شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Ubex

  • نرخ فعلی:0.00027312
  • بالاترین قیمت روز:0.00028296
  • پایین ترین قیمت روز:0.00026627
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00027696
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.00027438
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Ubex در روز جاری

نمودار کندل استیک Ubex در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00027312 ریال7:46:13
0.00027292 ریال7:07:13
0.00027368 ریال6:56:13
0.00027990 ریال6:52:12
0.00028019 ریال5:18:11
0.00027983 ریال5:16:12
0.00027456 ریال5:04:10
0.00027415 ریال4:57:11
0.00027456 ریال4:56:11
0.00027711 ریال4:48:11
0.00027957 ریال4:36:11
0.00027474 ریال4:34:11
0.00028007 ریال4:32:11
0.00027464 ریال4:16:10
0.0002749 ریال4:14:11
0.00028070 ریال4:08:11
0.00028078 ریال4:04:12
0.00028070 ریال4:02:12
0.00028078 ریال4:01:14
0.00028296 ریال3:51:11
0.00028003 ریال3:43:10
0.00027240 ریال3:36:11
0.00027519 ریال3:30:13
0.00027583 ریال3:29:10
0.00027519 ریال3:28:10
0.00027583 ریال3:27:10
0.00027519 ریال3:26:11
0.00027583 ریال3:24:10
0.00027921 ریال3:20:10
0.00027583 ریال3:18:11
0.00027991 ریال3:07:10
0.00027598 ریال3:02:10
0.00027991 ریال3:01:12
0.00028045 ریال2:44:11
0.00027921 ریال2:36:12
0.00027351 ریال2:30:13
0.00028008 ریال2:17:09
0.00026669 ریال2:10:12
0.00027808 ریال2:03:10
0.00027805 ریال1:58:09
0.00027459 ریال1:50:11
0.00027485 ریال1:44:09
0.00027884 ریال1:40:10
0.00027843 ریال1:33:10
0.00027310 ریال1:27:10
0.00027342 ریال1:18:09
0.00026885 ریال1:17:09
0.00027342 ریال1:15:11
0.00026885 ریال1:13:09
0.00026627 ریال1:11:11
0.00026885 ریال1:10:10
0.00026627 ریال1:09:09
0.00027449 ریال1:05:09
0.00026627 ریال1:02:10
0.00027449 ریال0:59:10
0.00027277 ریال0:43:10
0.00028039 ریال0:38:10
0.00027968 ریال0:31:11
0.00027734 ریال0:19:09
0.00027696 ریال0:06:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی