iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

VisionX

  • نرخ فعلی:0.00004598
  • بالاترین قیمت روز:0.00004637
  • پایین ترین قیمت روز:0.00004322
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00004488
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.00004477
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.7%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک VisionX در روز جاری

نمودار کندل استیک VisionX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00004598 ریال16:23:12
0.00004596 ریال16:14:13
0.0000460 ریال16:05:15
0.00004602 ریال15:59:12
0.00004604 ریال15:53:13
0.00004602 ریال15:47:13
0.00004608 ریال15:35:14
0.000046 ریال15:32:13
0.00004510 ریال15:26:13
0.00004516 ریال15:17:13
0.00004504 ریال15:11:14
0.00004508 ریال15:02:14
0.00004505 ریال14:59:12
0.00004495 ریال14:53:13
0.00004501 ریال14:41:14
0.00004507 ریال14:35:13
0.00004530 ریال14:29:12
0.00004616 ریال14:26:14
0.00004530 ریال14:23:12
0.000045 ریال14:11:14
0.00004532 ریال14:05:14
0.00004537 ریال13:59:13
0.00004539 ریال13:53:13
0.00004528 ریال13:47:12
0.00004617 ریال13:32:13
0.00004620 ریال13:20:15
0.00004623 ریال13:08:13
0.00004451 ریال12:53:13
0.00004464 ریال12:47:13
0.00004624 ریال12:35:14
0.00004633 ریال12:29:12
0.0000463 ریال12:23:11
0.00004630 ریال12:08:15
0.000046 ریال12:05:13
0.00004637 ریال11:53:12
0.00004630 ریال11:47:13
0.00004633 ریال11:35:16
0.00004626 ریال11:32:12
0.00004631 ریال11:26:14
0.0000463 ریال11:20:18
0.00004626 ریال11:08:16
0.00004629 ریال11:05:14
0.00004618 ریال10:56:15
0.00004627 ریال10:50:18
0.00004448 ریال10:38:16
0.00004453 ریال10:35:16
0.00004449 ریال10:32:16
0.00004453 ریال10:23:11
0.00004452 ریال10:17:12
0.0000445 ریال10:14:14
0.00004449 ریال10:11:12
0.0000445 ریال10:08:15
0.0000446 ریال9:59:11
0.00004472 ریال9:47:12
0.00004465 ریال9:35:14
0.00004459 ریال9:20:13
0.00004462 ریال9:11:12
0.00004464 ریال9:05:12
0.0000446 ریال8:56:12
0.00004463 ریال8:47:11
0.00004455 ریال8:44:11
0.00004458 ریال8:23:11
0.00004626 ریال8:17:11
0.00004628 ریال8:08:11
0.00004630 ریال8:02:12
0.00004541 ریال7:53:11
0.00004540 ریال7:44:11
0.00004521 ریال7:38:11
0.00004531 ریال7:32:12
0.00004529 ریال7:23:11
0.0000453 ریال7:08:12
0.00004531 ریال7:05:12
0.00004536 ریال6:56:12
0.00004540 ریال6:47:12
0.00004537 ریال6:44:11
0.00004534 ریال6:35:18
0.00004442 ریال6:23:11
0.00004445 ریال6:17:12
0.00004443 ریال6:11:13
0.00004450 ریال6:05:12
0.00004443 ریال5:59:14
0.00004447 ریال5:53:14
0.00004448 ریال5:44:11
0.00004438 ریال5:38:12
0.00004439 ریال5:35:13
0.00004449 ریال5:26:11
0.00004443 ریال5:17:12
0.00004437 ریال5:11:13
0.00004446 ریال5:05:12
0.00004448 ریال4:59:10
0.00004453 ریال4:50:19
0.00004455 ریال4:44:11
0.00004453 ریال4:35:13
0.00004461 ریال4:29:11
0.0000446 ریال4:17:11
0.00004464 ریال4:14:12
0.00004463 ریال4:02:12
0.00004428 ریال3:59:11
0.00004422 ریال3:50:13
0.00004333 ریال3:41:12
0.00004322 ریال3:38:11
0.00004335 ریال3:32:11
0.00004513 ریال3:26:10
0.0000452 ریال3:20:13
0.00004522 ریال3:14:12
0.0000452 ریال3:05:15
0.00004515 ریال3:02:12
0.00004522 ریال2:50:13
0.00004529 ریال2:44:11
0.00004523 ریال2:41:12
0.00004519 ریال2:35:12
0.00004517 ریال2:29:11
0.00004507 ریال2:17:11
0.00004498 ریال2:05:12
0.00004496 ریال1:59:10
0.00004488 ریال1:47:11
0.00004496 ریال1:44:11
0.00004490 ریال1:38:11
0.00004480 ریال1:35:13
0.00004493 ریال1:29:11
0.00004481 ریال1:17:11
0.00004487 ریال1:11:12
0.00004405 ریال1:05:12
0.00004398 ریال0:59:11
0.00004400 ریال0:50:16
0.00004394 ریال0:41:11
0.00004385 ریال0:35:12
0.00004390 ریال0:23:11
0.0000448 ریال0:20:12
0.00004478 ریال0:17:11
0.00004488 ریال0:04:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات