شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Vitae

  • نرخ فعلی:1.15703
  • بالاترین قیمت روز:1.19241
  • پایین ترین قیمت روز:1.13742
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.87%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.13742
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.14152
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0155

نمودار کندل استیک Vitae در روز جاری

نمودار کندل استیک Vitae در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.15703 ریال20:52:10
1.15895 ریال20:46:10
1.16558 ریال20:36:10
1.15673 ریال20:22:09
1.17089 ریال20:20:11
1.16578 ریال20:18:08
1.17089 ریال20:14:09
1.16092 ریال20:12:09
1.17089 ریال20:08:09
1.16092 ریال20:04:10
1.16388 ریال19:58:09
1.17427 ریال19:50:11
1.15761 ریال19:46:09
1.16713 ریال19:36:09
1.16317 ریال19:34:09
1.15498 ریال19:32:09
1.16317 ریال19:28:10
1.15291 ریال19:22:10
1.15356 ریال19:20:11
1.15291 ریال19:18:10
1.15356 ریال19:12:09
1.15285 ریال19:04:11
1.15055 ریال19:00:16
1.1557 ریال18:58:09
1.15055 ریال18:56:09
1.1557 ریال18:48:09
1.14967 ریال17:34:09
1.15169 ریال17:30:12
1.15342 ریال17:22:08
1.14413 ریال17:16:09
1.14785 ریال17:12:09
1.14413 ریال17:10:11
1.14785 ریال17:06:10
1.14107 ریال17:02:11
1.14597 ریال16:52:09
1.14437 ریال16:46:09
1.15213 ریال16:08:09
1.1517 ریال15:38:09
1.15122 ریال15:34:10
1.1634 ریال15:20:10
1.16646 ریال15:14:09
1.15471 ریال15:08:09
1.14394 ریال15:06:10
1.15471 ریال15:04:09
1.14394 ریال15:00:15
1.15051 ریال14:50:10
1.1471 ریال14:46:09
1.18425 ریال14:16:10
1.18264 ریال14:02:10
1.18095 ریال13:34:10
1.18312 ریال13:26:09
1.17602 ریال13:20:10
1.18059 ریال13:08:09
1.1663 ریال12:58:09
1.17913 ریال12:12:09
1.16097 ریال12:03:10
1.16167 ریال12:00:25
1.1503 ریال11:51:11
1.15003 ریال11:48:09
1.17882 ریال11:45:10
1.15003 ریال11:42:10
1.17882 ریال11:36:10
1.17769 ریال11:24:08
1.17863 ریال11:21:10
1.17995 ریال11:12:09
1.17987 ریال11:06:09
1.18095 ریال10:57:08
1.18091 ریال10:51:10
1.17987 ریال10:42:09
1.18198 ریال10:36:09
1.18582 ریال10:27:09
1.18694 ریال10:24:08
1.184 ریال10:09:08
1.18162 ریال9:57:10
1.17606 ریال9:51:09
1.17569 ریال9:42:09
1.17609 ریال9:39:09
1.18299 ریال9:36:09
1.17609 ریال9:33:09
1.18195 ریال9:30:12
1.18299 ریال9:27:09
1.18207 ریال9:18:08
1.17727 ریال9:12:08
1.1782 ریال9:03:09
1.18019 ریال9:00:13
1.17639 ریال8:51:09
1.17837 ریال8:42:08
1.18392 ریال8:39:08
1.18126 ریال8:36:08
1.18046 ریال8:24:08
1.17899 ریال8:18:09
1.18392 ریال8:12:08
1.18343 ریال8:06:10
1.18568 ریال7:57:08
1.18858 ریال7:51:08
1.18259 ریال7:45:09
1.18301 ریال7:39:33
1.18332 ریال7:30:10
1.1776 ریال7:18:09
1.17937 ریال7:06:09
1.16252 ریال7:00:15
1.17185 ریال6:48:08
1.18106 ریال6:36:08
1.1645 ریال6:33:08
1.17521 ریال6:24:08
1.18512 ریال6:18:09
1.17262 ریال6:15:09
1.16736 ریال6:06:10
1.16899 ریال5:57:09
1.18618 ریال5:48:09
1.17669 ریال5:45:09
1.17922 ریال5:39:08
1.17684 ریال5:30:10
1.18349 ریال5:24:08
1.18815 ریال5:21:10
1.1792 ریال4:45:08
1.19062 ریال4:36:08
1.18827 ریال4:33:08
1.18106 ریال4:21:09
1.17614 ریال4:18:08
1.19031 ریال4:15:08
1.17614 ریال4:12:08
1.174 ریال4:06:09
1.18682 ریال4:00:16
1.18172 ریال3:57:08
1.18682 ریال3:54:08
1.18582 ریال3:42:09
1.18799 ریال3:39:08
1.18508 ریال3:36:08
1.18185 ریال3:24:08
1.18651 ریال3:18:08
1.18232 ریال3:09:09
1.18793 ریال3:06:09
1.17851 ریال2:42:08
1.17914 ریال2:36:10
1.18879 ریال2:33:09
1.19241 ریال2:30:11
1.16853 ریال2:27:08
1.19241 ریال2:24:08
1.16853 ریال2:18:08
1.17033 ریال2:12:08
1.17617 ریال2:03:08
1.17999 ریال1:57:08
1.19024 ریال1:54:08
1.15417 ریال1:51:09
1.19024 ریال1:45:09
1.1785 ریال1:39:08
1.18612 ریال1:30:11
1.15612 ریال1:19:08
1.1509 ریال1:12:08
1.14074 ریال1:06:09
1.13783 ریال1:04:08
1.14463 ریال0:42:08
1.1388 ریال0:36:08
1.15242 ریال0:33:08
1.13874 ریال0:30:09
1.15643 ریال0:21:09
1.15826 ریال0:18:08
1.15643 ریال0:15:08
1.15826 ریال0:12:08
1.13742 ریال0:06:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی