شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Vipstar Coin

  • نرخ فعلی:0.00003612
  • بالاترین قیمت روز:0.00003880
  • پایین ترین قیمت روز:0.00003096
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0000335
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۶:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.00003400
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Vipstar Coin در روز جاری

نمودار کندل استیک Vipstar Coin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00003612 ریال7:46:12
0.00003533 ریال7:07:12
0.00003532 ریال6:56:12
0.00003607 ریال6:52:11
0.00003463 ریال5:18:11
0.00003458 ریال5:16:11
0.00003460 ریال5:04:10
0.00003372 ریال4:57:11
0.00003460 ریال4:56:11
0.00003574 ریال4:48:11
0.00003544 ریال4:36:11
0.00003372 ریال4:34:10
0.00003256 ریال4:32:11
0.00003470 ریال4:16:10
0.00003482 ریال4:14:10
0.0000310 ریال4:08:10
0.00003096 ریال4:04:11
0.0000310 ریال4:02:12
0.00003096 ریال4:01:13
0.00003099 ریال3:51:11
0.00003219 ریال3:43:10
0.00003575 ریال3:36:11
0.00003574 ریال3:30:12
0.00003687 ریال3:29:10
0.00003574 ریال3:28:10
0.00003687 ریال3:27:10
0.00003574 ریال3:26:10
0.00003687 ریال3:24:10
0.00003880 ریال3:20:10
0.00003687 ریال3:18:10
0.0000332 ریال3:07:09
0.00003320 ریال3:02:10
0.0000332 ریال3:01:11
0.00003319 ریال2:44:11
0.00003317 ریال2:36:11
0.00003321 ریال2:30:12
0.00003228 ریال2:17:09
0.0000359 ریال2:10:11
0.00003456 ریال2:03:10
0.00003460 ریال1:58:09
0.00003456 ریال1:50:11
0.0000346 ریال1:44:09
0.00003709 ریال1:40:10
0.00003455 ریال1:33:10
0.00003380 ریال1:27:10
0.00003582 ریال1:18:09
0.00003417 ریال1:17:08
0.00003582 ریال1:15:10
0.00003417 ریال1:13:09
0.00003511 ریال1:11:10
0.00003417 ریال1:10:10
0.00003511 ریال1:09:09
0.00003526 ریال1:05:09
0.00003511 ریال1:02:09
0.00003526 ریال0:59:09
0.0000355 ریال0:43:09
0.00003543 ریال0:38:10
0.00003546 ریال0:31:11
0.00003446 ریال0:19:08
0.0000335 ریال0:06:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی