شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استیم / Steem

  • نرخ فعلی:0.18192
  • بالاترین قیمت روز:0.19367
  • پایین ترین قیمت روز:0.16632
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.16879
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.16997
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.012

نمودار کندل استیک استیم / Steem در روز جاری

نمودار کندل استیک استیم / Steem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.18192 ریال6:26:14
0.18163 ریال6:24:15
0.18196 ریال6:22:14
0.18094 ریال6:20:19
0.18035 ریال6:18:14
0.17984 ریال6:16:14
0.18 ریال6:14:15
0.1797 ریال6:12:14
0.1798 ریال6:10:17
0.18043 ریال6:08:14
0.18058 ریال6:06:16
0.18076 ریال6:04:14
0.18131 ریال6:02:23
0.18113 ریال6:00:33
0.18116 ریال5:58:13
0.18126 ریال5:56:14
0.18143 ریال5:54:13
0.1816 ریال5:52:15
0.18071 ریال5:50:21
0.1807 ریال5:48:15
0.18094 ریال5:46:13
0.18079 ریال5:44:13
0.18071 ریال5:42:14
0.18065 ریال5:38:14
0.18076 ریال5:36:14
0.18074 ریال5:34:13
0.18095 ریال5:32:17
0.18091 ریال5:30:24
0.18126 ریال5:28:15
0.18111 ریال5:26:14
0.18088 ریال5:24:15
0.18085 ریال5:22:13
0.18039 ریال5:20:17
0.17988 ریال5:18:13
0.17997 ریال5:16:12
0.18068 ریال5:14:14
0.18181 ریال5:12:12
0.18188 ریال5:10:16
0.18243 ریال5:08:11
0.18213 ریال5:06:12
0.18192 ریال5:04:13
0.18046 ریال5:02:16
0.1787 ریال5:00:26
0.1786 ریال4:58:11
0.17915 ریال4:56:13
0.18152 ریال4:54:11
0.18135 ریال4:52:12
0.18132 ریال4:50:17
0.18194 ریال4:48:11
0.18258 ریال4:46:12
0.18253 ریال4:44:12
0.18346 ریال4:42:13
0.18432 ریال4:40:15
0.18569 ریال4:38:12
0.18622 ریال4:36:12
0.18685 ریال4:34:11
0.18689 ریال4:32:15
0.18739 ریال4:30:19
0.18846 ریال4:28:13
0.18692 ریال4:26:12
0.18679 ریال4:24:11
0.18693 ریال4:22:11
0.18596 ریال4:20:14
0.1861 ریال4:18:11
0.18652 ریال4:16:11
0.18781 ریال4:14:12
0.18949 ریال4:12:10
0.19084 ریال4:10:14
0.19165 ریال4:08:11
0.19288 ریال4:06:11
0.19235 ریال4:04:12
0.19288 ریال4:02:15
0.1915 ریال4:00:24
0.19219 ریال3:58:11
0.19285 ریال3:56:11
0.19367 ریال3:54:12
0.1927 ریال3:52:11
0.19135 ریال3:50:17
0.18909 ریال3:48:12
0.1878 ریال3:46:10
0.186 ریال3:44:10
0.18509 ریال3:42:11
0.1848 ریال3:40:14
0.18239 ریال3:38:10
0.18038 ریال3:36:13
0.18029 ریال3:34:12
0.18034 ریال3:32:14
0.17797 ریال3:30:17
0.17832 ریال3:28:12
0.1781 ریال3:26:12
0.17804 ریال3:24:10
0.17765 ریال3:22:10
0.17918 ریال3:20:12
0.1808 ریال3:18:10
0.18169 ریال3:16:11
0.18164 ریال3:14:12
0.18192 ریال3:12:11
0.18128 ریال3:10:14
0.18062 ریال3:08:12
0.17839 ریال3:06:11
0.17652 ریال3:04:13
0.1759 ریال3:02:14
0.17524 ریال3:00:24
0.17497 ریال2:58:12
0.1746 ریال2:56:13
0.17156 ریال2:54:11
0.17034 ریال2:52:11
0.16874 ریال2:50:17
0.1684 ریال2:48:13
0.1674 ریال2:46:11
0.16687 ریال2:44:10
0.16674 ریال2:42:11
0.16684 ریال2:40:14
0.16654 ریال2:38:11
0.16645 ریال2:36:11
0.16674 ریال2:34:10
0.16632 ریال2:32:15
0.16723 ریال2:30:17
0.16751 ریال2:28:12
0.1674 ریال2:26:11
0.16719 ریال2:24:10
0.16756 ریال2:22:10
0.1684 ریال2:18:11
0.16858 ریال2:16:12
0.16849 ریال2:14:12
0.16833 ریال2:12:12
0.16798 ریال2:10:13
0.1677 ریال2:08:10
0.16831 ریال2:06:11
0.16825 ریال2:04:10
0.16824 ریال2:02:19
0.16732 ریال2:00:31
0.1671 ریال1:58:11
0.16736 ریال1:56:10
0.16752 ریال1:54:11
0.16729 ریال1:52:11
0.1671 ریال1:50:15
0.16691 ریال1:48:11
0.16664 ریال1:46:11
0.16665 ریال1:42:11
0.16744 ریال1:40:14
0.16871 ریال1:38:10
0.16904 ریال1:36:11
0.16852 ریال1:34:10
0.16851 ریال1:32:12
0.16748 ریال1:30:16
0.16764 ریال1:28:12
0.16752 ریال1:26:11
0.16746 ریال1:24:10
0.16755 ریال1:22:11
0.16772 ریال1:20:13
0.16742 ریال1:18:12
0.16743 ریال1:16:10
0.16724 ریال1:14:11
0.1672 ریال1:12:10
0.16735 ریال1:10:15
0.16727 ریال1:08:12
0.16726 ریال1:06:11
0.16729 ریال1:00:22
0.16798 ریال0:58:10
0.16785 ریال0:56:12
0.16775 ریال0:54:11
0.16777 ریال0:52:11
0.16765 ریال0:50:18
0.16756 ریال0:48:11
0.16748 ریال0:46:14
0.16737 ریال0:44:09
0.16732 ریال0:42:10
0.1684 ریال0:40:13
0.16788 ریال0:38:10
0.16755 ریال0:36:11
0.16758 ریال0:34:11
0.16772 ریال0:32:14
0.16784 ریال0:30:19
0.16782 ریال0:28:13
0.16785 ریال0:26:11
0.168 ریال0:24:10
0.16813 ریال0:20:12
0.16828 ریال0:18:10
0.16827 ریال0:16:11
0.16795 ریال0:14:11
0.16791 ریال0:12:13
0.16859 ریال0:08:13
0.16879 ریال0:05:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات