iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

The Midas Touch Gold

  • نرخ فعلی:0.0031961
  • بالاترین قیمت روز:0.0033629
  • پایین ترین قیمت روز:0.0031961
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00327724
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۵:۴۲
  • نرخ روز گذشته:0.00327444
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک The Midas Touch Gold در روز جاری

نمودار کندل استیک The Midas Touch Gold در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0031961 ریال14:35:42
0.00320458 ریال14:32:44
0.00322824 ریال14:23:33
0.00322679 ریال14:20:54
0.00322839 ریال14:14:34
0.00322628 ریال14:02:57
0.00322453 ریال13:56:52
0.0032212 ریال13:51:47
0.00322298 ریال13:44:39
0.00322876 ریال13:39:31
0.00322848 ریال13:36:42
0.00322921 ریال13:27:30
0.00322894 ریال13:20:58
0.00322369 ریال13:18:39
0.00322894 ریال13:14:36
0.00321221 ریال13:03:20
0.00322191 ریال12:59:30
0.00322715 ریال12:50:46
0.00322761 ریال12:47:32
0.00323115 ریال12:44:28
0.00322761 ریال12:41:41
0.00323115 ریال12:38:27
0.0032377 ریال12:32:56
0.00323236 ریال12:26:32
0.00323497 ریال12:20:44
0.0032375 ریال12:14:31
0.00323709 ریال12:05:54
0.00324107 ریال11:56:46
0.00322683 ریال11:50:58
0.00322768 ریال11:44:44
0.00322776 ریال11:41:42
0.00324276 ریال11:32:39
0.00324756 ریال11:23:54
0.00324869 ریال11:12:48
0.00324869 ریال11:12:47
0.00323792 ریال11:07:18
0.00323792 ریال11:07:13
0.00323469 ریال10:59:29
0.00324914 ریال10:50:48
0.00324466 ریال10:44:28
0.00322712 ریال10:35:38
0.00322753 ریال10:32:44
0.00322802 ریال10:23:22
0.00322869 ریال10:21:42
0.00322869 ریال10:21:39
0.00322886 ریال10:17:26
0.00324048 ریال10:14:32
0.00322886 ریال10:11:42
0.00324048 ریال10:05:47
0.00322894 ریال10:02:50
0.00324462 ریال9:50:30
0.00323587 ریال9:44:24
0.00323794 ریال9:38:23
0.0032302 ریال9:35:32
0.00323867 ریال9:32:27
0.0032302 ریال9:23:28
0.00325473 ریال9:20:32
0.00324605 ریال9:11:47
0.00324484 ریال9:05:28
0.00324238 ریال8:59:21
0.00324497 ریال8:50:28
0.00324423 ریال8:47:23
0.00324465 ریال8:44:19
0.00324423 ریال8:41:31
0.00324465 ریال8:38:20
0.00322906 ریال8:32:29
0.00324163 ریال8:29:20
0.00322689 ریال8:23:25
0.00324261 ریال8:14:27
0.00324109 ریال8:05:33
0.00324711 ریال7:56:27
0.00324357 ریال7:50:28
0.00323405 ریال7:41:31
0.00323275 ریال7:35:32
0.00324333 ریال7:32:37
0.00322671 ریال7:29:20
0.00322408 ریال7:18:20
0.00322365 ریال7:14:21
0.00322796 ریال7:09:19
0.00323075 ریال6:56:30
0.00322816 ریال6:47:25
0.00324943 ریال6:41:31
0.0032432 ریال6:39:19
0.00324164 ریال6:33:28
0.00324216 ریال6:29:20
0.00324001 ریال6:20:23
0.00325272 ریال6:11:36
0.00324656 ریال6:02:46
0.00325643 ریال5:56:31
0.00326194 ریال5:50:30
0.0032583 ریال5:41:29
0.00326111 ریال5:38:17
0.00327392 ریال5:32:32
0.00326359 ریال5:26:24
0.00329342 ریال5:20:22
0.00329232 ریال5:11:37
0.00326438 ریال5:08:21
0.00329278 ریال5:05:28
0.00326438 ریال5:02:44
0.00329278 ریال4:59:19
0.00329075 ریال4:50:27
0.00330436 ریال4:44:18
0.00329184 ریال4:35:28
0.00329947 ریال4:32:32
0.00329902 ریال4:23:19
0.00329357 ریال4:17:16
0.00326455 ریال4:14:17
0.00326428 ریال4:02:39
0.0033112 ریال3:56:29
0.00326574 ریال3:50:28
0.00327758 ریال3:47:20
0.00325572 ریال3:44:18
0.00327758 ریال3:35:32
0.00326229 ریال3:32:26
0.00326148 ریال3:26:21
0.00328676 ریال3:20:24
0.00329446 ریال3:17:21
0.00328676 ریال3:15:24
0.00325914 ریال3:02:27
0.00325923 ریال2:56:22
0.00326319 ریال2:50:23
0.00325676 ریال2:45:20
0.00326077 ریال2:32:25
0.00327788 ریال2:26:20
0.00326497 ریال2:21:29
0.00334224 ریال2:15:26
0.0033629 ریال2:05:28
0.00336098 ریال1:59:16
0.00333862 ریال1:50:28
0.00332737 ریال1:41:30
0.00332034 ریال1:38:21
0.00330739 ریال1:32:28
0.00327994 ریال1:23:20
0.0032884 ریال1:17:20
0.00327353 ریال1:14:18
0.00327246 ریال1:11:21
0.00327353 ریال1:08:23
0.00326967 ریال0:56:23
0.0032687 ریال0:53:19
0.00327229 ریال0:50:27
0.0032687 ریال0:47:19
0.00327229 ریال0:44:29
0.00327498 ریال0:38:18
0.00327437 ریال0:35:27
0.00327805 ریال0:26:22
0.00327801 ریال0:20:23
0.00327724 ریال0:14:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات