شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

USD Coin

  • نرخ فعلی:0.998557
  • بالاترین قیمت روز:0.9999
  • پایین ترین قیمت روز:0.99835
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.999416
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۶:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.999069
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک USD Coin در روز جاری

نمودار کندل استیک USD Coin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.998557 ریال16:36:08
0.99855 ریال16:33:08
0.998634 ریال16:30:12
0.998635 ریال16:27:08
0.99859 ریال16:21:09
0.9986 ریال16:18:09
0.99859 ریال16:15:09
0.998648 ریال16:12:09
0.99865 ریال16:09:09
0.998658 ریال16:06:10
0.998648 ریال16:00:14
0.998694 ریال15:54:09
0.998677 ریال15:51:10
0.998595 ریال15:48:09
0.998636 ریال15:45:09
0.9986 ریال15:42:09
0.99844 ریال15:27:09
0.9984 ریال15:21:10
0.99836 ریال15:18:08
0.998395 ریال15:15:10
0.99835 ریال15:12:08
0.99845 ریال15:09:09
0.99841 ریال15:06:09
0.998487 ریال15:03:09
0.998492 ریال15:00:14
0.998497 ریال14:57:09
0.99841 ریال14:54:09
0.9985 ریال14:48:09
0.9986 ریال14:45:10
0.99851 ریال14:42:09
0.99852 ریال14:36:10
0.998515 ریال14:33:09
0.99852 ریال14:30:11
0.99856 ریال14:27:09
0.99861 ریال14:24:09
0.99846 ریال14:21:09
0.998555 ریال14:18:09
0.998545 ریال14:15:10
0.99855 ریال14:12:09
0.998601 ریال14:09:10
0.998756 ریال14:06:10
0.99884 ریال14:03:10
0.998756 ریال14:00:14
0.998607 ریال13:39:09
0.998813 ریال13:30:12
0.998848 ریال13:24:09
0.998906 ریال12:30:11
0.99906 ریال12:09:09
0.99926 ریال12:05:09
0.99936 ریال12:03:09
0.99935 ریال11:59:09
0.999393 ریال11:54:09
0.999291 ریال11:45:10
0.99938 ریال11:42:09
0.999474 ریال11:39:09
0.999484 ریال11:30:11
0.99946 ریال11:12:08
0.9995 ریال11:09:08
0.999696 ریال11:00:14
0.999592 ریال10:51:09
0.99964 ریال10:30:11
0.999775 ریال10:24:08
0.999745 ریال10:12:09
0.999786 ریال10:08:08
0.999653 ریال10:06:09
0.999734 ریال10:02:09
0.999694 ریال10:00:14
0.999729 ریال9:54:08
0.999626 ریال9:51:09
0.99957 ریال9:48:08
0.99958 ریال9:45:08
0.999529 ریال9:42:09
0.999539 ریال9:39:08
0.999494 ریال9:30:10
0.999585 ریال9:24:09
0.99974 ریال9:12:08
0.999664 ریال9:09:08
0.999797 ریال8:54:08
0.999792 ریال8:51:10
0.99975 ریال8:48:08
0.999744 ریال8:45:09
0.99979 ریال8:42:09
0.99986 ریال8:30:11
0.9999 ریال8:24:08
0.99952 ریال8:18:08
0.999442 ریال8:15:10
0.99957 ریال8:12:08
0.99956 ریال8:08:09
0.99947 ریال8:06:08
0.99943 ریال8:03:09
0.99947 ریال8:00:17
0.999475 ریال6:09:09
0.99922 ریال6:03:09
0.999181 ریال4:42:08
0.999422 ریال4:30:10
0.999374 ریال4:12:08
0.999455 ریال4:08:08
0.99913 ریال4:05:09
0.99922 ریال4:03:08
0.999536 ریال2:45:09
0.999332 ریال2:42:09
0.99941 ریال2:39:08
0.999343 ریال2:36:09
0.99905 ریال2:33:08
0.999199 ریال2:30:10
0.999159 ریال2:27:08
0.9992 ریال2:24:08
0.999094 ریال2:12:08
0.99897 ریال2:09:08
0.99915 ریال2:06:10
0.99911 ریال2:03:08
0.99919 ریال2:00:14
0.999179 ریال1:56:09
0.99918 ریال1:53:08
0.99915 ریال1:50:09
0.999416 ریال1:12:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی