شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ورج / Verge

  • نرخ فعلی:0.003792
  • بالاترین قیمت روز:0.003865
  • پایین ترین قیمت روز:0.00372
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.003724
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.003731
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک ورج / Verge در روز جاری

نمودار کندل استیک ورج / Verge در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.003792 ریال11:53:12
0.003791 ریال11:50:19
0.003785 ریال11:47:12
0.003793 ریال11:41:15
0.003791 ریال11:35:16
0.003795 ریال11:32:19
0.003794 ریال11:29:12
0.003785 ریال11:23:12
0.00379 ریال11:20:17
0.003791 ریال11:18:12
0.003781 ریال11:15:18
0.003792 ریال11:10:16
0.00379 ریال11:07:18
0.003772 ریال10:54:11
0.003776 ریال10:50:24
0.00377 ریال10:48:10
0.003772 ریال10:45:15
0.003769 ریال10:42:12
0.003761 ریال10:38:12
0.003759 ریال10:36:12
0.003787 ریال10:29:12
0.003785 ریال10:26:12
0.003784 ریال10:23:12
0.00378 ریال10:20:20
0.003751 ریال10:17:13
0.003784 ریال10:14:13
0.003782 ریال10:11:15
0.003727 ریال10:08:13
0.003788 ریال10:05:13
0.003781 ریال9:59:11
0.003764 ریال9:56:13
0.003768 ریال9:53:12
0.003763 ریال9:50:19
0.003759 ریال9:38:11
0.003762 ریال9:35:14
0.003771 ریال9:20:16
0.00377 ریال9:17:11
0.003768 ریال9:14:11
0.003753 ریال9:08:10
0.003764 ریال9:05:12
0.003759 ریال9:02:18
0.003768 ریال8:59:11
0.00377 ریال8:56:12
0.003759 ریال8:53:12
0.003757 ریال8:47:13
0.003756 ریال8:41:16
0.00375 ریال8:38:12
0.003761 ریال8:29:10
0.003754 ریال8:26:11
0.003782 ریال8:17:12
0.003828 ریال8:14:13
0.003837 ریال8:11:13
0.003836 ریال8:08:11
0.003809 ریال8:05:11
0.00379 ریال8:02:14
0.003792 ریال7:59:12
0.003798 ریال7:56:14
0.003792 ریال7:53:11
0.003819 ریال7:47:11
0.003833 ریال7:44:11
0.003796 ریال7:41:12
0.003795 ریال7:38:11
0.003808 ریال7:35:14
0.003801 ریال7:32:17
0.00382 ریال7:29:12
0.003825 ریال7:26:11
0.0038 ریال7:23:11
0.003798 ریال7:11:16
0.003802 ریال7:08:14
0.003803 ریال7:05:14
0.003813 ریال7:02:16
0.003802 ریال6:59:12
0.003796 ریال6:56:13
0.003805 ریال6:53:11
0.003839 ریال6:50:16
0.003796 ریال6:47:13
0.003801 ریال6:44:14
0.003842 ریال6:41:12
0.00386 ریال6:38:12
0.003804 ریال6:32:15
0.003792 ریال6:29:12
0.003802 ریال6:14:12
0.003806 ریال6:11:14
0.003799 ریال6:08:13
0.0038 ریال6:02:21
0.003797 ریال5:56:13
0.003802 ریال5:53:14
0.003816 ریال5:50:16
0.003826 ریال5:47:16
0.003802 ریال5:44:12
0.003806 ریال5:41:14
0.003804 ریال5:38:12
0.003808 ریال5:35:17
0.003813 ریال5:32:15
0.003802 ریال5:29:11
0.003809 ریال5:26:12
0.003821 ریال5:23:11
0.003802 ریال5:20:17
0.003809 ریال5:17:12
0.003812 ریال5:14:14
0.003805 ریال5:11:15
0.003825 ریال5:08:11
0.00381 ریال4:53:11
0.003802 ریال4:50:17
0.003814 ریال4:47:11
0.003817 ریال4:44:12
0.003815 ریال4:41:12
0.003814 ریال4:38:10
0.003825 ریال4:35:12
0.003819 ریال4:32:14
0.003823 ریال4:29:11
0.003821 ریال4:26:11
0.003822 ریال4:20:13
0.003825 ریال4:17:11
0.00384 ریال4:14:10
0.003845 ریال4:11:13
0.003841 ریال4:08:11
0.003845 ریال4:05:11
0.003853 ریال4:02:13
0.003862 ریال3:59:10
0.003861 ریال3:56:11
0.003856 ریال3:53:10
0.003858 ریال3:47:11
0.003855 ریال3:44:12
0.003851 ریال3:41:17
0.003843 ریال3:38:10
0.003859 ریال3:35:13
0.003865 ریال3:29:10
0.003844 ریال3:26:10
0.003842 ریال3:23:10
0.003847 ریال3:20:12
0.003859 ریال3:17:11
0.003833 ریال3:14:10
0.003846 ریال3:11:13
0.003845 ریال3:08:10
0.003771 ریال3:02:13
0.003766 ریال2:59:10
0.003758 ریال2:56:12
0.003769 ریال2:53:10
0.003753 ریال2:50:14
0.00375 ریال2:47:11
0.003765 ریال2:44:10
0.003768 ریال2:41:11
0.003765 ریال2:38:10
0.00377 ریال2:35:12
0.003762 ریال2:32:14
0.003772 ریال2:29:10
0.003769 ریال2:26:11
0.003776 ریال2:23:10
0.003759 ریال2:20:12
0.003738 ریال2:14:11
0.003729 ریال2:11:12
0.00372 ریال2:08:10
0.003755 ریال2:05:12
0.00373 ریال2:02:22
0.00374 ریال1:56:11
0.003723 ریال1:53:10
0.003749 ریال1:47:10
0.00375 ریال1:44:11
0.003752 ریال1:41:12
0.003724 ریال1:38:11
0.003742 ریال1:35:13
0.003729 ریال1:32:14
0.003748 ریال1:29:10
0.003759 ریال1:26:11
0.003732 ریال1:23:11
0.003725 ریال1:20:14
0.003739 ریال1:17:10
0.00373 ریال1:14:12
0.003729 ریال1:11:12
0.003739 ریال1:08:11
0.003776 ریال0:59:10
0.003762 ریال0:53:10
0.00375 ریال0:50:14
0.003739 ریال0:47:10
0.003748 ریال0:44:10
0.003739 ریال0:41:11
0.003723 ریال0:38:10
0.003753 ریال0:35:13
0.003732 ریال0:32:11
0.003724 ریال0:29:10
0.003726 ریال0:26:11
0.003725 ریال0:23:11
0.003733 ریال0:20:13
0.003742 ریال0:17:12
0.003739 ریال0:14:10
0.003731 ریال0:11:16
0.00373 ریال0:08:10
0.003729 ریال0:07:18
0.003781 ریال18:02:51
0.003777 ریال17:59:26
0.003769 ریال17:56:26
0.00378 ریال17:53:21
0.003768 ریال17:50:40
0.003774 ریال17:47:29
0.00376 ریال17:44:22
0.003751 ریال17:41:33
0.003747 ریال17:38:26
0.003736 ریال17:35:27
0.003737 ریال17:32:38
0.003742 ریال17:29:26
0.003751 ریال17:26:37
0.003743 ریال17:20:34
0.003744 ریال17:17:34
0.003742 ریال17:14:18
0.003751 ریال17:11:29
0.003744 ریال17:08:22
0.003732 ریال17:05:36
0.003743 ریال16:59:21
0.003761 ریال16:56:32
0.003739 ریال16:53:27
0.003735 ریال16:50:34
0.003752 ریال16:47:24
0.00374 ریال16:41:25
0.003722 ریال16:38:20
0.003736 ریال16:32:37
0.003715 ریال16:29:23
0.003718 ریال16:26:19
0.003729 ریال16:23:19
0.003741 ریال16:20:42
0.00374 ریال16:17:25
0.003749 ریال16:08:26
0.003721 ریال16:05:24
0.003723 ریال16:02:31
0.00373 ریال15:59:20
0.003729 ریال15:56:21
0.003724 ریال15:53:20
0.003727 ریال15:50:40
0.003721 ریال15:47:26
0.003724 ریال15:44:29
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات