شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Utrum

  • نرخ فعلی:0.00188871
  • بالاترین قیمت روز:0.00188871
  • پایین ترین قیمت روز:0.00172513
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00172704
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۴:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.00172874
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:9.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک Utrum در روز جاری

نمودار کندل استیک Utrum در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00188871 ریال20:04:24
0.00188309 ریال20:02:29
0.00188677 ریال19:52:24
0.0018769 ریال19:18:21
0.00186995 ریال19:12:22
0.00186992 ریال19:10:25
0.0018692 ریال19:02:27
0.00187768 ریال18:56:22
0.00187734 ریال18:48:21
0.00183802 ریال14:18:18
0.00184235 ریال14:16:18
0.00182365 ریال14:04:20
0.00173895 ریال7:14:13
0.00173947 ریال7:08:12
0.00174232 ریال7:00:29
0.00174297 ریال6:52:13
0.00173791 ریال5:10:14
0.00172513 ریال4:04:14
0.00172762 ریال4:02:13
0.00172551 ریال3:18:11
0.00172704 ریال0:52:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی