شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وان کوین / Wancoin

  • نرخ فعلی:0.1975
  • بالاترین قیمت روز:0.1992
  • پایین ترین قیمت روز:0.1938
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1938
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۰:۳۳
  • نرخ روز گذشته:0.1950
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0025

نمودار کندل استیک وان کوین / Wancoin در روز جاری

نمودار کندل استیک وان کوین / Wancoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1975 ریال10:20:33
0.1979 ریال10:18:23
0.1982 ریال10:16:23
0.1984 ریال10:12:23
0.1988 ریال10:10:32
0.1987 ریال10:08:25
0.1990 ریال10:02:30
0.1992 ریال10:00:58
0.1991 ریال9:56:22
0.1988 ریال9:54:21
0.1987 ریال9:52:19
0.1986 ریال9:50:33
0.1977 ریال9:48:19
0.1972 ریال9:46:22
0.1977 ریال9:44:18
0.1972 ریال9:42:22
0.1973 ریال9:40:20
0.1970 ریال9:34:17
0.1971 ریال9:32:25
0.1970 ریال9:28:19
0.1969 ریال9:26:18
0.1970 ریال9:24:15
0.1968 ریال9:20:23
0.1969 ریال9:16:18
0.1965 ریال9:14:13
0.1964 ریال9:12:14
0.1962 ریال9:08:13
0.1970 ریال9:02:22
0.1969 ریال9:00:33
0.1975 ریال8:58:13
0.1977 ریال8:56:14
0.1979 ریال8:54:13
0.1977 ریال8:52:12
0.1980 ریال8:50:19
0.1963 ریال8:44:13
0.1964 ریال8:42:16
0.1965 ریال8:40:16
0.1964 ریال8:36:12
0.1965 ریال8:32:15
0.1966 ریال8:28:16
0.1961 ریال8:24:11
0.1962 ریال8:22:12
0.1964 ریال8:20:15
0.1962 ریال8:18:12
0.1964 ریال8:16:14
0.1966 ریال8:14:31
0.1963 ریال8:13:49
0.1966 ریال8:13:21
0.1966 ریال8:13:11
0.1963 ریال8:12:58
0.1963 ریال8:12:54
0.1965 ریال8:12:36
0.1965 ریال8:12:31
0.1965 ریال8:12:26
0.1963 ریال8:12:24
0.1963 ریال8:12:21
0.1965 ریال8:12:17
0.1964 ریال8:12:10
0.1964 ریال8:12:08
0.1964 ریال8:11:55
0.1964 ریال8:11:45
0.1965 ریال8:11:39
0.1962 ریال7:51:26
0.1962 ریال7:51:18
0.1962 ریال7:51:06
0.196 ریال7:50:59
0.196 ریال7:50:53
0.196 ریال7:50:47
0.1959 ریال7:47:20
0.196 ریال7:42:13
0.1965 ریال7:40:13
0.1963 ریال7:38:11
0.1965 ریال7:36:12
0.1963 ریال7:28:11
0.1962 ریال7:26:11
0.1964 ریال7:24:11
0.1963 ریال7:22:12
0.1962 ریال7:20:13
0.1966 ریال7:18:11
0.1962 ریال7:16:11
0.1966 ریال7:14:33
0.1968 ریال7:08:13
0.1972 ریال7:06:13
0.1970 ریال7:04:12
0.1969 ریال7:03:00
0.1970 ریال7:02:26
0.1970 ریال7:01:38
0.1969 ریال6:58:47
0.1970 ریال6:56:48
0.1969 ریال6:52:49
0.1966 ریال6:51:01
0.1968 ریال6:48:48
0.1967 ریال6:46:47
0.1979 ریال6:40:57
0.1983 ریال6:38:46
0.1979 ریال6:32:54
0.1977 ریال6:28:55
0.1975 ریال6:20:58
0.1972 ریال6:14:48
0.1975 ریال6:12:44
0.1972 ریال6:10:58
0.1975 ریال6:06:44
0.1974 ریال6:04:49
0.1975 ریال6:02:57
0.1974 ریال6:02:10
0.1974 ریال6:01:30
0.1966 ریال5:54:43
0.1965 ریال5:52:47
0.1963 ریال5:48:43
0.1960 ریال5:46:42
0.1958 ریال5:44:41
0.1951 ریال5:42:44
0.1952 ریال5:40:51
0.1951 ریال5:38:41
0.1952 ریال5:36:40
0.1953 ریال5:34:38
0.1954 ریال5:30:59
0.1951 ریال5:28:40
0.1953 ریال5:26:38
0.1951 ریال5:24:37
0.1953 ریال5:22:37
0.1951 ریال5:20:43
0.1967 ریال5:18:35
0.1975 ریال5:16:37
0.1967 ریال5:14:39
0.1975 ریال5:12:32
0.1972 ریال5:10:40
0.1964 ریال5:08:35
0.1962 ریال5:06:30
0.1972 ریال5:04:29
0.1962 ریال5:02:33
0.1959 ریال5:00:50
0.1960 ریال4:56:31
0.1952 ریال4:54:28
0.1953 ریال4:52:30
0.1952 ریال4:50:36
0.1953 ریال4:48:26
0.1956 ریال4:46:27
0.1957 ریال4:44:26
0.1951 ریال4:42:28
0.1956 ریال4:40:30
0.1951 ریال4:38:24
0.1961 ریال4:36:25
0.1959 ریال4:32:26
0.1964 ریال4:30:32
0.1961 ریال4:28:23
0.1963 ریال4:26:21
0.1961 ریال4:24:20
0.1960 ریال4:20:20
0.1963 ریال4:14:14
0.1968 ریال4:12:13
0.1969 ریال4:10:17
0.1970 ریال4:08:13
0.1963 ریال4:06:14
0.1964 ریال4:04:12
0.1963 ریال4:02:15
0.1964 ریال4:00:29
0.1963 ریال3:54:12
0.1961 ریال3:52:14
0.1958 ریال3:50:16
0.1956 ریال3:48:12
0.1964 ریال3:46:11
0.1959 ریال3:44:12
0.1965 ریال3:42:14
0.1964 ریال3:40:15
0.1965 ریال3:38:12
0.1964 ریال3:36:14
0.1967 ریال3:34:13
0.1965 ریال3:32:14
0.1967 ریال3:30:20
0.1968 ریال3:26:11
0.1967 ریال3:24:12
0.1966 ریال3:22:11
0.1973 ریال3:20:13
0.1975 ریال3:16:11
0.1974 ریال3:12:11
0.1977 ریال3:10:13
0.1975 ریال3:08:10
0.1977 ریال3:06:10
0.1973 ریال3:04:10
0.1974 ریال3:02:13
0.1972 ریال3:00:23
0.1971 ریال2:58:10
0.1973 ریال2:56:12
0.1972 ریال2:54:10
0.1974 ریال2:48:12
0.1970 ریال2:44:11
0.197 ریال2:40:14
0.1969 ریال2:32:14
0.1974 ریال2:30:18
0.1975 ریال2:28:12
0.1971 ریال2:22:10
0.1952 ریال2:20:15
0.1951 ریال2:14:12
0.1942 ریال2:12:14
0.1947 ریال2:10:15
0.1942 ریال2:08:11
0.1943 ریال2:04:13
0.1948 ریال2:02:20
0.1947 ریال1:58:11
0.1949 ریال1:56:12
0.1944 ریال1:54:11
0.1945 ریال1:46:11
0.1946 ریال1:42:12
0.1947 ریال1:38:11
0.1940 ریال1:36:11
0.1941 ریال1:34:11
0.1943 ریال1:28:13
0.1949 ریال1:26:11
0.1946 ریال1:24:12
0.1945 ریال1:20:14
0.1946 ریال1:18:11
0.1945 ریال1:16:10
0.1946 ریال1:12:12
0.1941 ریال1:06:13
0.1943 ریال1:00:21
0.1945 ریال0:56:12
0.1948 ریال0:54:10
0.1944 ریال0:48:11
0.1943 ریال0:46:10
0.1944 ریال0:44:11
0.1942 ریال0:42:10
0.1944 ریال0:40:12
0.1951 ریال0:38:10
0.1949 ریال0:28:11
0.1941 ریال0:24:11
0.1940 ریال0:18:10
0.1938 ریال0:12:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات