شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استورم / Storm

  • نرخ فعلی:0.000941
  • بالاترین قیمت روز:0.000944
  • پایین ترین قیمت روز:0.000881
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.000909
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.000911
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک استورم / Storm در روز جاری

نمودار کندل استیک استورم / Storm در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000941 ریال15:33:10
0.000944 ریال15:20:11
0.000943 ریال15:18:10
0.000942 ریال15:14:10
0.00094 ریال15:09:10
0.000939 ریال15:06:11
0.000937 ریال15:00:17
0.000938 ریال14:39:10
0.000939 ریال14:15:09
0.00094 ریال14:11:11
0.000941 ریال14:03:10
0.00094 ریال13:57:10
0.000939 ریال13:44:09
0.00094 ریال13:38:09
0.000941 ریال13:32:10
0.000939 ریال13:29:09
0.00094 ریال13:26:09
0.000939 ریال13:20:10
0.00094 ریال13:17:09
0.000937 ریال13:05:10
0.000938 ریال13:02:10
0.000937 ریال12:59:09
0.000938 ریال12:53:08
0.000941 ریال12:50:12
0.00094 ریال12:47:09
0.000939 ریال12:38:11
0.000937 ریال12:32:11
0.000936 ریال12:26:11
0.000937 ریال12:23:09
0.000939 ریال12:17:09
0.00094 ریال12:14:11
0.000936 ریال12:08:11
0.000939 ریال11:59:09
0.000938 ریال11:56:11
0.000937 ریال11:53:09
0.000944 ریال11:48:12
0.000942 ریال11:44:12
0.000941 ریال11:41:11
0.000939 ریال11:35:12
0.000932 ریال11:32:11
0.000936 ریال11:26:11
0.000931 ریال11:23:09
0.00093 ریال11:18:11
0.000929 ریال11:14:10
0.000928 ریال10:53:09
0.00093 ریال10:36:11
0.000931 ریال10:32:11
0.000929 ریال10:26:11
0.000934 ریال10:18:10
0.000929 ریال10:14:10
0.000932 ریال10:11:09
0.000928 ریال10:09:10
0.000927 ریال9:57:09
0.000925 ریال9:50:11
0.00093 ریال9:47:09
0.000923 ریال9:44:09
0.000922 ریال9:38:08
0.000925 ریال9:35:10
0.000906 ریال9:29:09
0.000905 ریال9:26:08
0.000903 ریال9:23:08
0.000904 ریال9:14:09
0.000905 ریال9:05:09
0.000906 ریال8:59:08
0.000902 ریال8:56:10
0.000903 ریال8:53:08
0.000902 ریال8:44:09
0.0009 ریال8:39:09
0.000901 ریال8:32:09
0.0009 ریال8:27:09
0.000898 ریال8:21:10
0.000899 ریال8:18:09
0.000898 ریال8:14:08
0.000899 ریال8:11:10
0.000901 ریال7:53:08
0.0009 ریال7:45:09
0.000898 ریال7:36:09
0.000899 ریال7:33:09
0.0009 ریال7:27:08
0.000899 ریال7:21:10
0.000902 ریال7:18:08
0.000901 ریال7:09:09
0.000899 ریال7:00:19
0.000892 ریال6:33:09
0.00089 ریال6:30:12
0.000889 ریال6:24:10
0.000892 ریال6:18:09
0.000891 ریال6:11:10
0.00089 ریال5:57:08
0.000889 ریال5:53:09
0.000886 ریال5:50:10
0.000885 ریال5:44:09
0.000886 ریال5:42:09
0.000885 ریال5:38:09
0.000886 ریال5:29:08
0.000887 ریال5:18:10
0.000886 ریال5:11:10
0.000885 ریال5:09:09
0.000884 ریال5:06:09
0.000885 ریال4:59:08
0.000886 ریال4:53:08
0.000883 ریال4:50:10
0.000885 ریال4:47:08
0.000884 ریال4:44:09
0.000881 ریال4:39:09
0.000883 ریال4:33:10
0.000884 ریال4:30:12
0.000887 ریال4:27:09
0.000888 ریال4:24:08
0.000887 ریال4:18:09
0.000886 ریال4:11:09
0.000888 ریال4:00:16
0.000889 ریال3:50:10
0.000888 ریال3:47:08
0.000889 ریال3:44:09
0.000888 ریال3:41:09
0.000889 ریال3:39:09
0.000888 ریال3:32:09
0.000886 ریال3:27:08
0.000887 ریال3:21:10
0.000889 ریال3:14:09
0.000891 ریال3:08:08
0.000888 ریال2:57:08
0.000889 ریال2:53:08
0.000887 ریال2:50:10
0.000889 ریال2:41:10
0.000886 ریال2:38:08
0.000885 ریال2:35:10
0.000882 ریال2:32:09
0.000886 ریال2:26:08
0.000885 ریال2:23:08
0.000886 ریال2:18:08
0.000887 ریال2:11:09
0.000889 ریال2:06:09
0.000888 ریال2:00:16
0.000889 ریال1:57:09
0.00089 ریال1:48:09
0.000888 ریال1:42:09
0.000886 ریال1:39:08
0.00089 ریال1:36:09
0.000892 ریال1:33:09
0.00089 ریال1:30:12
0.000889 ریال1:24:09
0.000888 ریال1:21:09
0.000893 ریال1:18:09
0.000891 ریال1:14:09
0.000889 ریال1:11:09
0.000886 ریال1:09:08
0.000884 ریال1:06:09
0.000883 ریال1:03:08
0.000885 ریال0:59:08
0.000884 ریال0:56:10
0.000887 ریال0:53:09
0.000889 ریال0:50:10
0.000888 ریال0:48:08
0.000887 ریال0:44:09
0.000888 ریال0:38:09
0.00089 ریال0:35:09
0.000887 ریال0:32:09
0.000886 ریال0:29:08
0.00089 ریال0:23:09
0.000884 ریال0:18:10
0.000893 ریال0:11:10
0.000894 ریال0:08:08
0.00091 ریال0:05:10
0.000909 ریال0:02:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی