شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Truegame

  • نرخ فعلی:0.002713
  • بالاترین قیمت روز:0.002746
  • پایین ترین قیمت روز:0.002678
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.002697
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۰:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.002686
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Truegame در روز جاری

نمودار کندل استیک Truegame در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.002713 ریال20:00:16
0.002714 ریال19:58:11
0.002715 ریال19:56:10
0.002709 ریال19:48:09
0.002706 ریال19:46:11
0.002705 ریال19:38:10
0.002706 ریال19:36:12
0.002707 ریال19:34:12
0.002704 ریال19:32:11
0.002709 ریال19:28:12
0.00271 ریال19:22:12
0.002707 ریال19:20:13
0.00271 ریال19:06:10
0.002711 ریال19:04:13
0.002712 ریال19:02:11
0.002715 ریال18:52:10
0.002717 ریال18:50:10
0.002718 ریال18:48:12
0.002707 ریال17:34:12
0.002709 ریال17:24:09
0.002707 ریال17:10:13
0.002701 ریال17:08:09
0.002703 ریال17:06:12
0.002705 ریال16:46:11
0.002704 ریال16:08:11
0.002701 ریال15:38:11
0.002688 ریال15:34:12
0.002694 ریال15:20:12
0.002695 ریال15:14:11
0.002698 ریال15:10:12
0.002699 ریال15:08:11
0.002701 ریال15:06:12
0.002697 ریال14:54:11
0.002694 ریال14:46:11
0.002698 ریال14:16:12
0.002713 ریال14:02:14
0.0027 ریال13:38:09
0.002699 ریال13:36:10
0.002698 ریال13:34:12
0.002697 ریال13:32:10
0.002698 ریال13:26:12
0.002699 ریال13:20:13
0.002701 ریال13:16:10
0.0027 ریال13:14:09
0.002698 ریال13:08:12
0.00269 ریال12:58:11
0.002698 ریال12:15:14
0.002696 ریال12:12:11
0.002693 ریال12:09:11
0.002697 ریال12:03:13
0.002698 ریال12:01:00
0.002699 ریال11:54:10
0.0027 ریال11:51:15
0.002692 ریال11:48:11
0.002694 ریال11:42:14
0.002699 ریال11:36:12
0.002697 ریال11:33:10
0.002699 ریال11:30:17
0.002698 ریال11:27:09
0.002694 ریال11:24:11
0.002691 ریال11:21:12
0.002689 ریال11:12:13
0.002699 ریال11:09:10
0.002697 ریال11:06:11
0.002696 ریال11:00:22
0.002695 ریال10:57:10
0.002693 ریال10:54:08
0.002694 ریال10:51:13
0.002698 ریال10:48:10
0.002696 ریال10:42:11
0.002689 ریال10:36:12
0.002699 ریال10:33:10
0.0027 ریال10:27:11
0.002709 ریال10:24:10
0.002716 ریال10:18:11
0.002717 ریال10:15:11
0.002716 ریال9:57:13
0.002712 ریال9:54:10
0.00271 ریال9:51:11
0.002706 ریال9:48:10
0.002709 ریال9:45:12
0.002703 ریال9:42:11
0.002701 ریال9:39:11
0.002706 ریال9:36:11
0.002702 ریال9:33:12
0.002705 ریال9:27:11
0.002704 ریال9:24:09
0.002709 ریال9:21:11
0.002708 ریال9:18:10
0.002706 ریال9:15:10
0.002705 ریال9:12:10
0.002708 ریال9:09:09
0.002705 ریال9:06:09
0.0027 ریال9:03:12
0.002697 ریال9:00:18
0.002699 ریال8:54:10
0.002704 ریال8:51:11
0.002706 ریال8:48:09
0.002708 ریال8:45:09
0.002706 ریال8:42:10
0.002711 ریال8:39:10
0.002709 ریال8:36:11
0.002719 ریال8:27:09
0.00272 ریال8:24:10
0.002719 ریال8:18:11
0.002721 ریال8:15:09
0.00272 ریال8:12:11
0.002713 ریال8:09:09
0.002712 ریال8:06:13
0.002718 ریال7:57:10
0.002714 ریال7:54:09
0.002723 ریال7:45:11
0.00273 ریال7:40:17
0.00273 ریال7:40:17
0.002729 ریال7:36:09
0.002728 ریال7:30:13
0.002726 ریال7:27:08
0.002727 ریال7:21:11
0.002726 ریال7:18:11
0.002721 ریال7:06:12
0.002726 ریال7:00:24
0.002724 ریال6:57:09
0.002725 ریال6:54:09
0.002726 ریال6:42:10
0.002732 ریال6:36:11
0.002731 ریال6:33:10
0.002733 ریال6:30:12
0.002734 ریال6:27:08
0.002737 ریال6:24:11
0.002734 ریال6:18:11
0.002738 ریال6:15:11
0.002737 ریال6:12:09
0.002733 ریال6:09:10
0.002734 ریال6:06:12
0.002738 ریال6:03:11
0.002735 ریال5:57:11
0.002734 ریال5:54:10
0.002737 ریال5:48:11
0.002735 ریال5:45:11
0.002737 ریال5:39:10
0.002732 ریال5:36:09
0.002733 ریال5:30:13
0.002737 ریال5:27:09
0.002743 ریال5:24:10
0.002746 ریال5:21:13
0.002726 ریال4:45:10
0.002731 ریال4:36:10
0.002733 ریال4:33:10
0.002724 ریال4:30:11
0.002723 ریال4:24:08
0.00272 ریال4:21:12
0.002715 ریال4:18:09
0.002716 ریال4:15:10
0.002718 ریال4:06:12
0.00272 ریال4:00:20
0.002721 ریال3:57:10
0.00272 ریال3:54:10
0.002718 ریال3:48:08
0.002719 ریال3:45:10
0.002722 ریال3:42:11
0.002725 ریال3:39:10
0.002718 ریال3:36:10
0.002723 ریال3:33:09
0.002718 ریال3:30:12
0.002721 ریال3:24:10
0.00273 ریال3:18:10
0.002724 ریال3:15:09
0.002728 ریال3:12:09
0.002729 ریال3:09:11
0.002723 ریال3:06:11
0.002708 ریال2:45:09
0.002706 ریال2:42:11
0.002714 ریال2:36:12
0.002718 ریال2:33:11
0.002722 ریال2:30:13
0.002716 ریال2:27:09
0.002717 ریال2:24:10
0.002724 ریال2:21:11
0.00272 ریال2:18:11
0.002713 ریال2:12:10
0.002714 ریال2:09:09
0.002719 ریال2:03:11
0.002718 ریال2:00:17
0.002719 ریال1:57:11
0.00271 ریال1:51:11
0.002715 ریال1:48:10
0.002714 ریال1:45:11
0.002725 ریال1:39:11
0.002713 ریال1:30:14
0.002691 ریال1:12:10
0.002678 ریال1:09:09
0.002727 ریال1:06:11
0.002728 ریال1:04:11
0.002706 ریال0:45:09
0.002707 ریال0:42:10
0.002709 ریال0:39:08
0.002705 ریال0:36:10
0.002698 ریال0:33:10
0.0027 ریال0:27:08
0.002701 ریال0:24:09
0.002697 ریال0:15:10
0.0027 ریال0:12:10
0.002698 ریال0:06:11
0.002697 ریال0:03:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی