 ریال13:50:37
0.00521966 ریال13:47:25
0.00515215 ریال13:41:35
0.00521966 ریال13:35:32
0.0053435 ریال13:29:22
0.00530695 ریال13:26:24
0.00521929 ریال13:20:31
0.0051428 ریال13:11:25
0.00503868 ریال13:02:35
0.00512351 ریال12:56:25
0.00522485 ریال12:50:37
0.00534706 ریال12:44:19
0.00531032 ریال12:41:29
0.00528966 ریال12:33:00
0.00528569 ریال12:26:32
0.00514191 ریال12:23:25
0.00522382 ریال12:20:42
0.00514191 ریال12:17:30
0.00522382 ریال12:14:30
0.00516558 ریال12:05:30
0.00501394 ریال11:56:33
0.00495538 ریال11:50:44
0.00500865 ریال11:44:24
0.00500467 ریال11:35:34
0.00517396 ریال11:32:39
0.00505885 ریال11:29:26
0.00517396 ریال11:26:32
0.00511042 ریال11:20:37
0.0050308 ریال11:11:34
0.00510034 ریال11:08:27
0.00500428 ریال10:59:23
0.00521519 ریال10:50:37
0.00528528 ریال10:44:22
0.0052824 ریال10:35:27
0.00526678 ریال10:32:35
0.00525141 ریال10:29:20
0.00532686 ریال10:17:21
0.00523246 ریال10:02:38
0.00524421 ریال9:56:30
0.00529559 ریال9:50:25
0.00528712 ریال9:44:18
0.00519817 ریال9:38:17
0.00522594 ریال9:32:28
0.00524834 ریال9:23:16
0.00523317 ریال9:17:15
0.00512862 ریال9:14:16
0.00525847 ریال9:11:22
0.00512862 ریال9:05:21
0.00518194 ریال8:59:13
0.00510725 ریال8:53:13
0.00515347 ریال8:50:20
0.00510725 ریال8:47:15
0.00511727 ریال8:38:13
0.00512326 ریال8:29:13
0.00492991 ریال8:20:22
0.00498122 ریال8:14:16
0.00505744 ریال8:11:16
0.00498122 ریال8:08:13
0.0049242 ریال8:05:16
0.00505744 ریال8:02:21
0.0049242 ریال7:53:13
0.00499758 ریال7:50:16
0.00521674 ریال7:44:11
0.00526817 ریال7:38:15
0.00527356 ریال7:32:25
0.00527993 ریال7:26:15
0.00521791 ریال7:20:17
0.00524909 ریال7:14:16
0.00531856 ریال7:11:18
0.00524909 ریال7:08:15
0.00531856 ریال7:05:18
0.00533228 ریال6:59:13
0.00523785 ریال6:50:20
0.00536685 ریال6:47:13
0.00533058 ریال6:35:24
0.00524513 ریال6:32:21
0.0052996 ریال6:29:13
0.00524513 ریال6:23:15
0.0052996 ریال6:17:13
0.00532637 ریال6:11:16
0.00518155 ریال6:02:24
0.00520693 ریال5:59:14
0.00506189 ریال5:56:17
0.00509177 ریال5:53:12
0.00506189 ریال5:50:21
0.00509177 ریال5:44:13
0.00508153 ریال5:35:24
0.00525483 ریال5:26:15
0.00528475 ریال5:17:14
0.00515014 ریال5:11:15
0.00509581 ریال5:08:11
0.00519624 ریال5:05:13
0.00509581 ریال5:02:20
0.00519624 ریال4:59:10
0.00516971 ریال4:50:15
0.00508523 ریال4:41:15
0.00516906 ریال4:35:18
0.00521697 ریال4:32:13
0.00522592 ریال4:26:11
0.00522546 ریال4:20:14
0.00524218 ریال4:11:12
0.00516539 ریال4:05:13
0.00528507 ریال3:56:12
0.00537318 ریال3:53:10
0.00549454 ریال3:50:15
0.00537318 ریال3:47:12
0.00549454 ریال3:44:12
0.00540351 ریال3:35:15
0.0053925 ریال3:32:12
0.00523996 ریال3:29:11
0.00516992 ریال3:20:12
0.00529285 ریال3:11:13
0.00518738 ریال3:08:16
0.0052312 ریال2:56:17
0.00520924 ریال2:50:15
0.00518527 ریال2:41:17
0.00505137 ریال2:38:13
0.00506383 ریال2:35:20
0.00505137 ریال2:32:19
0.00503959 ریال2:23:11
0.00506584 ریال2:20:15
0.0050657 ریال2:17:11
0.00506584 ریال2:11:17
0.00506609 ریال2:08:16
0.00515342 ریال2:05:17
0.00506609 ریال1:56:17
0.00501061 ریال1:53:13
0.00508386 ریال1:41:17
0.00519245 ریال1:32:18
0.00508515 ریال1:26:12
0.00517317 ریال1:20:14
0.00524582 ریال1:17:14
0.00530555 ریال1:14:13
0.00524582 ریال1:11:20
0.00530555 ریال1:05:18
0.00533417 ریال0:56:15
0.00531769 ریال0:53:12
0.00526263 ریال0:47:12
0.00530032 ریال0:38:12
0.00519732 ریال0:32:17
0.00522263 ریال0:23:12
0.00527118 ریال0:17:14
0.00516062 ریال0:11:24
0.00519069 ریال0:08:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات