iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Tronipay

  • نرخ فعلی:0.00071376
  • بالاترین قیمت روز:0.00072144
  • پایین ترین قیمت روز:0.00071255
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00071648
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۵:۴۸
  • نرخ روز گذشته:0.00071631
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Tronipay در روز جاری

نمودار کندل استیک Tronipay در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00071376 ریال16:35:48
0.00071368 ریال16:33:41
0.00071368 ریال16:33:39
0.00071376 ریال16:29:28
0.00071449 ریال16:20:44
0.00071436 ریال16:14:36
0.00071466 ریال16:08:27
0.00071431 ریال15:56:57
0.00071395 ریال15:51:01
0.00071389 ریال15:44:32
0.00071351 ریال15:41:52
0.00071340 ریال15:38:31
0.00071351 ریال15:36:08
0.00071255 ریال15:23:31
0.00071331 ریال15:17:36
0.00071366 ریال15:14:27
0.00071265 ریال15:08:34
0.00071322 ریال14:56:34
0.00071382 ریال14:50:53
0.00071422 ریال14:41:41
0.00071464 ریال14:38:24
0.00071478 ریال14:35:32
0.00071513 ریال14:32:51
0.00071461 ریال14:29:29
0.00071513 ریال14:27:04
0.00071508 ریال14:14:40
0.00071484 ریال14:05:49
0.00071509 ریال14:03:33
0.00071509 ریال14:03:31
0.00071571 ریال13:50:57
0.00071618 ریال13:47:39
0.00071581 ریال13:41:57
0.00071618 ریال13:35:55
0.00071695 ریال13:29:31
0.00071663 ریال13:26:36
0.00071636 ریال13:20:54
0.00071652 ریال13:11:38
0.00071663 ریال13:03:07
0.00071708 ریال12:56:43
0.00071698 ریال12:50:58
0.00071695 ریال12:44:30
0.00071672 ریال12:41:45
0.00071657 ریال12:34:01
0.00071657 ریال12:34:00
0.00071598 ریال12:26:53
0.00071625 ریال12:14:51
0.00071586 ریال12:05:49
0.00071581 ریال11:56:53
0.00071539 ریال11:51:21
0.00071618 ریال11:44:43
0.00071572 ریال11:35:58
0.00071618 ریال11:33:00
0.00071578 ریال11:29:39
0.00071618 ریال11:26:57
0.00071615 ریال11:21:09
0.00071629 ریال11:11:52
0.00071677 ریال11:08:49
0.00071699 ریال10:59:33
0.00071627 ریال10:51:05
0.00071579 ریال10:44:39
0.00071571 ریال10:35:41
0.00071601 ریال10:32:55
0.00071655 ریال10:17:28
0.00071704 ریال10:02:58
0.00071693 ریال9:56:44
0.00071598 ریال9:50:47
0.00071612 ریال9:44:30
0.00071591 ریال9:38:25
0.00071619 ریال9:32:41
0.00071670 ریال9:23:26
0.00071673 ریال9:17:24
0.00071610 ریال9:14:25
0.00071618 ریال9:11:36
0.00071610 ریال9:05:36
0.00071676 ریال8:59:20
0.00071568 ریال8:53:21
0.00071571 ریال8:50:33
0.00071568 ریال8:47:24
0.00071425 ریال8:38:20
0.00071458 ریال8:29:20
0.00071496 ریال8:20:31
0.00071525 ریال8:14:27
0.00071557 ریال8:11:27
0.00071525 ریال8:08:20
0.00071497 ریال8:05:25
0.00071557 ریال8:02:31
0.00071497 ریال7:53:21
0.00071529 ریال7:50:26
0.00071626 ریال7:44:18
0.00071705 ریال7:38:25
0.00071680 ریال7:32:37
0.00071721 ریال7:26:24
0.00071695 ریال7:20:30
0.00071757 ریال7:14:26
0.00071823 ریال7:11:35
0.00071757 ریال7:08:24
0.00071823 ریال7:05:30
0.00071857 ریال6:59:20
0.00071873 ریال6:50:30
0.00071893 ریال6:47:22
0.00071891 ریال6:35:36
0.00071861 ریال6:32:32
0.00071835 ریال6:29:19
0.00071861 ریال6:23:22
0.00071835 ریال6:17:20
0.00071878 ریال6:11:27
0.00071874 ریال6:02:39
0.00071857 ریال5:59:23
0.00071969 ریال5:56:25
0.00071922 ریال5:53:17
0.00071969 ریال5:50:31
0.00071922 ریال5:44:20
0.00071938 ریال5:35:36
0.00072013 ریال5:26:22
0.00072044 ریال5:17:22
0.00072021 ریال5:11:24
0.00071960 ریال4:59:16
0.00071959 ریال4:50:24
0.00071901 ریال4:41:23
0.00071966 ریال4:35:27
0.00072005 ریال4:32:22
0.00071988 ریال4:26:18
0.00072036 ریال4:20:23
0.00072079 ریال4:11:19
0.00072085 ریال4:05:23
0.00072035 ریال3:56:20
0.00072058 ریال3:53:13
0.00072076 ریال3:50:23
0.00072058 ریال3:47:18
0.00072076 ریال3:44:17
0.00072084 ریال3:35:26
0.00072131 ریال3:32:20
0.00072144 ریال3:29:15
0.00072108 ریال3:20:19
0.00072106 ریال3:11:21
0.00072020 ریال3:08:22
0.00071966 ریال2:56:22
0.00071903 ریال2:50:26
0.00071853 ریال2:41:28
0.00071735 ریال2:38:19
0.00071768 ریال2:35:35
0.00071735 ریال2:32:27
0.00071785 ریال2:23:15
0.00071682 ریال2:20:24
0.00071779 ریال2:17:17
0.00071682 ریال2:11:34
0.00071611 ریال2:08:24
0.00071660 ریال2:05:32
0.00071611 ریال1:56:27
0.00071606 ریال1:53:22
0.00071596 ریال1:41:29
0.00071663 ریال1:32:26
0.00071682 ریال1:26:19
0.00071697 ریال1:20:27
0.00071699 ریال1:17:23
0.00071660 ریال1:14:21
0.00071699 ریال1:11:33
0.00071660 ریال1:05:28
0.00071653 ریال0:56:23
0.00071675 ریال0:53:19
0.00071643 ریال0:47:21
0.00071631 ریال0:38:19
0.00071630 ریال0:32:26
0.00071574 ریال0:23:20
0.00071579 ریال0:17:22
0.00071616 ریال0:11:39
0.00071648 ریال0:08:30
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات