iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

VINchain

  • نرخ فعلی:0.00258858
  • بالاترین قیمت روز:0.0026599
  • پایین ترین قیمت روز:0.00257211
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00257424
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۰:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.00258048
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک VINchain در روز جاری

نمودار کندل استیک VINchain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00258858 ریال10:50:15
0.00262231 ریال10:44:12
0.00261189 ریال10:38:14
0.00260368 ریال10:35:13
0.0026219 ریال10:32:13
0.00260368 ریال10:23:10
0.00258666 ریال10:17:10
0.00259605 ریال10:14:12
0.0026053 ریال10:11:11
0.00259605 ریال10:08:13
0.00261152 ریال9:59:10
0.00260783 ریال9:47:10
0.00262455 ریال9:35:12
0.00260809 ریال9:26:11
0.00264439 ریال9:20:12
0.00263404 ریال9:11:11
0.00263515 ریال9:05:11
0.00264448 ریال8:56:10
0.0026599 ریال8:47:10
0.00262353 ریال8:44:10
0.00263026 ریال8:32:11
0.00262536 ریال8:23:10
0.00261399 ریال8:17:10
0.00261945 ریال8:08:10
0.00262975 ریال8:02:11
0.00262232 ریال7:53:10
0.0026289 ریال7:44:10
0.00261734 ریال7:38:10
0.00260637 ریال7:32:10
0.00260424 ریال7:23:10
0.00260714 ریال7:08:10
0.00261945 ریال7:05:11
0.00260172 ریال6:56:10
0.00263728 ریال6:47:10
0.00263662 ریال6:44:10
0.00264884 ریال6:35:16
0.00263098 ریال6:23:10
0.00261567 ریال6:17:11
0.00264156 ریال6:11:11
0.00263981 ریال6:05:11
0.00263127 ریال5:59:10
0.00263765 ریال5:53:11
0.00261052 ریال5:44:10
0.00263003 ریال5:38:10
0.00263906 ریال5:35:11
0.00264879 ریال5:26:10
0.00260347 ریال5:17:10
0.00260659 ریال5:11:11
0.00261397 ریال5:05:11
0.00261703 ریال4:59:09
0.002631 ریال4:50:17
0.00261524 ریال4:44:10
0.00263731 ریال4:35:11
0.00264294 ریال4:29:10
0.00263129 ریال4:17:09
0.0026452 ریال4:14:10
0.00263865 ریال4:02:11
0.00261136 ریال3:59:10
0.00261515 ریال3:50:11
0.00261111 ریال3:41:11
0.00261264 ریال3:38:09
0.00261962 ریال3:32:10
0.00262646 ریال3:26:09
0.00263678 ریال3:20:11
0.00263693 ریال3:14:10
0.00262586 ریال3:05:15
0.00263474 ریال3:02:10
0.00262991 ریال2:50:11
0.00264273 ریال2:44:10
0.00264037 ریال2:41:10
0.00263809 ریال2:35:10
0.00264501 ریال2:29:10
0.00263472 ریال2:17:09
0.00262485 ریال2:14:10
0.00263855 ریال2:05:11
0.00263496 ریال1:59:09
0.00262131 ریال1:47:10
0.00262288 ریال1:44:10
0.00262876 ریال1:38:10
0.00261853 ریال1:35:12
0.00262474 ریال1:29:09
0.00262535 ریال1:17:10
0.00263468 ریال1:11:10
0.0026326 ریال1:05:11
0.00263057 ریال0:59:10
0.00263715 ریال0:50:15
0.00264066 ریال0:41:10
0.00264276 ریال0:35:10
0.00263969 ریال0:23:09
0.00257211 ریال0:20:10
0.00257649 ریال0:17:10
0.00257424 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات