شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ویوو / VIVO

  • نرخ فعلی:0.01627
  • بالاترین قیمت روز:0.01654
  • پایین ترین قیمت روز:0.01605
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.01605
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.01614
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک ویوو / VIVO در روز جاری

نمودار کندل استیک ویوو / VIVO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.01627 ریال12:35:15
0.01626 ریال12:29:09
0.01627 ریال12:26:12
0.01625 ریال12:23:10
0.01624 ریال12:20:12
0.01622 ریال12:17:13
0.01626 ریال12:14:13
0.01627 ریال12:08:11
0.01626 ریال12:05:15
0.01629 ریال12:02:14
0.01628 ریال11:59:10
0.01629 ریال11:53:13
0.01628 ریال11:50:15
0.0163 ریال11:47:14
0.01627 ریال11:44:13
0.01629 ریال11:41:12
0.0163 ریال11:38:10
0.01629 ریال11:35:15
0.01631 ریال11:32:12
0.0163 ریال11:29:13
0.01627 ریال11:20:11
0.0163 ریال11:14:12
0.01627 ریال11:11:10
0.01626 ریال11:08:12
0.01621 ریال11:05:12
0.01622 ریال10:59:11
0.0162 ریال10:53:12
0.01617 ریال10:50:11
0.01616 ریال10:38:10
0.0162 ریال10:35:10
0.01621 ریال10:32:14
0.01619 ریال10:29:10
0.01618 ریال10:26:11
0.01621 ریال10:20:13
0.01622 ریال10:18:10
0.01623 ریال10:08:09
0.01624 ریال10:05:13
0.01617 ریال10:02:11
0.01618 ریال9:57:12
0.01621 ریال9:53:09
0.0162 ریال9:47:11
0.01619 ریال9:41:11
0.01614 ریال9:38:12
0.01615 ریال9:32:14
0.01612 ریال9:29:09
0.01613 ریال9:26:12
0.01614 ریال9:23:09
0.01618 ریال9:20:10
0.01616 ریال9:17:09
0.01614 ریال9:14:13
0.0162 ریال9:11:10
0.01621 ریال9:05:12
0.01625 ریال9:02:10
0.01624 ریال8:59:09
0.01621 ریال8:56:12
0.01626 ریال8:50:13
0.01627 ریال8:44:10
0.01629 ریال8:41:12
0.01627 ریال8:38:12
0.01629 ریال8:29:12
0.0163 ریال8:26:10
0.01635 ریال8:23:10
0.01634 ریال8:20:10
0.01632 ریال8:14:12
0.01631 ریال8:08:12
0.0163 ریال8:02:11
0.01626 ریال7:56:13
0.01624 ریال7:53:12
0.01622 ریال7:47:09
0.01625 ریال7:44:09
0.01626 ریال7:41:11
0.01624 ریال7:35:14
0.01629 ریال7:32:14
0.01635 ریال7:29:10
0.01637 ریال7:23:09
0.01639 ریال7:18:09
0.01638 ریال7:09:12
0.01637 ریال7:06:12
0.01636 ریال7:00:25
0.01635 ریال6:45:13
0.01639 ریال6:42:10
0.0164 ریال6:39:09
0.01644 ریال6:30:18
0.01638 ریال6:24:12
0.0164 ریال6:18:15
0.01637 ریال6:09:09
0.01638 ریال6:06:15
0.01632 ریال6:00:25
0.01634 ریال5:57:12
0.01632 ریال5:50:13
0.01631 ریال5:47:10
0.0163 ریال5:42:09
0.01631 ریال5:39:12
0.01626 ریال5:33:13
0.01631 ریال5:27:12
0.01627 ریال5:24:10
0.01628 ریال5:18:12
0.01632 ریال5:15:13
0.01626 ریال5:08:12
0.0163 ریال5:03:10
0.01628 ریال4:57:12
0.01626 ریال4:44:11
0.01625 ریال4:42:12
0.01622 ریال4:39:12
0.01612 ریال4:36:09
0.01614 ریال4:32:12
0.01621 ریال4:26:09
0.01618 ریال4:20:11
0.01624 ریال4:17:11
0.01621 ریال4:09:11
0.01623 ریال4:06:12
0.01629 ریال4:03:10
0.01628 ریال3:59:09
0.0163 ریال3:53:09
0.01634 ریال3:50:11
0.01631 ریال3:47:11
0.01627 ریال3:41:12
0.01633 ریال3:38:12
0.01632 ریال3:29:12
0.01641 ریال3:26:09
0.01643 ریال3:23:11
0.01639 ریال3:20:12
0.01654 ریال3:14:10
0.01652 ریال3:09:11
0.01651 ریال3:00:20
0.01649 ریال2:54:11
0.01648 ریال2:50:14
0.01646 ریال2:45:12
0.01643 ریال2:42:10
0.01648 ریال2:39:11
0.01647 ریال2:36:10
0.01645 ریال2:30:15
0.01642 ریال2:24:11
0.01638 ریال2:15:12
0.01642 ریال2:12:09
0.01643 ریال2:09:10
0.01644 ریال1:57:12
0.01645 ریال1:53:09
0.01644 ریال1:50:13
0.01648 ریال1:45:13
0.01635 ریال1:42:10
0.01637 ریال1:39:09
0.01633 ریال1:36:11
0.01629 ریال1:33:12
0.0163 ریال1:30:13
0.01629 ریال1:24:11
0.01628 ریال1:18:12
0.01626 ریال1:14:09
0.01624 ریال1:12:12
0.01626 ریال1:00:19
0.01629 ریال0:57:12
0.01625 ریال0:53:09
0.01634 ریال0:50:14
0.01616 ریال0:48:12
0.01613 ریال0:44:09
0.01612 ریال0:42:10
0.01611 ریال0:38:14
0.01607 ریال0:30:16
0.01606 ریال0:26:45
0.01608 ریال0:23:12
0.01606 ریال0:14:14
0.01605 ریال0:12:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی