iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Stronghold Token

  • نرخ فعلی:0.00042185
  • بالاترین قیمت روز:0.00046247
  • پایین ترین قیمت روز:0.00034305
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00043565
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۶:۳۹
  • نرخ روز گذشته:0.00043440
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.97%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Stronghold Token در روز جاری

نمودار کندل استیک Stronghold Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00042185 ریال15:56:39
0.0004232 ریال15:50:47
0.00042261 ریال15:44:25
0.00042295 ریال15:41:43
0.00042123 ریال15:38:23
0.00042295 ریال15:35:42
0.00041929 ریال15:23:25
0.00042135 ریال15:17:28
0.00041938 ریال15:14:20
0.00041686 ریال15:08:27
0.00041763 ریال14:56:27
0.00042052 ریال14:50:44
0.00042202 ریال14:41:34
0.00042454 ریال14:38:19
0.00034346 ریال14:35:25
0.00034415 ریال14:32:41
0.00034426 ریال14:29:25
0.00034415 ریال14:26:48
0.00034305 ریال14:14:31
0.00034493 ریال14:05:35
0.00034741 ریال14:03:00
0.00034839 ریال13:50:44
0.00035251 ریال13:47:31
0.00035074 ریال13:41:44
0.00035251 ریال13:35:43
0.00035294 ریال13:29:25
0.00035123 ریال13:26:29
0.00035106 ریال13:20:40
0.00035155 ریال13:11:31
0.00035220 ریال13:02:44
0.00035408 ریال12:56:32
0.00035380 ریال12:50:43
0.00035358 ریال12:44:23
0.00035278 ریال12:41:35
0.00035265 ریال12:33:40
0.00035265 ریال12:33:35
0.00035012 ریال12:26:42
0.00035019 ریال12:23:29
0.00034856 ریال12:20:59
0.00035019 ریال12:17:35
0.00034856 ریال12:14:39
0.00034766 ریال12:05:40
0.00034769 ریال11:56:44
0.00034826 ریال11:50:56
0.00034991 ریال11:44:32
0.00035007 ریال11:35:47
0.00035197 ریال11:32:50
0.00035021 ریال11:29:31
0.00035197 ریال11:26:39
0.00035185 ریال11:20:56
0.00035304 ریال11:11:43
0.00035291 ریال11:08:36
0.00035420 ریال10:59:26
0.00035257 ریال10:50:52
0.00035332 ریال10:44:28
0.00035459 ریال10:35:33
0.00035539 ریال10:32:42
0.00035697 ریال10:29:23
0.00035745 ریال10:17:23
0.00035546 ریال10:02:51
0.00040933 ریال9:56:36
0.00046194 ریال9:50:33
0.00046015 ریال9:44:21
0.00045727 ریال9:38:20
0.00046247 ریال9:32:32
0.00046147 ریال9:23:19
0.00045742 ریال9:17:18
0.00045202 ریال9:14:18
0.00045835 ریال9:11:26
0.00045202 ریال9:05:27
0.00045498 ریال8:59:15
0.00045590 ریال8:53:16
0.00045511 ریال8:50:25
0.00045590 ریال8:47:18
0.00045414 ریال8:38:15
0.00044422 ریال8:29:15
0.00043998 ریال8:20:25
0.00043578 ریال8:14:20
0.00044221 ریال8:11:19
0.00043578 ریال8:08:15
0.00043688 ریال8:05:18
0.00044221 ریال8:02:25
0.00043688 ریال7:53:17
0.00044209 ریال7:50:18
0.00044779 ریال7:44:14
0.00044521 ریال7:38:18
0.00044879 ریال7:32:30
0.00044262 ریال7:26:18
0.00044640 ریال7:20:21
0.00044955 ریال7:14:20
0.00044936 ریال7:11:23
0.00044955 ریال7:08:18
0.00044936 ریال7:05:22
0.00045005 ریال6:59:15
0.00045832 ریال6:50:23
0.00045617 ریال6:47:16
0.00044857 ریال6:35:28
0.00045540 ریال6:32:26
0.00044805 ریال6:29:15
0.00045540 ریال6:23:17
0.00044805 ریال6:17:14
0.00044833 ریال6:11:20
0.00045538 ریال6:02:29
0.00045217 ریال5:59:17
0.00045306 ریال5:56:21
0.00045663 ریال5:53:13
0.00045306 ریال5:50:26
0.00045663 ریال5:44:15
0.00044948 ریال5:35:29
0.00042737 ریال5:26:18
0.00035568 ریال5:17:17
0.00035525 ریال5:11:18
0.00035519 ریال5:08:13
0.00035541 ریال5:05:15
0.00035519 ریال5:02:24
0.00035541 ریال4:59:12
0.0003547 ریال4:50:18
0.00043477 ریال4:41:18
0.00044128 ریال4:35:22
0.00044240 ریال4:32:16
0.00044264 ریال4:26:13
0.00044411 ریال4:20:18
0.00044653 ریال4:11:15
0.00044754 ریال4:05:17
0.00044729 ریال3:56:14
0.00045074 ریال3:53:11
0.00045105 ریال3:50:17
0.00045074 ریال3:47:14
0.00045105 ریال3:44:13
0.00045238 ریال3:35:21
0.00045256 ریال3:32:14
0.00045202 ریال3:29:12
0.00045066 ریال3:20:14
0.00045130 ریال3:11:16
0.00044761 ریال3:08:17
0.00044705 ریال2:56:19
0.00044502 ریال2:50:18
0.00044493 ریال2:41:21
0.00044448 ریال2:38:15
0.00044502 ریال2:35:27
0.00044448 ریال2:32:22
0.00044445 ریال2:23:12
0.00043757 ریال2:20:18
0.00043967 ریال2:17:13
0.00043757 ریال2:11:21
0.00043471 ریال2:08:18
0.00043611 ریال2:05:23
0.00043471 ریال1:56:21
0.00043404 ریال1:53:17
0.0004338 ریال1:41:22
0.00043428 ریال1:32:22
0.00043414 ریال1:26:15
0.00043443 ریال1:20:19
0.00043405 ریال1:17:17
0.00043205 ریال1:14:16
0.00043405 ریال1:11:25
0.00043205 ریال1:05:22
0.00043218 ریال0:56:18
0.00043270 ریال0:53:14
0.00043313 ریال0:47:14
0.00043235 ریال0:38:14
0.00043338 ریال0:32:21
0.00043141 ریال0:23:15
0.00043245 ریال0:17:18
0.00043359 ریال0:11:30
0.00043565 ریال0:08:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات