شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ویوز / Waves

  • نرخ فعلی:0.8787
  • بالاترین قیمت روز:0.8816
  • پایین ترین قیمت روز:0.8694
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8816
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۰:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.8867
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.91%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.008

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8787 ریال6:20:19
0.8779 ریال6:18:13
0.8778 ریال6:06:15
0.8811 ریال6:00:32
0.8813 ریال5:56:14
0.8812 ریال5:50:21
0.8776 ریال5:44:13
0.8774 ریال5:36:14
0.877 ریال5:20:17
0.8777 ریال5:18:13
0.8774 ریال5:06:12
0.8773 ریال5:04:13
0.8772 ریال5:02:16
0.8773 ریال5:00:26
0.8772 ریال4:50:17
0.8761 ریال4:44:12
0.876 ریال4:36:11
0.8736 ریال4:26:12
0.8735 ریال4:20:14
0.8752 ریال4:12:10
0.8756 ریال4:06:11
0.8744 ریال3:58:11
0.8742 ریال3:54:12
0.8743 ریال3:50:16
0.8717 ریال3:40:13
0.8719 ریال3:36:13
0.8723 ریال3:16:11
0.8721 ریال3:10:14
0.8722 ریال3:08:12
0.8721 ریال3:06:11
0.8701 ریال3:02:14
0.87 ریال2:54:11
0.8701 ریال2:50:17
0.8695 ریال2:44:10
0.8694 ریال2:42:11
0.8696 ریال2:40:14
0.8697 ریال2:36:11
0.8762 ریال2:24:10
0.8765 ریال2:22:10
0.8766 ریال2:20:14
0.8773 ریال2:06:11
0.878 ریال1:50:15
0.8763 ریال1:46:10
0.8764 ریال1:38:10
0.8763 ریال1:36:10
0.8765 ریال1:26:11
0.8764 ریال1:24:10
0.8765 ریال1:20:13
0.877 ریال1:16:10
0.8771 ریال1:06:10
0.8767 ریال1:02:14
0.8768 ریال0:58:10
0.8767 ریال0:50:18
0.8762 ریال0:46:14
0.8763 ریال0:42:10
0.8762 ریال0:26:11
0.8763 ریال0:24:10
0.8759 ریال0:22:11
0.8758 ریال0:20:12
0.8805 ریال0:16:11
0.8811 ریال0:14:11
0.8814 ریال0:08:12
0.8816 ریال0:06:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات