iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

USDQ

  • نرخ فعلی:0.998749
  • بالاترین قیمت روز:1.00749
  • پایین ترین قیمت روز:0.989019
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.997018
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۱:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.00233
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک USDQ در روز جاری

نمودار کندل استیک USDQ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.998749 ریال17:11:12
0.997587 ریال17:05:12
1.00019 ریال16:56:13
0.999689 ریال16:54:11
1.00749 ریال16:35:13
1.00194 ریال16:26:11
1.00318 ریال16:23:10
1.00052 ریال16:14:11
0.995557 ریال16:05:12
0.99784 ریال15:59:10
0.997224 ریال15:53:11
1.00084 ریال15:47:10
0.99922 ریال15:35:11
0.998423 ریال15:32:11
0.996025 ریال15:26:11
1.00058 ریال15:17:10
1.00011 ریال15:11:11
0.999723 ریال15:02:11
0.997581 ریال14:59:10
0.99525 ریال14:53:11
0.996687 ریال14:41:11
0.993797 ریال14:35:10
1.00037 ریال14:29:09
0.99721 ریال14:26:11
1.00037 ریال14:23:09
0.99791 ریال14:11:11
1.00004 ریال14:05:11
1.00381 ریال13:59:10
1.00282 ریال13:53:11
1.0021 ریال13:47:10
0.999663 ریال13:35:12
1.00152 ریال13:32:11
0.997398 ریال13:23:11
0.997324 ریال13:20:12
1.00236 ریال13:08:10
1.00285 ریال12:53:10
1.0002 ریال12:47:10
0.997205 ریال12:35:11
0.997778 ریال12:32:18
0.999303 ریال12:29:10
0.998514 ریال12:23:09
0.998818 ریال12:08:12
0.998219 ریال12:05:10
0.999625 ریال11:53:10
1.00448 ریال11:47:11
0.997661 ریال11:35:13
1.00065 ریال11:32:11
1.00082 ریال11:26:12
0.998685 ریال11:20:14
0.997633 ریال11:08:11
0.999878 ریال11:05:11
0.998848 ریال10:56:12
0.997551 ریال10:50:13
1.00029 ریال10:44:11
0.999667 ریال10:38:12
1.00271 ریال10:35:12
1.00086 ریال10:32:12
1.00271 ریال10:23:09
0.995571 ریال10:17:10
0.993864 ریال10:14:11
0.995387 ریال10:11:10
0.993864 ریال10:08:11
0.997368 ریال9:59:10
0.999043 ریال9:47:09
0.999697 ریال9:35:11
1.00012 ریال9:26:10
0.998142 ریال9:20:11
1.00112 ریال9:11:10
0.996963 ریال9:05:10
0.995176 ریال8:56:09
1.00105 ریال8:47:09
1.00106 ریال8:44:09
0.99605 ریال8:32:10
1.00225 ریال8:23:09
0.999968 ریال8:17:09
0.998299 ریال8:08:09
1.00329 ریال8:02:10
1.00206 ریال7:53:09
1.00158 ریال7:44:09
1.0028 ریال7:38:09
1.00317 ریال7:32:09
1.00138 ریال7:23:09
0.999006 ریال7:08:09
0.994242 ریال7:05:10
0.995812 ریال6:56:09
0.997948 ریال6:47:09
0.99932 ریال6:44:09
1.00274 ریال6:35:15
1.00115 ریال6:23:09
1.0026 ریال6:17:10
1.004 ریال6:11:10
1.00314 ریال6:05:10
1.0052 ریال5:59:09
1.00468 ریال5:53:10
1.00333 ریال5:44:09
1.00101 ریال5:38:10
1.00115 ریال5:35:10
1.00352 ریال5:26:09
1.00316 ریال5:17:09
1.00204 ریال5:11:10
0.997228 ریال5:05:10
0.993975 ریال4:59:08
0.996157 ریال4:50:16
1.00272 ریال4:44:09
0.999343 ریال4:35:10
0.999614 ریال4:29:09
1.00336 ریال4:17:08
1.00002 ریال4:14:09
0.996442 ریال4:02:10
0.995265 ریال3:59:09
0.994163 ریال3:50:10
0.994391 ریال3:41:10
0.98997 ریال3:38:09
0.990017 ریال3:32:09
0.990564 ریال3:26:08
0.990631 ریال3:20:10
0.990157 ریال3:14:09
0.993287 ریال3:05:14
0.989019 ریال3:02:09
0.990227 ریال2:50:10
0.992306 ریال2:44:09
0.997681 ریال2:41:09
0.995539 ریال2:35:09
0.994278 ریال2:29:09
0.997621 ریال2:17:09
0.996669 ریال2:14:09
0.998953 ریال2:05:10
1.00049 ریال1:59:08
1.00026 ریال1:47:09
1.00114 ریال1:44:09
1.00056 ریال1:38:09
0.996437 ریال1:35:11
0.998622 ریال1:29:09
0.998203 ریال1:17:09
0.997895 ریال1:11:09
1.00022 ریال1:05:10
1.00338 ریال0:59:09
1.00082 ریال0:50:14
0.996455 ریال0:41:09
0.996331 ریال0:35:10
1.00081 ریال0:23:09
0.997532 ریال0:20:10
0.995575 ریال0:17:09
0.997018 ریال0:04:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات