iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

T.OS

  • نرخ فعلی:0.00859338
  • بالاترین قیمت روز:0.00905116
  • پایین ترین قیمت روز:0.00836327
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00889223
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۰:۵۱
  • نرخ روز گذشته:0.00839696
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک T.OS در روز جاری

نمودار کندل استیک T.OS در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00859338 ریال16:50:51
0.00869101 ریال16:41:46
0.00859088 ریال16:35:30
0.00858418 ریال16:32:52
0.00859088 ریال16:29:21
0.00861408 ریال16:20:28
0.00860318 ریال16:14:25
0.00852351 ریال16:08:22
0.00860397 ریال15:56:37
0.00847911 ریال15:50:38
0.00849924 ریال15:44:22
0.00858722 ریال15:41:40
0.00857661 ریال15:38:21
0.00858722 ریال15:35:37
0.00836327 ریال15:23:23
0.00870825 ریال15:17:26
0.0086307 ریال15:14:19
0.00849334 ریال15:08:25
0.00851835 ریال14:56:25
0.00854685 ریال14:50:42
0.00855745 ریال14:41:32
0.00866696 ریال14:38:18
0.00857639 ریال14:35:22
0.00858539 ریال14:32:38
0.00856957 ریال14:29:23
0.00858539 ریال14:26:39
0.00867991 ریال14:14:27
0.00868126 ریال14:05:31
0.0085797 ریال14:02:53
0.00860321 ریال13:50:41
0.00860676 ریال13:47:28
0.0086004 ریال13:41:41
0.00860676 ریال13:35:37
0.00873584 ریال13:29:23
0.00862926 ریال13:26:27
0.00862521 ریال13:20:34
0.00872985 ریال13:11:28
0.00853194 ریال13:02:39
0.00854774 ریال12:56:28
0.0086399 ریال12:50:40
0.00864487 ریال12:44:21
0.00863176 ریال12:41:31
0.00872456 ریال12:33:14
0.00851138 ریال12:26:37
0.00871102 ریال12:23:27
0.00890523 ریال12:20:48
0.00871102 ریال12:17:32
0.00890523 ریال12:14:34
0.00890003 ریال12:05:34
0.00889291 ریال11:56:37
0.00888542 ریال11:50:50
0.00890049 ریال11:44:28
0.00888842 ریال11:35:39
0.00890652 ریال11:32:43
0.00888914 ریال11:29:28
0.00890652 ریال11:26:35
0.00890386 ریال11:20:45
0.00891182 ریال11:11:37
0.00891924 ریال11:08:31
0.00893099 ریال10:59:24
0.00891558 ریال10:50:42
0.00891185 ریال10:44:25
0.00890766 ریال10:35:30
0.00892022 ریال10:32:38
0.00892032 ریال10:29:21
0.00893059 ریال10:17:21
0.00894286 ریال10:02:44
0.00892939 ریال9:56:33
0.00891302 ریال9:50:30
0.00891277 ریال9:44:19
0.00888656 ریال9:38:18
0.00889429 ریال9:32:30
0.00891291 ریال9:23:18
0.0089131 ریال9:17:17
0.00889054 ریال9:14:17
0.00889686 ریال9:11:25
0.00889054 ریال9:05:24
0.00891957 ریال8:59:14
0.00890109 ریال8:53:14
0.00890842 ریال8:50:22
0.00890109 ریال8:47:16
0.00886083 ریال8:38:14
0.00888047 ریال8:29:14
0.00888934 ریال8:20:23
0.00889828 ریال8:14:18
0.0088946 ریال8:11:18
0.00889828 ریال8:08:14
0.00889251 ریال8:05:17
0.0088946 ریال8:02:23
0.00889251 ریال7:53:15
0.00890647 ریال7:50:17
0.00891597 ریال7:44:12
0.00893808 ریال7:38:16
0.00892488 ریال7:32:28
0.00893876 ریال7:26:16
0.00892933 ریال7:20:19
0.00893595 ریال7:14:18
0.00894946 ریال7:11:20
0.00893595 ریال7:08:16
0.00894946 ریال7:05:20
0.00896018 ریال6:59:14
0.00895684 ریال6:50:22
0.00896106 ریال6:47:14
0.00896386 ریال6:35:26
0.00895889 ریال6:32:23
0.00895102 ریال6:29:13
0.00895889 ریال6:23:16
0.00895102 ریال6:17:13
0.00896083 ریال6:11:18
0.00896163 ریال6:02:26
0.00894377 ریال5:59:15
0.00896851 ریال5:56:18
0.00897168 ریال5:53:12
0.00896851 ریال5:50:23
0.00897168 ریال5:44:14
0.00897968 ریال5:35:27
0.00899853 ریال5:26:16
0.00901485 ریال5:17:15
0.00901419 ریال5:11:16
0.00900389 ریال5:08:12
0.00899684 ریال5:05:13
0.00900389 ریال5:02:21
0.00899684 ریال4:59:11
0.0090081 ریال4:50:16
0.00898055 ریال4:41:16
0.00901812 ریال4:35:19
0.00902029 ریال4:32:14
0.00900806 ریال4:26:12
0.00901313 ریال4:20:16
0.0090167 ریال4:11:13
0.00903478 ریال4:05:15
0.00901478 ریال3:56:13
0.00903027 ریال3:53:10
0.00903325 ریال3:50:16
0.00903027 ریال3:47:13
0.00903325 ریال3:44:12
0.00903264 ریال3:35:18
0.00904175 ریال3:32:13
0.00905116 ریال3:29:11
0.00904557 ریال3:20:13
0.00904203 ریال3:11:14
0.00900016 ریال3:08:16
0.00898721 ریال2:56:17
0.00897646 ریال2:50:17
0.00896605 ریال2:41:19
0.0089269 ریال2:38:14
0.00894453 ریال2:35:24
0.0089269 ریال2:32:20
0.00895734 ریال2:23:12
0.00890396 ریال2:20:16
0.00894761 ریال2:17:12
0.00890396 ریال2:11:19
0.00887669 ریال2:08:17
0.00889594 ریال2:05:20
0.00887669 ریال1:56:19
0.00888 ریال1:53:14
0.00888016 ریال1:41:20
0.00889283 ریال1:32:20
0.00889149 ریال1:26:14
0.0089043 ریال1:20:16
0.00890657 ریال1:17:16
0.00889612 ریال1:14:14
0.00890657 ریال1:11:23
0.00889612 ریال1:05:20
0.00889282 ریال0:56:17
0.00890142 ریال0:53:13
0.00889733 ریال0:47:13
0.00889394 ریال0:38:13
0.00889791 ریال0:32:20
0.00887561 ریال0:23:13
0.00886929 ریال0:17:16
0.00887858 ریال0:11:28
0.00889223 ریال0:08:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات