شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Tronipay

  • نرخ فعلی:0.00026354
  • بالاترین قیمت روز:0.00026611
  • پایین ترین قیمت روز:0.00021624
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00021624
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.00021703
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:21.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Tronipay در روز جاری

نمودار کندل استیک Tronipay در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00026354 ریال20:52:14
0.00026359 ریال20:46:14
0.00026416 ریال20:36:14
0.00026420 ریال20:22:13
0.00026427 ریال20:20:15
0.00026418 ریال20:18:12
0.00026427 ریال20:14:13
0.00026397 ریال20:12:13
0.00026427 ریال20:08:13
0.00026397 ریال20:04:15
0.00026377 ریال19:58:13
0.00026354 ریال19:50:17
0.00026355 ریال19:46:13
0.00026399 ریال19:36:14
0.00026415 ریال19:34:14
0.0002641 ریال19:32:14
0.00026415 ریال19:28:13
0.00026419 ریال19:22:14
0.00026435 ریال19:20:15
0.00026419 ریال19:18:14
0.00026435 ریال19:12:12
0.00026438 ریال19:04:16
0.00026422 ریال19:00:26
0.00026412 ریال18:58:13
0.00026422 ریال18:56:13
0.00026412 ریال18:48:14
0.00026336 ریال17:34:14
0.00026332 ریال17:30:19
0.00026322 ریال17:22:13
0.00026277 ریال17:16:14
0.00026313 ریال17:12:11
0.00026277 ریال17:10:16
0.00026313 ریال17:06:14
0.00026305 ریال17:02:16
0.00026293 ریال16:52:13
0.00026292 ریال16:46:14
0.00026333 ریال16:08:13
0.00026292 ریال15:34:15
0.00026351 ریال15:20:15
0.00026357 ریال15:14:13
0.00026326 ریال15:08:13
0.00026317 ریال15:06:13
0.00026326 ریال15:04:14
0.00026317 ریال15:00:28
0.00026313 ریال14:50:14
0.00026320 ریال14:46:13
0.00026340 ریال14:16:15
0.00026333 ریال14:02:16
0.00026279 ریال13:36:11
0.00026267 ریال13:34:14
0.00026283 ریال13:26:14
0.00026277 ریال13:20:15
0.0002627 ریال13:08:14
0.00026196 ریال12:58:13
0.00026247 ریال12:12:13
0.00026269 ریال12:03:15
0.00026259 ریال12:01:20
0.00026259 ریال12:01:20
0.00026233 ریال11:51:19
0.00026342 ریال11:48:13
0.00026324 ریال11:45:17
0.00026342 ریال11:42:17
0.00026324 ریال11:36:14
0.00026198 ریال11:24:13
0.00026298 ریال11:21:14
0.00026343 ریال11:12:16
0.00026322 ریال11:06:13
0.00026327 ریال10:57:12
0.00026289 ریال10:51:17
0.00026290 ریال10:42:13
0.00026355 ریال10:36:14
0.00026440 ریال10:27:13
0.00026451 ریال10:24:12
0.00026429 ریال10:09:13
0.00026408 ریال9:57:15
0.00026360 ریال9:51:13
0.00026359 ریال9:42:12
0.00026388 ریال9:39:14
0.00026408 ریال9:36:13
0.00026388 ریال9:33:14
0.00026382 ریال9:30:20
0.00026408 ریال9:27:13
0.00026388 ریال9:18:12
0.00026355 ریال9:12:12
0.00026342 ریال9:03:13
0.00026373 ریال9:00:21
0.00026410 ریال8:51:13
0.00026444 ریال8:42:12
0.00026503 ریال8:39:12
0.00026506 ریال8:36:13
0.00026503 ریال8:24:12
0.00026507 ریال8:18:13
0.00026514 ریال8:12:12
0.00026510 ریال8:06:15
0.00026542 ریال7:57:12
0.00026579 ریال7:51:12
0.00026609 ریال7:45:13
0.00026596 ریال7:40:19
0.00026596 ریال7:40:19
0.00026577 ریال7:30:15
0.00026534 ریال7:18:13
0.00026530 ریال7:06:14
0.00026526 ریال7:00:27
0.00026555 ریال6:48:12
0.00026609 ریال6:36:12
0.00026611 ریال6:33:12
0.00026588 ریال6:24:12
0.00021875 ریال6:18:13
0.00021869 ریال6:15:13
0.00021871 ریال6:06:15
0.00021869 ریال5:57:12
0.00021873 ریال5:48:13
0.00021886 ریال5:45:13
0.00021874 ریال5:39:12
0.00021884 ریال5:30:15
0.00021906 ریال5:24:12
0.00021908 ریال5:21:15
0.00021921 ریال4:45:12
0.00021895 ریال4:36:12
0.00021888 ریال4:33:13
0.00021851 ریال4:21:14
0.00021847 ریال4:18:11
0.00021831 ریال4:15:12
0.00021847 ریال4:12:12
0.00021854 ریال4:06:14
0.00021884 ریال4:00:23
0.00021860 ریال3:57:11
0.00021884 ریال3:54:11
0.00021867 ریال3:42:13
0.00021875 ریال3:39:11
0.00021876 ریال3:36:12
0.00021891 ریال3:24:12
0.00021897 ریال3:18:12
0.00021857 ریال3:09:13
0.00021815 ریال3:06:13
0.00021870 ریال2:42:13
0.00021881 ریال2:36:15
0.00021873 ریال2:33:12
0.00021895 ریال2:30:16
0.00021856 ریال2:27:10
0.00021895 ریال2:24:12
0.00021856 ریال2:18:13
0.00021908 ریال2:12:12
0.00021887 ریال2:03:13
0.00021862 ریال1:57:13
0.00021893 ریال1:54:11
0.00021894 ریال1:51:13
0.00021893 ریال1:45:13
0.00021834 ریال1:39:13
0.00021814 ریال1:30:17
0.00021807 ریال1:19:12
0.00021844 ریال1:12:13
0.00021699 ریال1:06:13
0.00021689 ریال1:04:13
0.00021676 ریال0:42:11
0.00021645 ریال0:36:12
0.00021648 ریال0:30:14
0.0002166 ریال0:21:12
0.00021658 ریال0:18:11
0.0002166 ریال0:15:11
0.00021658 ریال0:12:12
0.00021624 ریال0:06:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی