شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استلار / Stellar

  • نرخ فعلی:0.042
  • بالاترین قیمت روز:0.0439
  • پایین ترین قیمت روز:0.04116
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.04378
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۰:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.0422
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.042 ریال13:30:12
0.04184 ریال13:24:09
0.04185 ریال12:30:11
0.04188 ریال12:09:09
0.04187 ریال12:05:09
0.04188 ریال11:59:09
0.04168 ریال11:54:09
0.04163 ریال11:45:10
0.04164 ریال11:42:09
0.04185 ریال11:30:11
0.04178 ریال11:12:08
0.04165 ریال11:09:08
0.04184 ریال11:00:13
0.04146 ریال10:30:11
0.04174 ریال10:24:08
0.04156 ریال10:12:09
0.04155 ریال10:06:09
0.04141 ریال10:00:14
0.04142 ریال9:51:09
0.04143 ریال9:48:08
0.04142 ریال9:45:08
0.04158 ریال9:42:09
0.04157 ریال9:39:08
0.0414 ریال9:30:10
0.04141 ریال9:24:08
0.0414 ریال9:09:08
0.04141 ریال8:51:10
0.04142 ریال8:48:08
0.04158 ریال8:45:09
0.04159 ریال8:42:09
0.0416 ریال8:30:11
0.04175 ریال8:24:08
0.04161 ریال8:12:08
0.04144 ریال8:08:09
0.04155 ریال8:06:08
0.0416 ریال8:03:09
0.04144 ریال8:00:17
0.04157 ریال6:09:09
0.04156 ریال6:03:09
0.0413 ریال4:42:08
0.04156 ریال4:30:10
0.04123 ریال4:12:08
0.04116 ریال4:08:08
0.0415 ریال4:05:09
0.04151 ریال4:03:08
0.04187 ریال2:45:09
0.0413 ریال2:42:09
0.04186 ریال2:39:08
0.04127 ریال2:36:09
0.04136 ریال2:33:08
0.0419 ریال2:30:10
0.04191 ریال2:27:08
0.04306 ریال2:24:08
0.04332 ریال2:12:08
0.0439 ریال2:09:08
0.04261 ریال2:06:10
0.04257 ریال2:03:08
0.04268 ریال2:00:14
0.04167 ریال1:56:09
0.04142 ریال1:50:09
0.04378 ریال1:12:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی