شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تتر / Tether

  • نرخ فعلی:1.003
  • بالاترین قیمت روز:1.0031
  • پایین ترین قیمت روز:1.0016
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0018
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۹:۰۹
  • نرخ روز گذشته:1.0017
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.003 ریال12:39:09
1.0031 ریال12:38:14
1.0029 ریال12:35:10
1.0028 ریال12:34:08
1.0027 ریال12:33:09
1.0029 ریال12:32:08
1.0031 ریال12:31:11
1.0029 ریال12:30:13
1.003 ریال12:29:08
1.0028 ریال12:28:08
1.0026 ریال12:26:10
1.0029 ریال12:25:08
1.0027 ریال12:23:08
1.0026 ریال12:22:14
1.0027 ریال12:19:13
1.0026 ریال12:18:15
1.0027 ریال12:16:09
1.0025 ریال12:15:10
1.0024 ریال12:14:13
1.0028 ریال12:13:16
1.0027 ریال12:11:16
1.0026 ریال12:10:16
1.0028 ریال12:09:15
1.0027 ریال12:08:10
1.0025 ریال12:07:17
1.0024 ریال12:06:18
1.0027 ریال12:03:18
1.0025 ریال12:02:12
1.0024 ریال12:01:21
1.0027 ریال11:59:09
1.0029 ریال11:58:08
1.0028 ریال11:57:12
1.0025 ریال11:56:09
1.0028 ریال11:55:10
1.0029 ریال11:54:10
1.0028 ریال11:53:09
1.0026 ریال11:52:09
1.0027 ریال11:51:19
1.0026 ریال11:50:12
1.0025 ریال11:49:09
1.0028 ریال11:47:10
1.0026 ریال11:46:10
1.0027 ریال11:44:10
1.0026 ریال11:42:11
1.0028 ریال11:41:12
1.0029 ریال11:40:18
1.0026 ریال11:38:09
1.0025 ریال11:36:09
1.0026 ریال11:34:09
1.0025 ریال11:32:15
1.0024 ریال11:30:14
1.0023 ریال11:28:08
1.0024 ریال11:27:09
1.0021 ریال11:24:08
1.0024 ریال11:23:08
1.0026 ریال11:22:13
1.0025 ریال11:21:09
1.0023 ریال11:20:09
1.0025 ریال11:19:13
1.0021 ریال11:17:08
1.0024 ریال11:16:15
1.0023 ریال11:15:10
1.0022 ریال11:14:08
1.0026 ریال11:12:09
1.0022 ریال11:11:09
1.0024 ریال11:10:08
1.0022 ریال11:09:08
1.0021 ریال11:08:07
1.0025 ریال11:07:08
1.0023 ریال11:05:08
1.0021 ریال11:04:08
1.0024 ریال11:03:08
1.0023 ریال11:01:10
1.0025 ریال11:00:15
1.0023 ریال10:59:07
1.0022 ریال10:56:09
1.0021 ریال10:53:08
1.002 ریال10:52:07
1.0023 ریال10:51:08
1.0024 ریال10:50:08
1.0026 ریال10:49:09
1.0025 ریال10:48:08
1.0024 ریال10:47:08
1.0026 ریال10:46:08
1.0025 ریال10:44:07
1.0024 ریال10:43:07
1.0022 ریال10:42:08
1.0023 ریال10:41:08
1.0022 ریال10:38:08
1.0021 ریال10:37:07
1.0023 ریال10:36:08
1.0024 ریال10:35:08
1.0023 ریال10:32:08
1.0025 ریال10:31:10
1.0028 ریال10:30:10
1.0026 ریال10:29:07
1.0027 ریال10:28:08
1.0023 ریال10:24:07
1.0027 ریال10:23:07
1.0022 ریال10:22:08
1.0021 ریال10:21:10
1.0024 ریال10:19:06
1.0023 ریال10:18:07
1.0024 ریال10:17:07
1.0022 ریال10:16:08
1.0027 ریال10:14:08
1.0024 ریال10:13:07
1.0023 ریال10:09:08
1.0024 ریال10:08:07
1.0022 ریال10:05:08
1.0024 ریال10:04:08
1.0025 ریال10:03:08
1.0027 ریال10:01:09
1.0023 ریال10:00:13
1.0024 ریال9:59:07
1.0025 ریال9:57:07
1.0023 ریال9:56:09
1.0024 ریال9:55:07
1.0026 ریال9:54:07
1.0023 ریال9:53:07
1.0025 ریال9:52:07
1.0024 ریال9:51:08
1.0025 ریال9:50:09
1.0024 ریال9:49:07
1.0022 ریال9:46:07
1.0021 ریال9:45:07
1.0023 ریال9:43:06
1.0025 ریال9:42:07
1.0026 ریال9:41:09
1.0023 ریال9:39:07
1.0022 ریال9:38:06
1.0026 ریال9:36:08
1.0022 ریال9:35:09
1.0026 ریال9:33:08
1.0023 ریال9:31:09
1.0022 ریال9:30:10
1.0023 ریال9:29:06
1.0024 ریال9:28:07
1.0022 ریال9:25:07
1.0026 ریال9:24:06
1.0023 ریال9:23:07
1.0022 ریال9:22:07
1.0023 ریال9:19:06
1.0021 ریال9:18:07
1.0023 ریال9:16:09
1.0022 ریال9:14:07
1.0026 ریال9:13:06
1.0025 ریال9:12:07
1.002 ریال9:11:08
1.0024 ریال9:10:09
1.0021 ریال9:09:07
1.002 ریال9:08:07
1.0021 ریال9:05:07
1.0022 ریال9:03:07
1.0023 ریال9:01:08
1.0022 ریال9:00:14
1.0023 ریال8:59:06
1.0022 ریال8:57:06
1.0023 ریال8:56:07
1.0021 ریال8:53:06
1.0022 ریال8:52:07
1.0025 ریال8:49:06
1.0024 ریال8:48:06
1.0022 ریال8:47:07
1.0023 ریال8:45:07
1.0024 ریال8:44:07
1.0023 ریال8:42:07
1.0022 ریال8:41:08
1.0021 ریال8:39:07
1.0024 ریال8:38:06
1.0025 ریال8:37:06
1.0022 ریال8:35:06
1.0023 ریال8:34:06
1.0022 ریال8:33:07
1.0021 ریال8:31:09
1.002 ریال8:30:10
1.0021 ریال8:29:07
1.002 ریال8:28:06
1.0023 ریال8:27:06
1.002 ریال8:26:07
1.0019 ریال8:25:06
1.002 ریال8:23:06
1.0021 ریال8:22:07
1.002 ریال8:21:08
1.0022 ریال8:19:06
1.002 ریال8:17:06
1.0019 ریال8:16:07
1.002 ریال8:15:07
1.0022 ریال8:13:06
1.0021 ریال8:12:07
1.002 ریال8:11:07
1.0019 ریال8:10:07
1.0022 ریال8:09:06
1.002 ریال8:08:06
1.0022 ریال8:07:07
1.002 ریال8:06:09
1.0021 ریال8:03:07
1.0024 ریال8:02:09
1.0023 ریال8:01:08
1.0021 ریال8:00:12
1.0023 ریال7:58:06
1.0022 ریال7:57:07
1.002 ریال7:56:07
1.0021 ریال7:51:07
1.0023 ریال7:49:06
1.002 ریال7:48:06
1.0022 ریال7:46:07
1.0023 ریال7:45:06
1.0025 ریال7:44:12
1.0022 ریال7:43:06
1.0025 ریال7:42:17
1.0023 ریال7:39:07
1.002 ریال7:37:11
1.0025 ریال7:36:12
1.0022 ریال7:34:11
1.0025 ریال7:31:15
1.0022 ریال7:30:11
1.0024 ریال7:29:11
1.0025 ریال7:28:12
1.0024 ریال7:27:11
1.0023 ریال7:26:07
1.0021 ریال7:25:07
1.0022 ریال7:24:06
1.0021 ریال7:22:06
1.002 ریال7:21:07
1.0022 ریال7:20:07
1.0023 ریال7:17:06
1.0025 ریال7:16:12
1.0023 ریال7:15:12
1.0022 ریال7:12:11
1.0023 ریال7:10:08
1.0021 ریال7:08:07
1.0023 ریال7:07:12
1.0024 ریال7:05:11
1.0025 ریال7:03:12
1.0026 ریال7:02:12
1.0025 ریال7:01:08
1.0021 ریال6:59:11
1.0023 ریال6:58:10
1.0022 ریال6:57:11
1.0024 ریال6:55:11
1.0022 ریال6:49:07
1.0019 ریال6:47:10
1.0023 ریال6:46:06
1.0022 ریال6:41:07
1.0023 ریال6:38:06
1.0021 ریال6:34:06
1.0019 ریال6:31:08
1.0021 ریال6:30:09
1.002 ریال6:29:06
1.0023 ریال6:27:06
1.002 ریال6:26:07
1.0023 ریال6:25:07
1.0022 ریال6:24:07
1.0021 ریال6:22:06
1.0023 ریال6:21:07
1.0019 ریال6:20:07
1.0022 ریال6:17:06
1.0021 ریال6:16:06
1.0023 ریال6:15:07
1.002 ریال6:14:06
1.0021 ریال6:13:05
1.002 ریال6:12:06
1.0022 ریال6:11:07
1.0021 ریال6:10:08
1.0022 ریال6:09:06
1.0023 ریال6:08:07
1.002 ریال6:07:06
1.0023 ریال6:06:07
1.0024 ریال6:05:07
1.0023 ریال6:02:09
1.0022 ریال6:01:08
1.0021 ریال6:00:11
1.0022 ریال5:59:06
1.0023 ریال5:58:06
1.0021 ریال5:57:06
1.0022 ریال5:56:06
1.0023 ریال5:55:06
1.0021 ریال5:54:06
1.0024 ریال5:53:06
1.0023 ریال5:52:05
1.0021 ریال5:51:07
1.0023 ریال5:49:06
1.002 ریال5:48:06
1.0024 ریال5:46:06
1.0022 ریال5:45:07
1.0021 ریال5:44:06
1.0022 ریال5:43:06
1.0024 ریال5:41:06
1.0023 ریال5:40:06
1.002 ریال5:39:06
1.0022 ریال5:38:06
1.0021 ریال5:36:06
1.0023 ریال5:34:06
1.0025 ریال5:33:06
1.0024 ریال5:31:07
1.002 ریال5:28:06
1.0019 ریال5:26:05
1.0022 ریال5:24:06
1.0019 ریال5:22:06
1.0021 ریال5:21:06
1.0023 ریال5:19:05
1.0019 ریال5:16:06
1.0022 ریال5:12:10
1.0018 ریال5:11:12
1.0022 ریال5:10:06
1.0018 ریال5:09:05
1.0019 ریال5:08:05
1.0021 ریال5:07:05
1.002 ریال5:06:06
1.0019 ریال5:05:05
1.0022 ریال5:04:10
1.0021 ریال5:01:07
1.002 ریال4:59:04
1.0022 ریال4:58:05
1.0021 ریال4:57:05
1.002 ریال4:55:10
1.0021 ریال4:54:09
1.0022 ریال4:53:10
1.0021 ریال4:52:09
1.0022 ریال4:50:06
1.0021 ریال4:49:05
1.0022 ریال4:48:09
1.0023 ریال4:47:04
1.0022 ریال4:46:10
1.0021 ریال4:44:05
1.0023 ریال4:43:05
1.0025 ریال4:42:05
1.0026 ریال4:40:06
1.0022 ریال4:39:04
1.0023 ریال4:37:05
1.0021 ریال4:35:06
1.0022 ریال4:34:04
1.0024 ریال4:33:05
1.0022 ریال4:32:04
1.0023 ریال4:31:06
1.0019 ریال4:30:07
1.0021 ریال4:29:05
1.002 ریال4:28:04
1.0018 ریال4:25:05
1.0019 ریال4:24:05
1.0018 ریال4:23:04
1.002 ریال4:22:05
1.0021 ریال4:21:06
1.0019 ریال4:20:06
1.002 ریال4:19:04
1.0021 ریال4:17:05
1.0018 ریال4:16:05
1.0019 ریال4:15:10
1.002 ریال4:14:05
1.0019 ریال4:13:09
1.002 ریال4:11:10
1.0018 ریال4:10:10
1.0017 ریال4:09:05
1.0019 ریال4:08:05
1.002 ریال4:07:04
1.0016 ریال4:06:10
1.0018 ریال4:05:05
1.0016 ریال4:04:05
1.0017 ریال4:03:10
1.0019 ریال4:00:09
1.002 ریال3:59:04
1.0019 ریال3:58:09
1.0021 ریال3:56:10
1.002 ریال3:55:09
1.0021 ریال3:54:04
1.002 ریال3:51:05
1.0021 ریال3:50:10
1.0018 ریال3:49:09
1.0019 ریال3:48:05
1.002 ریال3:46:09
1.0019 ریال3:45:09
1.0017 ریال3:44:09
1.0019 ریال3:42:09
1.0018 ریال3:41:05
1.0017 ریال3:40:11
1.0021 ریال3:39:10
1.002 ریال3:38:04
1.0019 ریال3:37:04
1.0017 ریال3:36:04
1.0018 ریال3:33:10
1.0019 ریال3:32:10
1.0018 ریال3:31:05
1.0019 ریال3:30:06
1.002 ریال3:29:09
1.0017 ریال3:28:04
1.0019 ریال3:27:09
1.0021 ریال3:26:05
1.002 ریال3:25:09
1.0017 ریال3:24:04
1.0019 ریال3:22:09
1.002 ریال3:20:09
1.0017 ریال3:19:04
1.0019 ریال3:16:04
1.0018 ریال3:15:05
1.0019 ریال3:13:04
1.0018 ریال3:12:05
1.0017 ریال3:09:09
1.0018 ریال3:08:03
1.0017 ریال3:07:09
1.0018 ریال3:04:09
1.0019 ریال3:01:11
1.002 ریال2:54:04
1.0019 ریال2:47:04
1.002 ریال2:42:04
1.0019 ریال2:40:05
1.0017 ریال2:38:04
1.0018 ریال2:35:04
1.0019 ریال2:34:04
1.0018 ریال2:32:03
1.0019 ریال2:31:05
1.0018 ریال2:30:05
1.0019 ریال2:29:03
1.0018 ریال2:28:04
1.0019 ریال2:24:04
1.0018 ریال2:22:04
1.0019 ریال2:21:04
1.0018 ریال2:16:03
1.002 ریال2:13:03
1.0021 ریال2:12:04
1.0017 ریال2:11:04
1.0019 ریال2:10:05
1.002 ریال2:09:03
1.0019 ریال2:08:04
1.0017 ریال2:06:04
1.0018 ریال2:05:04
1.0017 ریال2:01:05
1.0019 ریال1:59:03
1.0018 ریال1:58:03
1.0019 ریال1:56:04
1.002 ریال1:55:03
1.0019 ریال1:54:04
1.002 ریال1:51:04
1.0019 ریال1:50:05
1.0017 ریال1:48:04
1.0018 ریال1:46:04
1.0019 ریال1:45:04
1.0017 ریال1:44:03
1.0019 ریال1:43:04
1.0018 ریال1:39:03
1.0019 ریال1:38:03
1.0018 ریال1:36:03
1.0017 ریال1:35:04
1.0018 ریال1:32:03
1.002 ریال1:31:04
1.0019 ریال1:30:05
1.0018 ریال1:27:03
1.0019 ریال1:26:04
1.002 ریال1:24:04
1.0018 ریال1:23:03
1.002 ریال1:22:03
1.0019 ریال1:18:03
1.0018 ریال1:14:03
1.0019 ریال1:13:03
1.0022 ریال1:12:03
1.0021 ریال1:10:03
1.0019 ریال1:08:03
1.002 ریال1:07:03
1.0019 ریال1:06:04
1.002 ریال1:04:03
1.0021 ریال1:02:04
1.002 ریال0:59:03
1.0021 ریال0:58:03
1.002 ریال0:56:03
1.0019 ریال0:55:03
1.0018 ریال0:54:03
1.002 ریال0:53:03
1.0019 ریال0:52:03
1.0017 ریال0:50:04
1.0018 ریال0:46:03
1.0019 ریال0:44:03
1.0017 ریال0:43:03
1.0018 ریال0:42:03
1.0017 ریال0:41:03
1.0018 ریال0:38:03
1.0017 ریال0:37:03
1.0016 ریال0:36:03
1.0018 ریال0:35:03
1.0017 ریال0:34:03
1.0016 ریال0:33:02
1.0017 ریال0:32:03
1.0018 ریال0:31:03
1.0019 ریال0:29:03
1.0017 ریال0:28:02
1.0018 ریال0:26:03
1.0019 ریال0:25:03
1.0018 ریال0:24:02
1.0017 ریال0:22:02
1.0018 ریال0:21:02
1.0017 ریال0:16:03
1.0016 ریال0:15:03
1.0017 ریال0:13:02
1.0016 ریال0:11:02
1.0018 ریال0:10:03
1.0017 ریال0:09:03
1.0016 ریال0:08:02
1.0018 ریال0:06:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی