شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیس کوین / Syscoin

  • نرخ فعلی:0.01954
  • بالاترین قیمت روز:0.02041
  • پایین ترین قیمت روز:0.0165
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.01761
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۳:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.01763
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:10.83%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار کندل استیک سیس کوین / Syscoin در روز جاری

نمودار کندل استیک سیس کوین / Syscoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.01954 ریال15:33:09
0.01966 ریال15:18:10
0.01965 ریال15:14:10
0.01958 ریال15:11:10
0.01952 ریال15:09:09
0.01966 ریال15:06:10
0.01965 ریال15:00:16
0.01963 ریال14:57:10
0.01954 ریال14:45:10
0.01938 ریال14:39:10
0.01962 ریال14:15:09
0.01964 ریال14:11:11
0.01999 ریال14:06:10
0.02017 ریال14:03:10
0.0198 ریال14:00:18
0.01973 ریال13:57:10
0.01965 ریال13:51:11
0.01939 ریال13:44:09
0.01943 ریال13:41:10
0.01932 ریال13:38:09
0.01946 ریال13:32:10
0.01941 ریال13:29:09
0.01945 ریال13:26:09
0.01955 ریال13:20:10
0.01973 ریال13:17:09
0.01931 ریال13:11:10
0.01959 ریال13:08:09
0.01953 ریال13:02:10
0.01956 ریال12:59:09
0.01957 ریال12:53:08
0.0198 ریال12:50:12
0.01943 ریال12:47:09
0.02041 ریال12:44:10
0.02028 ریال12:38:10
0.01855 ریال12:32:11
0.01837 ریال12:26:11
0.0184 ریال12:23:09
0.01846 ریال12:17:09
0.01842 ریال12:14:10
0.01835 ریال12:11:09
0.01838 ریال12:08:10
0.0183 ریال12:02:15
0.01827 ریال11:59:09
0.0182 ریال11:56:10
0.01815 ریال11:53:09
0.01844 ریال11:50:11
0.01848 ریال11:48:11
0.01868 ریال11:44:12
0.01867 ریال11:41:11
0.01879 ریال11:35:12
0.01861 ریال11:32:11
0.01871 ریال11:26:11
0.01866 ریال11:23:09
0.01869 ریال11:20:11
0.01867 ریال11:18:10
0.01868 ریال11:14:10
0.01867 ریال11:11:10
0.01864 ریال11:09:09
0.01868 ریال11:03:09
0.01852 ریال10:59:09
0.01862 ریال10:50:11
0.01901 ریال10:38:55
0.01897 ریال10:36:11
0.01904 ریال10:32:11
0.01897 ریال10:30:15
0.01901 ریال10:26:10
0.01914 ریال10:23:09
0.01883 ریال10:14:10
0.0189 ریال10:11:09
0.01905 ریال10:09:10
0.01913 ریال10:06:10
0.01909 ریال9:59:09
0.01956 ریال9:57:09
0.01958 ریال9:50:11
0.01956 ریال9:47:08
0.01953 ریال9:44:09
0.01945 ریال9:41:10
0.019 ریال9:38:08
0.01908 ریال9:35:09
0.0186 ریال9:29:09
0.01859 ریال9:26:08
0.01855 ریال9:23:08
0.01853 ریال9:14:09
0.01852 ریال9:11:09
0.01848 ریال9:05:09
0.01845 ریال8:59:08
0.01838 ریال8:53:08
0.01771 ریال8:50:10
0.01772 ریال8:47:08
0.01767 ریال8:44:09
0.01763 ریال8:39:09
0.01768 ریال8:32:09
0.01763 ریال8:27:09
0.01757 ریال8:23:08
0.01758 ریال8:14:08
0.01759 ریال8:11:10
0.01763 ریال8:06:09
0.01759 ریال8:00:16
0.0176 ریال7:57:08
0.01759 ریال7:53:08
0.01758 ریال7:50:10
0.01752 ریال7:45:09
0.01748 ریال7:42:54
0.01751 ریال7:39:09
0.01752 ریال7:36:09
0.01751 ریال7:33:09
0.01752 ریال7:30:12
0.01754 ریال7:27:08
0.01758 ریال7:24:09
0.01759 ریال7:21:10
0.01764 ریال7:18:08
0.01763 ریال7:15:10
0.01764 ریال7:09:09
0.0176 ریال7:00:18
0.01748 ریال6:33:09
0.01743 ریال6:24:09
0.01745 ریال6:18:09
0.01742 ریال6:11:10
0.01739 ریال6:09:09
0.01699 ریال5:59:08
0.017 ریال5:57:08
0.01697 ریال5:53:09
0.0169 ریال5:50:10
0.01688 ریال5:47:09
0.01687 ریال5:44:09
0.01688 ریال5:38:09
0.0169 ریال5:35:09
0.01688 ریال5:32:10
0.01689 ریال5:29:08
0.01692 ریال5:18:10
0.0169 ریال5:11:10
0.01685 ریال5:09:09
0.01684 ریال5:06:09
0.01685 ریال4:57:09
0.01686 ریال4:53:08
0.01681 ریال4:50:10
0.01684 ریال4:47:08
0.01683 ریال4:44:09
0.01679 ریال4:39:09
0.01681 ریال4:33:10
0.01678 ریال4:30:11
0.01684 ریال4:27:09
0.01686 ریال4:24:08
0.01685 ریال4:18:09
0.01686 ریال4:11:09
0.0169 ریال4:06:08
0.01691 ریال4:00:15
0.01692 ریال3:53:08
0.01698 ریال3:50:10
0.01694 ریال3:44:09
0.01697 ریال3:39:09
0.01699 ریال3:32:09
0.01692 ریال3:29:08
0.01686 ریال3:27:08
0.01689 ریال3:21:10
0.01692 ریال3:18:08
0.01691 ریال3:14:09
0.01695 ریال3:08:08
0.01685 ریال3:06:09
0.01684 ریال2:57:08
0.01705 ریال2:53:08
0.01701 ریال2:50:09
0.01704 ریال2:47:08
0.01701 ریال2:44:08
0.017 ریال2:41:09
0.01696 ریال2:38:08
0.01693 ریال2:35:10
0.01684 ریال2:32:09
0.01692 ریال2:26:08
0.01691 ریال2:23:08
0.0169 ریال2:18:08
0.01682 ریال2:14:08
0.01678 ریال2:11:09
0.01687 ریال2:08:08
0.01686 ریال2:06:09
0.0169 ریال2:00:16
0.01692 ریال1:57:09
0.01693 ریال1:48:09
0.01676 ریال1:45:09
0.01672 ریال1:39:08
0.01678 ریال1:36:09
0.01689 ریال1:33:09
0.01673 ریال1:30:12
0.01672 ریال1:24:09
0.01669 ریال1:21:09
0.01668 ریال1:18:09
0.01666 ریال1:14:09
0.01662 ریال1:11:08
0.01657 ریال1:09:08
0.01653 ریال1:06:09
0.0165 ریال1:03:08
0.01667 ریال0:59:08
0.01673 ریال0:56:10
0.01671 ریال0:53:08
0.01691 ریال0:48:08
0.01689 ریال0:44:09
0.01691 ریال0:38:09
0.01686 ریال0:35:09
0.01689 ریال0:32:09
0.01687 ریال0:29:08
0.01683 ریال0:23:09
0.01686 ریال0:18:09
0.01702 ریال0:11:10
0.01713 ریال0:08:08
0.01746 ریال0:05:10
0.0174 ریال0:03:10
0.01761 ریال0:02:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی