شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تتر / Tether

  • نرخ فعلی:0.999
  • بالاترین قیمت روز:1.0006
  • پایین ترین قیمت روز:0.9987
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9992
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۶:۲۹
  • نرخ روز گذشته:0.999
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.999 ریال10:36:29
0.9987 ریال10:34:23
0.9988 ریال10:32:27
0.9989 ریال10:30:39
0.9987 ریال10:28:29
0.9989 ریال10:26:22
0.9991 ریال10:24:23
0.999 ریال10:22:23
0.9991 ریال10:20:31
0.9992 ریال10:18:22
0.9993 ریال10:16:22
0.999 ریال10:14:24
0.9991 ریال10:12:23
0.9992 ریال10:10:31
0.9989 ریال10:08:24
0.999 ریال10:06:23
0.9991 ریال10:04:28
0.999 ریال10:02:29
0.9989 ریال10:00:54
0.9992 ریال9:56:21
0.999 ریال9:54:20
0.9997 ریال9:52:18
0.9992 ریال9:50:31
0.999 ریال9:48:18
0.9992 ریال9:46:21
0.9991 ریال9:44:18
0.9997 ریال9:42:21
0.9996 ریال9:40:19
0.9995 ریال9:38:15
0.9994 ریال9:34:16
0.9995 ریال9:32:23
0.9994 ریال9:30:32
0.9991 ریال9:26:18
0.9992 ریال9:24:14
0.9991 ریال9:20:22
0.9992 ریال9:18:15
0.9994 ریال9:16:16
0.9998 ریال9:14:13
0.9996 ریال9:10:17
0.9995 ریال9:06:13
0.9996 ریال9:04:14
0.9994 ریال9:02:21
0.9998 ریال9:00:31
0.9995 ریال8:56:13
0.9996 ریال8:54:13
0.9997 ریال8:52:12
0.9996 ریال8:48:12
0.9997 ریال8:46:12
0.9995 ریال8:40:15
0.9997 ریال8:38:11
0.9994 ریال8:36:11
0.9995 ریال8:34:12
0.9997 ریال8:32:14
0.9995 ریال8:30:20
0.9998 ریال8:28:15
0.9995 ریال8:26:12
0.9997 ریال8:24:11
0.9995 ریال8:22:12
0.9992 ریال8:20:14
0.9996 ریال8:18:11
0.9993 ریال8:16:13
0.9995 ریال8:14:29
0.9996 ریال8:13:46
0.9996 ریال8:13:26
0.9999 ریال8:12:58
0.9999 ریال8:12:55
0.9999 ریال8:12:51
0.9999 ریال8:12:46
0.9999 ریال8:12:42
0.9998 ریال8:12:17
0.9998 ریال8:12:08
0.9998 ریال8:12:01
0.9998 ریال8:11:59
0.9998 ریال8:11:46
0.9998 ریال8:11:37
0.9998 ریال8:11:31
0.9998 ریال8:11:21
0.9998 ریال8:10:46
0.9997 ریال7:51:23
0.9997 ریال7:51:11
0.9999 ریال7:51:00
1 ریال7:42:12
1.0001 ریال7:40:12
0.9998 ریال7:38:10
1.0001 ریال7:36:11
1.0002 ریال7:34:10
1.0001 ریال7:30:16
0.9999 ریال7:28:10
1 ریال7:26:10
0.9998 ریال7:24:10
0.9999 ریال7:18:11
0.9997 ریال7:14:14
0.9999 ریال7:12:13
1 ریال7:10:14
0.9998 ریال7:06:12
0.9996 ریال7:04:11
0.9997 ریال7:02:23
0.9997 ریال7:01:37
0.9999 ریال6:58:47
0.9998 ریال6:56:48
1 ریال6:54:46
0.9996 ریال6:52:49
0.9999 ریال6:51:00
0.9998 ریال6:48:48
0.9999 ریال6:46:46
1 ریال6:42:48
0.9999 ریال6:40:57
1 ریال6:38:45
0.9999 ریال6:34:47
0.9998 ریال6:32:54
0.9999 ریال6:28:54
0.9998 ریال6:26:56
0.9997 ریال6:24:45
0.9999 ریال6:22:44
0.9997 ریال6:20:57
0.9998 ریال6:18:47
0.9999 ریال6:16:44
0.9997 ریال6:14:47
1 ریال6:12:44
1.0001 ریال6:08:44
0.9999 ریال6:06:43
0.9998 ریال6:04:49
0.9999 ریال6:02:56
0.9998 ریال5:58:45
0.9996 ریال5:56:43
0.9998 ریال5:54:43
0.9997 ریال5:52:46
0.9998 ریال5:50:57
0.9997 ریال5:46:41
0.9998 ریال5:44:41
0.9999 ریال5:42:44
1 ریال5:40:51
0.9997 ریال5:38:41
0.9998 ریال5:34:38
0.9997 ریال5:32:43
0.9998 ریال5:28:39
1.0003 ریال5:26:37
1 ریال5:24:36
0.9998 ریال5:22:37
1.0002 ریال5:20:43
0.9998 ریال5:18:35
1.0002 ریال5:14:38
1 ریال5:10:39
1.0001 ریال5:06:30
1.0002 ریال5:00:49
1.0003 ریال4:56:31
1.0002 ریال4:50:35
1.0003 ریال4:48:26
1.0002 ریال4:44:25
1.0001 ریال4:42:28
1.0003 ریال4:40:30
1 ریال4:38:24
1.0006 ریال4:36:24
1 ریال4:32:26
0.9999 ریال4:30:32
0.9998 ریال4:28:23
1.0001 ریال4:26:20
1 ریال4:24:20
1.0001 ریال4:22:19
0.9996 ریال4:20:19
0.9997 ریال4:18:16
0.9995 ریال4:16:16
0.9998 ریال4:14:13
0.9995 ریال4:12:12
0.9997 ریال4:10:16
0.999 ریال4:08:12
0.9991 ریال4:04:12
0.999 ریال4:02:14
0.9989 ریال4:00:26
0.9991 ریال3:56:13
0.9994 ریال3:54:12
0.9991 ریال3:52:13
0.9992 ریال3:50:15
0.9997 ریال3:48:12
1.0001 ریال3:46:11
0.9991 ریال3:44:11
0.9993 ریال3:38:12
0.9998 ریال3:34:12
1 ریال3:32:13
0.9999 ریال3:30:18
1 ریال3:28:13
0.9996 ریال3:26:11
0.9997 ریال3:24:12
0.9996 ریال3:22:11
0.9998 ریال3:18:10
0.9997 ریال3:16:10
1 ریال3:14:10
1.0001 ریال3:10:12
0.9999 ریال3:08:10
1 ریال3:06:10
0.9992 ریال2:56:11
0.9993 ریال2:54:09
0.9994 ریال2:52:11
0.9992 ریال2:50:17
0.9998 ریال2:48:11
0.9997 ریال2:46:10
0.9998 ریال2:44:10
1.0002 ریال2:42:11
1 ریال2:40:13
0.9996 ریال2:36:11
0.9997 ریال2:32:13
0.9996 ریال2:30:16
0.9998 ریال2:28:11
0.9996 ریال2:26:10
0.9997 ریال2:24:11
0.9995 ریال2:22:10
0.9994 ریال2:20:14
0.9996 ریال2:18:11
0.9995 ریال2:16:14
0.9996 ریال2:14:11
0.9995 ریال2:10:14
0.9996 ریال2:06:10
0.9995 ریال1:58:10
0.9994 ریال1:56:12
0.9993 ریال1:54:11
0.9992 ریال1:52:11
0.9993 ریال1:50:15
0.9992 ریال1:48:11
0.9993 ریال1:46:11
0.9992 ریال1:44:10
0.9993 ریال1:42:11
0.9994 ریال1:38:11
0.9992 ریال1:36:11
0.9991 ریال1:34:11
0.9992 ریال1:28:13
0.9993 ریال1:22:11
0.9992 ریال1:16:10
0.9993 ریال1:14:11
0.9992 ریال1:10:13
0.9991 ریال1:08:10
0.9992 ریال1:06:12
0.9993 ریال1:04:11
0.9992 ریال1:02:13
0.999 ریال0:54:10
0.9989 ریال0:52:10
0.9991 ریال0:50:13
0.9992 ریال0:42:10
0.999 ریال0:38:10
0.9991 ریال0:36:09
0.9992 ریال0:30:13
0.9993 ریال0:28:11
0.9991 ریال0:26:09
0.9992 ریال0:22:10
0.9991 ریال0:20:12
0.9992 ریال0:16:10
0.9991 ریال0:14:11
0.9992 ریال0:10:18
0.9991 ریال0:08:11
0.9992 ریال0:06:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات