شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استورم / Storm

  • نرخ فعلی:0.001121
  • بالاترین قیمت روز:0.001129
  • پایین ترین قیمت روز:0.001085
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.001085
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.001087
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک استورم / Storm در روز جاری

نمودار کندل استیک استورم / Storm در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.001121 ریال8:29:11
0.00112 ریال8:20:14
0.001119 ریال8:17:13
0.001118 ریال8:14:14
0.00112 ریال8:02:16
0.001121 ریال7:53:12
0.00112 ریال7:50:17
0.001123 ریال7:47:11
0.001124 ریال7:41:14
0.001125 ریال7:38:12
0.001124 ریال7:35:16
0.001123 ریال7:32:19
0.001122 ریال7:29:13
0.001123 ریال7:23:12
0.001121 ریال7:20:13
0.001122 ریال7:11:17
0.001118 ریال7:02:17
0.001119 ریال6:56:13
0.00112 ریال6:44:16
0.001121 ریال6:35:17
0.001119 ریال6:29:13
0.00112 ریال6:23:19
0.001118 ریال6:20:27
0.001117 ریال5:59:13
0.001116 ریال5:56:15
0.001122 ریال5:50:18
0.001121 ریال5:47:17
0.001122 ریال5:41:15
0.001123 ریال5:38:13
0.001121 ریال5:23:11
0.001119 ریال5:20:18
0.00112 ریال5:14:16
0.001122 ریال5:11:16
0.001123 ریال5:08:12
0.001122 ریال5:05:14
0.001121 ریال4:59:11
0.001124 ریال4:53:12
0.001126 ریال4:47:12
0.001125 ریال4:41:13
0.001122 ریال4:35:13
0.00112 ریال4:32:15
0.001121 ریال4:29:12
0.001122 ریال4:23:12
0.001118 ریال4:20:13
0.001119 ریال4:17:12
0.00112 ریال4:14:11
0.001122 ریال4:08:11
0.001124 ریال4:05:12
0.001123 ریال3:59:10
0.001125 ریال3:56:12
0.001128 ریال3:53:10
0.001127 ریال3:47:11
0.001126 ریال3:44:13
0.001128 ریال3:38:11
0.001129 ریال3:35:15
0.001126 ریال3:29:11
0.001122 ریال3:26:11
0.001121 ریال3:23:11
0.001125 ریال3:20:13
0.001122 ریال3:17:13
0.001123 ریال3:14:11
0.00112 ریال3:11:14
0.001113 ریال3:08:11
0.001098 ریال2:56:13
0.001095 ریال2:50:15
0.001094 ریال2:47:12
0.001096 ریال2:44:11
0.001098 ریال2:41:12
0.001099 ریال2:29:11
0.001098 ریال2:26:12
0.001099 ریال2:23:11
0.001097 ریال2:20:13
0.001095 ریال2:17:11
0.001092 ریال2:14:12
0.001091 ریال2:08:10
0.001089 ریال2:02:23
0.00109 ریال1:53:11
0.001089 ریال1:44:11
0.001087 ریال1:41:13
0.001088 ریال1:35:15
0.001087 ریال1:32:15
0.001089 ریال1:20:14
0.001087 ریال1:17:11
0.001089 ریال1:14:13
0.001085 ریال1:11:13
0.001089 ریال1:08:11
0.001087 ریال1:05:13
0.001092 ریال1:02:16
0.001091 ریال0:59:11
0.001092 ریال0:47:10
0.001091 ریال0:44:11
0.00109 ریال0:41:12
0.001089 ریال0:35:15
0.001088 ریال0:29:10
0.001087 ریال0:23:12
0.001088 ریال0:20:14
0.00109 ریال0:14:11
0.001089 ریال0:08:11
0.001088 ریال0:07:19
0.0011 ریال18:03:00
0.001098 ریال17:59:28
0.001097 ریال17:56:29
0.001096 ریال17:53:24
0.001099 ریال17:50:49
0.001094 ریال17:47:32
0.001092 ریال17:41:36
0.001089 ریال17:35:33
0.00109 ریال17:32:43
0.001091 ریال17:29:29
0.00109 ریال17:26:41
0.001089 ریال17:17:35
0.001087 ریال17:14:20
0.001086 ریال17:08:25
0.001088 ریال17:02:55
0.001089 ریال16:53:29
0.001087 ریال16:50:39
0.001088 ریال16:47:25
0.001087 ریال16:44:26
0.001084 ریال16:41:28
0.001086 ریال16:38:22
0.001085 ریال16:29:27
0.001086 ریال16:17:28
0.001083 ریال16:08:27
0.001085 ریال16:05:26
0.001086 ریال15:56:23
0.001084 ریال15:50:42
0.001085 ریال15:44:36
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات