شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ورج / Verge

  • نرخ فعلی:0.002787
  • بالاترین قیمت روز:0.002865
  • پایین ترین قیمت روز:0.002778
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00282
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.002821
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک ورج / Verge در روز جاری

نمودار کندل استیک ورج / Verge در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.002787 ریال7:46:11
0.002791 ریال7:10:11
0.002778 ریال7:07:11
0.002789 ریال6:56:11
0.002795 ریال6:52:10
0.002831 ریال5:16:10
0.002825 ریال5:04:09
0.002818 ریال4:57:10
0.002822 ریال4:56:10
0.002813 ریال4:48:09
0.00283 ریال4:36:10
0.002828 ریال4:32:10
0.002823 ریال4:23:09
0.002831 ریال4:21:10
0.002823 ریال4:20:09
0.00283 ریال4:19:09
0.002823 ریال4:09:10
0.002822 ریال4:08:09
0.002827 ریال4:04:10
0.002822 ریال4:02:10
0.002827 ریال4:01:11
0.002822 ریال3:46:10
0.002823 ریال3:41:10
0.002837 ریال3:36:09
0.002836 ریال3:30:11
0.002829 ریال3:29:09
0.002836 ریال3:28:09
0.002825 ریال3:27:09
0.002827 ریال3:26:09
0.002829 ریال3:25:09
0.00283 ریال3:24:09
0.002826 ریال3:20:09
0.00283 ریال3:19:09
0.002836 ریال3:18:09
0.002823 ریال3:10:09
0.002817 ریال3:09:09
0.002823 ریال3:08:08
0.002818 ریال3:07:08
0.002854 ریال3:02:09
0.00285 ریال3:01:10
0.002861 ریال2:54:08
0.002854 ریال2:45:10
0.002865 ریال2:44:09
0.002857 ریال2:30:11
0.002848 ریال2:17:08
0.002856 ریال2:11:09
0.00285 ریال2:10:10
0.002852 ریال2:08:09
0.002857 ریال2:07:09
0.002851 ریال1:53:08
0.002855 ریال1:50:09
0.00286 ریال1:44:08
0.002859 ریال1:42:08
0.002856 ریال1:41:08
0.002859 ریال1:40:09
0.002862 ریال1:35:09
0.002848 ریال1:33:09
0.002863 ریال1:29:08
0.002843 ریال1:28:08
0.002848 ریال1:27:08
0.00284 ریال1:26:08
0.002839 ریال1:18:08
0.002837 ریال1:17:07
0.002839 ریال1:15:09
0.002837 ریال1:14:08
0.002839 ریال1:13:08
0.002833 ریال1:10:08
0.002832 ریال1:09:08
0.002834 ریال1:05:08
0.002835 ریال1:02:08
0.002834 ریال0:53:08
0.002829 ریال0:44:08
0.002827 ریال0:38:09
0.002831 ریال0:36:09
0.002826 ریال0:35:09
0.002834 ریال0:34:08
0.002826 ریال0:33:08
0.002831 ریال0:32:08
0.002834 ریال0:31:09
0.002829 ریال0:19:07
0.00282 ریال0:06:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی