شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استلار / Stellar

  • نرخ فعلی:0.06133
  • بالاترین قیمت روز:0.06133
  • پایین ترین قیمت روز:0.05911
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.05962
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۲:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.0593
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.06133 ریال7:32:13
0.06104 ریال7:30:21
0.0607 ریال7:26:12
0.06055 ریال7:24:12
0.06054 ریال7:22:13
0.06057 ریال7:20:15
0.06056 ریال7:18:11
0.06052 ریال7:16:12
0.06051 ریال7:14:12
0.06045 ریال7:12:12
0.06032 ریال7:10:26
0.06024 ریال7:08:17
0.06018 ریال7:06:13
0.06023 ریال7:02:21
0.0602 ریال7:00:36
0.06034 ریال6:58:13
0.0603 ریال6:56:15
0.06031 ریال6:54:13
0.06034 ریال6:52:13
0.06037 ریال6:50:18
0.06036 ریال6:48:12
0.06032 ریال6:44:11
0.06045 ریال6:42:12
0.0604 ریال6:40:15
0.06038 ریال6:38:11
0.06044 ریال6:36:13
0.06039 ریال6:34:11
0.06028 ریال6:32:13
0.06031 ریال6:30:18
0.06013 ریال6:28:13
0.06017 ریال6:24:16
0.06021 ریال6:22:17
0.0602 ریال6:20:22
0.06022 ریال6:16:12
0.0602 ریال6:14:13
0.06025 ریال6:12:12
0.0603 ریال6:10:17
0.06036 ریال6:08:12
0.06042 ریال6:06:12
0.06038 ریال6:04:15
0.06035 ریال6:02:18
0.06033 ریال5:58:12
0.0604 ریال5:56:14
0.06048 ریال5:52:12
0.06051 ریال5:50:18
0.06052 ریال5:48:13
0.06054 ریال5:46:11
0.06056 ریال5:44:12
0.06059 ریال5:42:13
0.06044 ریال5:40:15
0.06048 ریال5:38:13
0.06046 ریال5:36:13
0.06029 ریال5:34:12
0.06026 ریال5:32:14
0.06024 ریال5:30:19
0.06023 ریال5:28:13
0.06039 ریال5:26:12
0.06028 ریال5:24:13
0.06027 ریال5:22:12
0.06026 ریال5:20:17
0.06053 ریال5:18:13
0.06046 ریال5:16:12
0.06045 ریال5:14:12
0.06037 ریال5:12:12
0.06041 ریال5:10:14
0.06042 ریال5:08:11
0.06038 ریال5:06:13
0.06032 ریال5:04:10
0.06011 ریال5:02:13
0.05981 ریال5:00:24
0.0598 ریال4:58:11
0.05976 ریال4:56:12
0.05979 ریال4:54:11
0.05974 ریال4:52:13
0.05978 ریال4:50:17
0.05969 ریال4:48:10
0.05962 ریال4:46:10
0.05953 ریال4:44:10
0.05947 ریال4:42:12
0.05945 ریال4:40:16
0.05952 ریال4:38:10
0.05945 ریال4:36:11
0.05935 ریال4:34:11
0.05928 ریال4:32:11
0.05958 ریال4:30:17
0.05962 ریال4:28:11
0.05959 ریال4:26:10
0.05962 ریال4:24:10
0.05956 ریال4:20:13
0.05975 ریال4:18:11
0.05982 ریال4:16:11
0.05983 ریال4:14:12
0.06 ریال4:12:11
0.06005 ریال4:08:12
0.06006 ریال4:06:12
0.06012 ریال4:04:11
0.06003 ریال4:02:14
0.05995 ریال4:00:24
0.06005 ریال3:58:10
0.06007 ریال3:56:11
0.06008 ریال3:54:12
0.06009 ریال3:52:11
0.06006 ریال3:50:17
0.06014 ریال3:48:11
0.06021 ریال3:46:10
0.06019 ریال3:42:12
0.06016 ریال3:40:14
0.06013 ریال3:38:11
0.06021 ریال3:36:10
0.06019 ریال3:34:10
0.06013 ریال3:32:13
0.06008 ریال3:30:18
0.06016 ریال3:26:12
0.06027 ریال3:24:10
0.06033 ریال3:22:11
0.06025 ریال3:20:12
0.06029 ریال3:18:11
0.0604 ریال3:16:11
0.06044 ریال3:14:11
0.06037 ریال3:12:12
0.06046 ریال3:10:14
0.0605 ریال3:08:11
0.06056 ریال3:06:11
0.06064 ریال3:04:10
0.06051 ریال3:02:12
0.06068 ریال3:00:24
0.06049 ریال2:58:12
0.06051 ریال2:56:11
0.06055 ریال2:52:11
0.06023 ریال2:50:17
0.06011 ریال2:48:11
0.0601 ریال2:46:12
0.06002 ریال2:44:12
0.05999 ریال2:42:13
0.05996 ریال2:40:16
0.05984 ریال2:38:11
0.05986 ریال2:36:11
0.05987 ریال2:34:11
0.05992 ریال2:32:12
0.05973 ریال2:30:17
0.05988 ریال2:28:11
0.05992 ریال2:26:10
0.0599 ریال2:24:11
0.06003 ریال2:20:15
0.06008 ریال2:18:10
0.06 ریال2:16:13
0.05985 ریال2:14:11
0.05986 ریال2:12:12
0.05992 ریال2:10:13
0.05991 ریال2:08:11
0.05997 ریال2:06:11
0.06023 ریال2:04:17
0.06016 ریال2:02:20
0.05984 ریال2:00:34
0.05971 ریال1:58:11
0.05956 ریال1:56:11
0.05941 ریال1:54:10
0.05911 ریال1:52:10
0.05948 ریال1:50:16
0.05958 ریال1:48:11
0.06022 ریال1:46:11
0.06045 ریال1:44:12
0.06048 ریال1:42:13
0.06046 ریال1:40:15
0.06043 ریال1:38:11
0.06031 ریال1:36:12
0.06032 ریال1:34:12
0.06031 ریال1:30:17
0.0603 ریال1:26:13
0.06031 ریال1:24:12
0.06041 ریال1:22:11
0.06043 ریال1:16:10
0.0604 ریال1:14:12
0.06039 ریال1:12:10
0.0604 ریال1:10:15
0.06061 ریال1:08:11
0.06049 ریال1:06:11
0.06051 ریال1:04:11
0.0606 ریال1:02:18
0.06063 ریال1:00:23
0.06057 ریال0:56:12
0.06054 ریال0:54:10
0.06029 ریال0:52:11
0.06008 ریال0:50:17
0.06009 ریال0:48:12
0.06004 ریال0:46:11
0.05999 ریال0:44:11
0.05998 ریال0:42:13
0.05974 ریال0:40:13
0.05968 ریال0:36:11
0.05978 ریال0:34:10
0.05984 ریال0:30:14
0.05986 ریال0:28:12
0.05991 ریال0:26:09
0.05959 ریال0:22:12
0.05953 ریال0:20:13
0.0596 ریال0:18:12
0.05963 ریال0:16:10
0.05966 ریال0:14:16
0.05964 ریال0:12:12
0.05963 ریال0:08:10
0.0596 ریال0:06:13
0.05962 ریال0:04:32
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات