iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Twinkle

  • نرخ فعلی:0.00174568
  • بالاترین قیمت روز:0.0024388
  • پایین ترین قیمت روز:0.00112451
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0017261
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۸:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.00232476
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:33.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک Twinkle در روز جاری

نمودار کندل استیک Twinkle در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00174568 ریال11:08:19
0.0015721 ریال11:05:15
0.00113274 ریال10:56:18
0.00209524 ریال10:50:21
0.00156983 ریال10:44:17
0.00130823 ریال10:38:18
0.00227039 ریال10:35:17
0.00165746 ریال10:32:18
0.00227039 ریال10:23:13
0.00218238 ریال10:17:13
0.0017442 ریال10:14:16
0.00165747 ریال10:11:14
0.0017442 ریال10:08:17
0.00122401 ریال9:59:13
0.00157833 ریال9:47:14
0.00183856 ریال9:35:16
0.00113673 ریال9:26:13
0.00236059 ریال9:20:14
0.00166232 ریال9:11:14
0.00131283 ریال9:05:13
0.00218779 ریال8:56:13
0.00175003 ریال8:47:13
0.00174713 ریال8:44:13
0.00174836 ریال8:32:14
0.00157339 ریال8:23:13
0.00130927 ریال8:17:13
0.00200833 ریال8:08:13
0.00113559 ریال8:02:14
0.00122261 ریال7:53:12
0.00139685 ریال7:44:13
0.00217345 ریال7:38:13
0.00113286 ریال7:32:13
0.00226458 ریال7:23:13
0.0024388 ریال7:08:13
0.00121982 ریال7:05:14
0.00226823 ریال6:56:13
0.00192072 ریال6:47:13
0.00200684 ریال6:44:13
0.00165647 ریال6:35:19
0.00113221 ریال6:23:12
0.00235321 ریال6:17:14
0.00156814 ریال6:11:15
0.00200685 ریال6:05:14
0.00200361 ریال5:59:15
0.00183109 ریال5:53:15
0.00156992 ریال5:44:12
0.00147947 ریال5:38:13
0.00139252 ریال5:35:15
0.00174485 ریال5:26:12
0.00235225 ریال5:17:13
0.0013919 ریال5:11:15
0.00156924 ریال5:05:14
0.00183135 ریال4:59:12
0.00113501 ریال4:50:20
0.00122285 ریال4:44:12
0.00200836 ریال4:35:14
0.00157444 ریال4:29:12
0.0021 ریال4:17:12
0.00183794 ریال4:14:13
0.00236259 ریال4:02:15
0.00147584 ریال3:59:13
0.00242758 ریال3:50:15
0.00164663 ریال3:41:13
0.00172893 ریال3:38:12
0.00147389 ریال3:32:13
0.00190927 ریال3:26:12
0.00173812 ریال3:20:14
0.0014783 ریال3:14:13
0.00191125 ریال3:05:17
0.00164965 ریال3:02:13
0.00121737 ریال2:50:15
0.00217728 ریال2:44:13
0.00139171 ریال2:41:14
0.00208564 ریال2:35:14
0.00147681 ریال2:29:13
0.00130008 ریال2:17:12
0.0018163 ریال2:14:14
0.00112451 ریال2:05:14
0.00198867 ریال1:59:12
0.00146708 ریال1:47:13
0.00181586 ریال1:44:13
0.00172698 ریال1:38:13
0.00215397 ریال1:35:15
0.00215987 ریال1:29:12
0.00163738 ریال1:17:13
0.00146685 ریال1:11:13
0.00241855 ریال1:05:14
0.0022423 ریال0:59:13
0.00207075 ریال0:50:18
0.00120619 ریال0:41:13
0.00223558 ریال0:35:14
0.00197962 ریال0:23:12
0.00146367 ریال0:20:13
0.00137789 ریال0:17:12
0.0017261 ریال0:04:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات