iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Tokoin

  • نرخ فعلی:0.0438676
  • بالاترین قیمت روز:0.0443833
  • پایین ترین قیمت روز:0.039117
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0397641
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۷:۳۱
  • نرخ روز گذشته:0.0400834
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:9.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0038

نمودار کندل استیک Tokoin در روز جاری

نمودار کندل استیک Tokoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0438676 ریال14:47:31
0.0439452 ریال14:35:40
0.043924 ریال14:32:43
0.0430871 ریال14:23:32
0.0422107 ریال14:20:51
0.0422158 ریال14:14:33
0.0418747 ریال14:02:56
0.0419134 ریال13:56:50
0.0423644 ریال13:51:45
0.0425292 ریال13:44:37
0.0423985 ریال13:39:30
0.0422573 ریال13:36:40
0.042335 ریال13:27:29
0.0421155 ریال13:20:57
0.0413609 ریال13:18:37
0.0421155 ریال13:14:34
0.0412257 ریال13:03:10
0.0412446 ریال12:59:29
0.0411911 ریال12:50:44
0.0410986 ریال12:47:31
0.0411087 ریال12:44:27
0.0410986 ریال12:41:39
0.0411087 ریال12:38:26
0.0410084 ریال12:32:55
0.0413506 ریال12:26:31
0.0429461 ریال12:20:42
0.0434062 ریال12:14:30
0.0430227 ریال12:05:52
0.0432813 ریال11:56:42
0.044103 ریال11:50:55
0.0443833 ریال11:44:41
0.0429701 ریال11:41:40
0.0433722 ریال11:32:38
0.0432219 ریال11:23:52
0.0401683 ریال11:12:42
0.0401683 ریال11:12:40
0.0400824 ریال11:07:00
0.0400824 ریال11:06:59
0.0400217 ریال10:59:27
0.0400824 ریال10:50:47
0.0400614 ریال10:44:27
0.0400562 ریال10:35:37
0.0400594 ریال10:32:42
0.0400632 ریال10:23:21
0.0400351 ریال10:21:39
0.0400351 ریال10:21:37
0.040072 ریال10:17:25
0.0400986 ریال10:14:31
0.040072 ریال10:11:40
0.0400986 ریال10:05:45
0.0400394 ریال10:02:48
0.0400679 ریال9:50:29
0.0400546 ریال9:44:23
0.0400283 ریال9:38:22
0.0404941 ریال9:35:32
0.040084 ریال9:32:26
0.0404941 ریال9:23:26
0.0401375 ریال9:20:31
0.0401288 ریال9:11:44
0.0401818 ریال9:05:27
0.0401673 ریال8:59:20
0.0401002 ریال8:50:27
0.0401428 ریال8:47:22
0.0400944 ریال8:44:18
0.0401428 ریال8:41:30
0.0400944 ریال8:38:19
0.0401523 ریال8:32:28
0.0401286 ریال8:29:20
0.0401417 ریال8:23:24
0.0408395 ریال8:14:25
0.040055 ریال8:05:31
0.0401002 ریال7:56:26
0.0401313 ریال7:50:26
0.0401407 ریال7:41:30
0.0401895 ریال7:35:31
0.0401624 ریال7:32:34
0.0400696 ریال7:29:19
0.0399914 ریال7:18:19
0.0400088 ریال7:14:20
0.0399893 ریال7:09:19
0.0400001 ریال6:56:29
0.040163 ریال6:47:24
0.0403537 ریال6:41:29
0.0401871 ریال6:39:18
0.0403766 ریال6:33:27
0.0402886 ریال6:29:20
0.040421 ریال6:20:22
0.0409396 ریال6:11:34
0.0395007 ریال6:02:44
0.0395435 ریال5:56:30
0.0395407 ریال5:50:28
0.0391267 ریال5:41:29
0.039117 ریال5:38:16
0.0398003 ریال5:32:31
0.0397855 ریال5:26:23
0.0400954 ریال5:20:22
0.0408448 ریال5:11:36
0.0396587 ریال5:08:20
0.0400842 ریال5:05:26
0.0396587 ریال5:02:43
0.0400842 ریال4:59:19
0.0401764 ریال4:50:26
0.0401062 ریال4:44:17
0.0401036 ریال4:35:28
0.0400212 ریال4:32:30
0.0400152 ریال4:23:18
0.0399865 ریال4:17:16
0.0399961 ریال4:14:17
0.0399929 ریال4:02:38
0.0400241 ریال3:56:28
0.0400034 ریال3:50:26
0.0400681 ریال3:47:20
0.0399689 ریال3:44:18
0.0400681 ریال3:35:30
0.0401048 ریال3:32:25
0.0400588 ریال3:26:20
0.0400501 ریال3:20:23
0.0400127 ریال3:17:20
0.0400501 ریال3:15:23
0.0400613 ریال3:02:26
0.039969 ریال2:56:21
0.0400435 ریال2:50:22
0.0400657 ریال2:45:19
0.0399807 ریال2:38:20
0.0399873 ریال2:32:25
0.0400862 ریال2:26:19
0.0400374 ریال2:21:28
0.0399136 ریال2:15:25
0.0399557 ریال2:05:27
0.0400657 ریال1:59:15
0.0399858 ریال1:50:27
0.0403073 ریال1:41:29
0.0404839 ریال1:38:20
0.0405688 ریال1:32:27
0.040601 ریال1:23:19
0.040318 ریال1:17:19
0.0401752 ریال1:14:18
0.0402961 ریال1:11:20
0.0401752 ریال1:08:22
0.0401986 ریال0:56:22
0.0400696 ریال0:53:18
0.0400922 ریال0:50:27
0.0400696 ریال0:47:19
0.0400922 ریال0:44:28
0.0400478 ریال0:38:17
0.0400651 ریال0:35:25
0.0402607 ریال0:26:21
0.0402349 ریال0:20:21
0.0397641 ریال0:14:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات