شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TAGZ

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019/12/09 1398/09/18 1398-09-18
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019/12/08 1398/09/17 1398-09-17
0.0001 0.0000 0.0010 0.0000 2019/12/07 1398/09/16 1398-09-16
0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 2019/10/01 1398/07/09 1398-07-09

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص TAGZ

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی