iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Veil

  • نرخ فعلی:0.0248197
  • بالاترین قیمت روز:0.0267742
  • پایین ترین قیمت روز:0.0245531
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0265427
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.0265559
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک Veil در روز جاری

نمودار کندل استیک Veil در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0248197 ریال17:35:12
0.024777 ریال17:29:11
0.0247745 ریال17:21:03
0.0247388 ریال17:11:13
0.0247367 ریال17:05:13
0.0248202 ریال16:56:14
0.0247965 ریال16:54:12
0.0248479 ریال16:35:15
0.0247341 ریال16:26:12
0.0248311 ریال16:23:11
0.0248205 ریال16:14:12
0.0247769 ریال16:05:13
0.0247461 ریال15:59:11
0.0247987 ریال15:53:12
0.0248974 ریال15:47:12
0.0249103 ریال15:35:12
0.0249115 ریال15:32:12
0.0248782 ریال15:26:11
0.024901 ریال15:17:11
0.0248505 ریال15:11:12
0.0248612 ریال15:02:12
0.0249024 ریال14:59:10
0.024807 ریال14:53:11
0.0249471 ریال14:41:12
0.0248657 ریال14:35:11
0.0249975 ریال14:29:10
0.0248356 ریال14:26:12
0.0249975 ریال14:23:10
0.0248797 ریال14:11:12
0.0250093 ریال14:05:12
0.0250163 ریال13:59:11
0.0249648 ریال13:53:12
0.0250413 ریال13:47:11
0.0250938 ریال13:35:13
0.024888 ریال13:32:12
0.0250387 ریال13:23:12
0.0249717 ریال13:20:13
0.0250263 ریال13:08:11
0.0249276 ریال12:53:11
0.0248565 ریال12:47:11
0.0247883 ریال12:35:12
0.0247732 ریال12:32:19
0.0247771 ریال12:29:11
0.0246379 ریال12:23:10
0.0246243 ریال12:08:13
0.0246037 ریال12:05:11
0.0247004 ریال11:53:11
0.0246475 ریال11:47:11
0.0247501 ریال11:35:15
0.0246361 ریال11:32:11
0.0246724 ریال11:26:13
0.0247597 ریال11:20:16
0.0246026 ریال11:08:13
0.0246558 ریال11:05:12
0.0245531 ریال10:56:13
0.0246602 ریال10:50:16
0.024634 ریال10:44:12
0.0246321 ریال10:38:14
0.0246435 ریال10:35:14
0.0246269 ریال10:32:13
0.0246435 ریال10:23:10
0.0246395 ریال10:17:10
0.0246261 ریال10:14:13
0.0251653 ریال10:11:11
0.0246261 ریال10:08:13
0.0252639 ریال9:59:10
0.0253654 ریال9:47:10
0.0253132 ریال9:35:13
0.0252843 ریال9:26:11
0.0252272 ریال9:20:12
0.025322 ریال9:11:11
0.0252752 ریال9:05:11
0.0251669 ریال8:56:10
0.0251129 ریال8:47:10
0.0250805 ریال8:44:10
0.0251463 ریال8:32:11
0.0251909 ریال8:23:10
0.0251659 ریال8:17:10
0.0251254 ریال8:08:10
0.0251744 ریال8:02:11
0.0251209 ریال7:53:10
0.0251722 ریال7:44:10
0.0252343 ریال7:38:10
0.0252876 ریال7:32:10
0.0252777 ریال7:23:10
0.0252879 ریال7:08:10
0.0252949 ریال7:05:11
0.0253574 ریال6:56:10
0.0254499 ریال6:47:10
0.0250794 ریال6:44:10
0.0250623 ریال6:35:16
0.0249524 ریال6:23:10
0.024954 ریال6:17:11
0.0249547 ریال6:11:11
0.0250537 ریال6:05:11
0.0250129 ریال5:59:10
0.0255658 ریال5:53:11
0.0257048 ریال5:44:10
0.0255531 ریال5:38:11
0.0256459 ریال5:35:11
0.0255837 ریال5:26:10
0.025612 ریال5:17:10
0.0256379 ریال5:11:11
0.0257336 ریال5:05:11
0.0257 ریال4:59:09
0.0257741 ریال4:50:17
0.0256343 ریال4:44:10
0.0256383 ریال4:35:11
0.0256447 ریال4:29:10
0.0257086 ریال4:17:09
0.0256735 ریال4:14:10
0.0256715 ریال4:02:11
0.0254032 ریال3:59:10
0.025376 ریال3:50:11
0.0257281 ریال3:41:11
0.0256862 ریال3:38:09
0.0257167 ریال3:32:10
0.0257193 ریال3:26:09
0.0257514 ریال3:20:11
0.0257657 ریال3:14:10
0.0257478 ریال3:05:15
0.0257444 ریال3:02:10
0.0257805 ریال2:50:11
0.0255581 ریال2:44:10
0.0255261 ریال2:41:10
0.0254864 ریال2:35:10
0.0264934 ریال2:29:10
0.0266346 ریال2:17:09
0.0265912 ریال2:14:10
0.0266038 ریال2:05:11
0.0265747 ریال1:59:09
0.0265423 ریال1:47:10
0.0265918 ریال1:44:10
0.0265669 ریال1:38:10
0.0265524 ریال1:35:12
0.0265805 ریال1:29:09
0.026563 ریال1:17:10
0.026596 ریال1:11:10
0.0267374 ریال1:05:11
0.0267111 ریال0:59:10
0.0267241 ریال0:50:15
0.0266997 ریال0:41:10
0.0266628 ریال0:35:10
0.0266971 ریال0:23:09
0.0267656 ریال0:20:10
0.0267742 ریال0:17:10
0.0265427 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات