شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وریتاسیوم / Veritaseum

  • نرخ فعلی:4.163
  • بالاترین قیمت روز:4.756
  • پایین ترین قیمت روز:2.665
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.78
  • درصد بیشترین نوسان روز:17%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.16
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۴:۲۷
  • نرخ روز گذشته:4.248
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.085

نمودار کندل استیک وریتاسیوم / Veritaseum در روز جاری

نمودار کندل استیک وریتاسیوم / Veritaseum در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.163 ریال11:54:27
4.167 ریال11:52:25
4.176 ریال11:50:38
4.162 ریال11:48:30
4.135 ریال11:46:26
4.142 ریال11:44:24
4.135 ریال11:42:29
4.142 ریال11:40:32
4.132 ریال11:38:25
4.117 ریال11:36:24
4.121 ریال11:30:47
4.118 ریال11:28:26
4.127 ریال11:24:21
4.379 ریال11:22:22
4.371 ریال11:20:35
4.392 ریال11:12:24
4.394 ریال11:10:29
4.39 ریال11:08:27
4.396 ریال11:06:27
4.393 ریال11:04:29
4.391 ریال11:02:39
4.39 ریال10:54:18
4.386 ریال10:50:32
4.361 ریال10:48:18
4.351 ریال10:46:49
4.357 ریال10:44:48
4.351 ریال10:42:54
4.345 ریال10:41:20
4.358 ریال10:38:52
4.366 ریال10:34:52
4.367 ریال10:33:21
4.232 ریال10:26:56
4.326 ریال10:24:54
4.284 ریال10:18:58
4.165 ریال10:15:00
4.105 ریال10:12:58
4.126 ریال10:11:15
4.107 ریال10:08:56
4.077 ریال10:04:57
4.078 ریال10:03:28
4.061 ریال10:02:46
4.061 ریال10:01:58
4.067 ریال9:58:54
4.068 ریال9:56:53
4.048 ریال9:54:49
4.046 ریال9:52:51
4.036 ریال9:51:12
4.046 ریال9:48:52
4.036 ریال9:46:48
4.046 ریال9:44:41
4.053 ریال9:42:48
4.056 ریال9:40:54
4.058 ریال9:38:38
4.063 ریال9:36:39
4.039 ریال9:34:28
4.072 ریال9:32:41
4.032 ریال9:26:33
3.991 ریال9:22:26
3.886 ریال9:20:33
3.89 ریال9:18:22
3.886 ریال9:16:22
3.89 ریال9:14:23
3.875 ریال9:12:21
3.87 ریال9:10:29
3.871 ریال9:08:21
3.612 ریال9:04:21
3.767 ریال9:02:24
3.873 ریال9:00:45
3.767 ریال8:58:18
3.563 ریال8:56:20
3.566 ریال8:54:18
3.568 ریال8:52:19
3.539 ریال8:50:27
3.554 ریال8:46:16
3.573 ریال8:44:16
3.493 ریال8:42:20
3.488 ریال8:40:23
3.491 ریال8:38:17
4.053 ریال8:36:20
3.48 ریال8:34:16
3.484 ریال8:32:19
3.483 ریال8:30:25
3.535 ریال8:28:18
3.552 ریال8:26:16
3.487 ریال8:22:16
3.503 ریال8:20:20
3.49 ریال8:18:16
3.827 ریال8:16:17
3.486 ریال8:14:17
3.505 ریال8:12:16
3.646 ریال8:10:20
3.525 ریال8:04:16
3.528 ریال8:02:21
3.521 ریال7:58:13
3.517 ریال7:54:12
3.507 ریال7:52:13
3.508 ریال7:50:20
3.507 ریال7:48:12
3.532 ریال7:44:11
3.535 ریال7:42:13
3.532 ریال7:40:14
3.535 ریال7:38:12
3.161 ریال7:36:12
3.16 ریال7:34:12
3.535 ریال7:32:14
3.558 ریال7:30:19
2.783 ریال7:24:12
2.77 ریال7:22:11
2.829 ریال7:20:14
2.837 ریال7:18:12
2.929 ریال7:16:11
2.928 ریال7:14:12
2.926 ریال7:12:12
2.687 ریال7:10:14
2.708 ریال7:06:12
2.665 ریال7:02:15
2.794 ریال6:56:14
3.013 ریال6:52:13
2.896 ریال6:50:21
3.07 ریال6:48:13
3.435 ریال6:42:14
3.569 ریال6:40:15
3.609 ریال6:38:11
3.57 ریال6:36:12
3.338 ریال6:34:11
3.339 ریال6:32:13
3.338 ریال6:30:18
3.997 ریال6:28:12
3.428 ریال6:26:12
3.997 ریال6:24:12
4.076 ریال6:22:12
4.019 ریال6:16:17
3.761 ریال6:14:14
3.83 ریال6:12:13
3.382 ریال6:10:14
3.83 ریال6:08:13
3.448 ریال6:06:12
3.449 ریال6:04:13
3.451 ریال6:02:17
3.218 ریال6:00:29
3.4 ریال5:58:13
3.524 ریال5:54:13
3.495 ریال5:50:19
3.642 ریال5:48:13
3.848 ریال5:46:11
3.804 ریال5:44:13
3.762 ریال5:42:14
3.763 ریال5:40:15
3.762 ریال5:38:12
3.417 ریال5:34:11
3.436 ریال5:32:13
3.628 ریال5:30:18
3.442 ریال5:28:13
3.628 ریال5:26:11
3.716 ریال5:24:12
3.456 ریال5:22:12
3.871 ریال5:20:17
3.136 ریال5:18:13
3.793 ریال5:14:13
3.027 ریال5:10:14
3.028 ریال5:08:11
3.013 ریال5:04:12
3.017 ریال5:02:11
3.008 ریال5:00:21
3.017 ریال4:58:11
2.792 ریال4:56:11
2.773 ریال4:54:11
2.983 ریال4:52:10
2.827 ریال4:50:16
2.983 ریال4:48:12
2.965 ریال4:42:12
3.056 ریال4:36:12
2.755 ریال4:34:12
2.728 ریال4:32:11
2.713 ریال4:30:16
2.768 ریال4:28:11
2.691 ریال4:22:12
2.687 ریال4:20:15
2.767 ریال4:18:11
2.687 ریال4:16:11
2.763 ریال4:14:11
2.76 ریال4:10:13
3.037 ریال4:08:13
2.831 ریال4:06:12
3.439 ریال4:04:11
3.442 ریال4:02:11
3.444 ریال4:00:21
3.442 ریال3:58:11
3.444 ریال3:56:12
3.453 ریال3:54:11
3.467 ریال3:52:11
3.466 ریال3:48:10
3.455 ریال3:46:11
3.464 ریال3:44:10
3.46 ریال3:42:12
3.437 ریال3:36:12
3.447 ریال3:34:12
3.442 ریال3:32:11
3.447 ریال3:30:17
3.555 ریال3:28:12
3.556 ریال3:26:11
3.552 ریال3:22:11
3.722 ریال3:20:14
3.565 ریال3:18:12
4.107 ریال3:16:10
4.118 ریال3:14:11
4.115 ریال3:12:11
4.118 ریال3:10:13
4.158 ریال3:08:12
4.164 ریال3:06:11
4.185 ریال3:04:11
4.115 ریال3:02:12
4.185 ریال3:00:23
4.115 ریال2:58:12
4.129 ریال2:54:10
4.204 ریال2:52:10
4.2 ریال2:50:16
4.253 ریال2:48:11
4.209 ریال2:46:10
4.08 ریال2:44:11
4.259 ریال2:42:12
4.104 ریال2:38:11
4.035 ریال2:36:12
4.047 ریال2:34:10
4.044 ریال2:32:12
4.047 ریال2:30:17
4.079 ریال2:28:12
4.123 ریال2:26:11
4.668 ریال2:24:12
4.666 ریال2:22:11
4.668 ریال2:20:15
4.072 ریال2:18:11
4.419 ریال2:16:14
4.072 ریال2:14:12
4.047 ریال2:12:11
4.033 ریال2:10:12
3.769 ریال2:08:11
3.766 ریال2:06:12
3.851 ریال2:04:12
3.93 ریال2:02:18
3.857 ریال1:58:11
3.858 ریال1:54:11
4.059 ریال1:50:17
4.07 ریال1:48:11
4.093 ریال1:44:12
3.767 ریال1:42:12
3.769 ریال1:40:15
3.77 ریال1:34:12
3.764 ریال1:30:20
3.767 ریال1:28:11
3.946 ریال1:26:12
4.175 ریال1:24:11
4.159 ریال1:20:15
4.167 ریال1:18:11
4.134 ریال1:16:11
4.756 ریال1:14:13
4.134 ریال1:12:12
4.191 ریال1:10:15
4.182 ریال1:08:12
4.115 ریال0:58:10
4.117 ریال0:56:13
4.119 ریال0:54:11
3.976 ریال0:52:11
4.11 ریال0:50:16
4.027 ریال0:48:11
4.192 ریال0:46:11
4.198 ریال0:44:10
4.192 ریال0:42:11
3.87 ریال0:40:13
4.281 ریال0:38:10
3.87 ریال0:36:11
3.652 ریال0:30:13
3.578 ریال0:28:11
4.072 ریال0:26:10
3.9 ریال0:24:11
3.739 ریال0:22:12
3.645 ریال0:20:13
3.724 ریال0:18:11
3.546 ریال0:16:10
3.563 ریال0:14:11
3.73 ریال0:12:11
3.548 ریال0:10:18
3.73 ریال0:08:12
3.734 ریال0:06:15
4.16 ریال0:04:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات