شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ThoreCash

  • نرخ فعلی:0.00252628
  • بالاترین قیمت روز:0.0026611
  • پایین ترین قیمت روز:0.00217112
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00252434
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۷:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.00245575
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.87%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک ThoreCash در روز جاری

نمودار کندل استیک ThoreCash در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00252628 ریال16:27:11
0.00253106 ریال16:18:11
0.00252047 ریال16:12:11
0.00251279 ریال16:06:13
0.00250804 ریال16:00:23
0.00251587 ریال15:45:11
0.00250717 ریال15:42:12
0.00251166 ریال15:27:11
0.0025206 ریال15:18:10
0.00251972 ریال15:12:11
0.00252357 ریال15:03:12
0.00227205 ریال14:57:11
0.00227721 ریال14:51:13
0.00226806 ریال14:45:13
0.00227199 ریال14:36:13
0.0022708 ریال14:27:11
0.002272 ریال14:18:12
0.0022755 ریال14:12:12
0.00227144 ریال14:03:13
0.0022716 ریال14:00:26
0.00227124 ریال13:42:11
0.00227405 ریال13:30:16
0.00227923 ریال13:24:12
0.00225393 ریال12:30:15
0.00225237 ریال12:09:12
0.00225747 ریال12:05:13
0.00225618 ریال12:03:12
0.00225781 ریال11:54:12
0.00225868 ریال11:42:12
0.00259762 ریال11:39:11
0.00254981 ریال11:30:17
0.00256008 ریال11:12:11
0.00256096 ریال11:09:11
0.00256229 ریال11:00:20
0.00256046 ریال10:51:12
0.00256699 ریال10:24:11
0.00256223 ریال10:12:11
0.00256161 ریال10:02:12
0.002561 ریال10:00:23
0.00256179 ریال9:54:10
0.00256043 ریال9:45:11
0.0025837 ریال9:42:11
0.00260254 ریال9:39:10
0.00260527 ریال9:30:14
0.00255874 ریال9:24:11
0.00256476 ریال9:12:10
0.00260684 ریال9:09:11
0.00265551 ریال8:54:10
0.00265708 ریال8:48:11
0.0026611 ریال8:45:10
0.00265708 ریال8:42:11
0.00217112 ریال8:30:16
0.00240665 ریال8:18:10
0.00240879 ریال8:12:11
0.00240312 ریال8:03:12
0.00240243 ریال8:00:27
0.00246258 ریال6:03:14
0.00243054 ریال4:42:10
0.00247237 ریال4:30:13
0.00242256 ریال4:05:12
0.00249078 ریال4:03:11
0.00242141 ریال2:45:11
0.00246022 ریال2:39:11
0.00250515 ریال2:33:11
0.00242825 ریال2:24:10
0.00239489 ریال2:06:13
0.00256123 ریال2:00:28
0.00244655 ریال1:53:10
0.00247098 ریال1:50:12
0.00252434 ریال1:12:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی