iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Volume Network

  • نرخ فعلی:0.0100561
  • بالاترین قیمت روز:0.0103458
  • پایین ترین قیمت روز:0.00921028
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0102419
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۱:۴۳
  • نرخ روز گذشته:0.0102822
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک Volume Network در روز جاری

نمودار کندل استیک Volume Network در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0100561 ریال15:11:43
0.00988091 ریال15:03:44
0.00990471 ریال14:59:23
0.00986868 ریال14:56:37
0.00990471 ریال14:53:26
0.00976568 ریال14:47:32
0.0097837 ریال14:35:41
0.00981557 ریال14:32:44
0.00988466 ریال14:23:33
0.00972332 ریال14:20:54
0.00986177 ریال14:14:34
0.00975325 ریال14:02:57
0.0097023 ریال13:56:51
0.00977437 ریال13:51:47
0.00989735 ریال13:44:38
0.00975845 ریال13:39:31
0.00980578 ریال13:36:41
0.00974801 ریال13:27:30
0.00975287 ریال13:20:58
0.0096675 ریال13:18:39
0.00975287 ریال13:14:36
0.00978754 ریال13:03:19
0.00972741 ریال12:59:30
0.00981604 ریال12:50:46
0.00987147 ریال12:47:32
0.00987253 ریال12:44:28
0.00987147 ریال12:41:41
0.00987253 ریال12:38:27
0.00974906 ریال12:32:56
0.00975361 ریال12:26:32
0.00969017 ریال12:20:44
0.00928476 ریال12:14:31
0.00925224 ریال12:05:54
0.00925557 ریال11:56:46
0.00930017 ریال11:50:57
0.00937203 ریال11:44:44
0.00927333 ریال11:41:42
0.00926045 ریال11:32:39
0.00929423 ریال11:23:54
0.00926634 ریال11:12:47
0.00926634 ریال11:12:46
0.00921028 ریال11:07:16
0.00921028 ریال11:07:11
0.00937099 ریال10:59:28
0.00936164 ریال10:50:48
0.00964526 ریال10:44:28
0.0101532 ریال10:35:38
0.010063 ریال10:32:44
0.0100178 ریال10:23:22
0.0100926 ریال10:21:42
0.0100926 ریال10:21:39
0.0100844 ریال10:17:26
0.0100402 ریال10:14:32
0.0100844 ریال10:11:42
0.0100402 ریال10:05:47
0.0100103 ریال10:02:50
0.0101542 ریال9:50:30
0.0100565 ریال9:44:24
0.00997583 ریال9:38:22
0.0100474 ریال9:35:32
0.00996269 ریال9:32:27
0.0100474 ریال9:23:27
0.0100974 ریال9:20:32
0.0102221 ریال9:11:47
0.010129 ریال9:05:28
0.0102378 ریال8:59:21
0.0100214 ریال8:50:28
0.0100796 ریال8:47:23
0.0098585 ریال8:44:19
0.0100796 ریال8:41:31
0.0098585 ریال8:38:20
0.00999791 ریال8:32:29
0.00984202 ریال8:29:20
0.00983171 ریال8:23:25
0.00996931 ریال8:14:26
0.00980623 ریال8:05:32
0.00984312 ریال7:56:27
0.00989147 ریال7:50:27
0.00993352 ریال7:41:31
0.0099336 ریال7:35:32
0.0100248 ریال7:32:37
0.0100011 ریال7:29:20
0.0100074 ریال7:18:20
0.00999767 ریال7:14:21
0.00997971 ریال7:09:19
0.00989503 ریال6:56:30
0.0099512 ریال6:47:25
0.0100334 ریال6:41:30
0.00996593 ریال6:39:19
0.0100014 ریال6:33:28
0.00990377 ریال6:29:20
0.0100869 ریال6:20:23
0.0100813 ریال6:11:36
0.0100269 ریال6:02:46
0.0101329 ریال5:56:31
0.00998855 ریال5:50:30
0.0100892 ریال5:41:29
0.0100156 ریال5:38:17
0.0100725 ریال5:32:32
0.0100679 ریال5:26:24
0.00999844 ریال5:20:22
0.0100036 ریال5:11:37
0.00988934 ریال5:08:21
0.0100577 ریال5:05:28
0.00988934 ریال5:02:44
0.0100577 ریال4:59:19
0.00994547 ریال4:50:26
0.0099183 ریال4:44:18
0.0100456 ریال4:35:28
0.00993217 ریال4:32:31
0.00990559 ریال4:23:19
0.00999582 ریال4:17:16
0.0100109 ریال4:14:17
0.00989505 ریال4:02:39
0.00995705 ریال3:56:29
0.00989773 ریال3:50:28
0.0100061 ریال3:47:20
0.0100287 ریال3:44:18
0.0100061 ریال3:35:32
0.010176 ریال3:32:26
0.0100989 ریال3:26:21
0.0100459 ریال3:20:24
0.0101057 ریال3:17:21
0.0100459 ریال3:15:24
0.0101329 ریال3:02:27
0.0100212 ریال2:56:22
0.010005 ریال2:50:23
0.0100072 ریال2:45:20
0.0100451 ریال2:38:21
0.0101123 ریال2:32:25
0.0102063 ریال2:26:20
0.0101068 ریال2:21:28
0.0101208 ریال2:15:26
0.010015 ریال2:05:28
0.0100441 ریال1:59:15
0.0101828 ریال1:50:28
0.0101989 ریال1:41:30
0.0102542 ریال1:38:21
0.0103208 ریال1:32:28
0.0103458 ریال1:23:19
0.010141 ریال1:17:20
0.0102155 ریال1:14:18
0.010074 ریال1:11:21
0.0102155 ریال1:08:23
0.010177 ریال0:56:23
0.010126 ریال0:53:19
0.0101694 ریال0:50:27
0.010126 ریال0:47:19
0.0101694 ریال0:44:29
0.0101227 ریال0:38:18
0.0101196 ریال0:35:27
0.010243 ریال0:26:22
0.010255 ریال0:20:23
0.0102419 ریال0:14:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات