iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

V-ID

  • نرخ فعلی:0.198964
  • بالاترین قیمت روز:0.261041
  • پایین ترین قیمت روز:0.198202
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:6.54%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.258653
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۳:۲۲
  • نرخ روز گذشته:0.263464
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:32.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0645

نمودار کندل استیک V-ID در روز جاری

نمودار کندل استیک V-ID در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.198964 ریال14:23:22
0.200307 ریال14:20:32
0.200267 ریال14:14:21
0.198808 ریال14:02:36
0.202489 ریال13:56:29
0.198202 ریال13:51:32
0.205847 ریال13:44:26
0.208522 ریال13:39:20
0.207894 ریال13:36:28
0.212012 ریال13:27:20
0.211508 ریال13:20:35
0.212333 ریال13:18:23
0.211508 ریال13:14:23
0.200787 ریال13:02:40
0.207433 ریال12:59:18
0.203916 ریال12:50:31
0.211986 ریال12:47:22
0.227113 ریال12:44:18
0.211986 ریال12:41:25
0.227113 ریال12:38:17
0.233105 ریال12:32:35
0.237816 ریال12:26:19
0.23777 ریال12:20:21
0.238364 ریال12:14:21
0.234017 ریال12:05:32
0.232444 ریال11:56:29
0.23182 ریال11:50:33
0.229948 ریال11:44:27
0.226482 ریال11:41:29
0.228105 ریال11:32:27
0.224804 ریال11:23:26
0.224209 ریال11:11:44
0.222882 ریال11:05:37
0.224616 ریال10:59:15
0.22448 ریال10:50:25
0.226247 ریال10:44:15
0.222816 ریال10:35:21
0.219289 ریال10:32:25
0.21821 ریال10:23:13
0.218316 ریال10:20:59
0.229734 ریال10:17:17
0.216717 ریال10:14:22
0.229734 ریال10:11:26
0.216717 ریال10:05:20
0.216392 ریال10:02:30
0.220262 ریال9:50:19
0.217447 ریال9:44:16
0.228659 ریال9:38:14
0.22382 ریال9:35:20
0.229042 ریال9:32:17
0.22382 ریال9:23:15
0.222941 ریال9:20:22
0.217992 ریال9:11:25
0.221355 ریال9:05:18
0.220776 ریال8:59:14
0.222483 ریال8:50:19
0.23087 ریال8:47:14
0.22765 ریال8:44:13
0.23087 ریال8:41:19
0.22765 ریال8:38:13
0.225071 ریال8:32:20
0.246329 ریال8:29:14
0.239757 ریال8:23:15
0.252827 ریال8:14:16
0.246892 ریال8:05:19
0.252672 ریال7:56:17
0.253105 ریال7:50:17
0.250082 ریال7:41:19
0.244333 ریال7:35:21
0.244437 ریال7:32:24
0.240987 ریال7:29:13
0.245672 ریال7:18:13
0.246517 ریال7:14:13
0.241429 ریال7:09:12
0.243554 ریال6:56:19
0.248585 ریال6:47:16
0.244163 ریال6:41:18
0.248588 ریال6:39:13
0.249749 ریال6:33:19
0.248112 ریال6:29:12
0.246941 ریال6:20:14
0.245995 ریال6:11:18
0.248782 ریال6:02:30
0.2485 ریال5:56:18
0.249969 ریال5:50:17
0.250077 ریال5:41:17
0.245975 ریال5:38:11
0.246041 ریال5:32:24
0.247551 ریال5:26:14
0.239671 ریال5:20:14
0.245582 ریال5:11:22
0.24756 ریال5:08:15
0.247584 ریال5:05:16
0.24756 ریال5:02:29
0.247584 ریال4:59:12
0.246722 ریال4:50:18
0.255754 ریال4:44:12
0.259897 ریال4:35:17
0.260206 ریال4:32:19
0.259915 ریال4:23:13
0.242198 ریال4:17:10
0.243826 ریال4:14:12
0.229719 ریال4:02:29
0.226737 ریال3:56:18
0.234493 ریال3:50:17
0.243236 ریال3:47:13
0.23829 ریال3:44:11
0.243236 ریال3:35:18
0.237444 ریال3:32:16
0.237079 ریال3:26:14
0.247683 ریال3:20:14
0.240475 ریال3:17:13
0.247683 ریال3:15:15
0.235401 ریال3:02:17
0.231881 ریال2:56:13
0.230513 ریال2:50:14
0.230584 ریال2:45:12
0.231461 ریال2:38:13
0.23019 ریال2:32:14
0.22967 ریال2:26:13
0.221566 ریال2:21:17
0.225149 ریال2:15:15
0.219773 ریال2:05:17
0.215309 ریال1:59:11
0.228194 ریال1:50:18
0.231334 ریال1:41:18
0.229689 ریال1:38:13
0.232221 ریال1:32:17
0.252594 ریال1:23:11
0.256781 ریال1:17:12
0.257002 ریال1:14:11
0.255163 ریال1:11:12
0.257002 ریال1:08:13
0.258525 ریال0:56:13
0.255633 ریال0:53:11
0.255143 ریال0:50:17
0.255633 ریال0:47:11
0.255143 ریال0:44:23
0.261041 ریال0:38:10
0.260289 ریال0:35:16
0.258025 ریال0:26:14
0.257987 ریال0:20:13
0.258653 ریال0:14:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات