شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استیم / Steem

  • نرخ فعلی:0.1766
  • بالاترین قیمت روز:0.18524
  • پایین ترین قیمت روز:0.1766
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.18309
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۷:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.18287
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0063

نمودار کندل استیک استیم / Steem در روز جاری

نمودار کندل استیک استیم / Steem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1766 ریال15:47:03
0.1768 ریال15:44:03
0.17685 ریال15:42:03
0.17735 ریال15:40:03
0.17721 ریال15:39:03
0.17716 ریال15:38:09
0.1771 ریال15:37:03
0.17774 ریال15:36:03
0.17661 ریال15:34:10
0.17685 ریال15:32:03
0.17691 ریال15:30:05
0.17688 ریال15:29:02
0.1769 ریال15:28:03
0.17694 ریال15:26:03
0.17695 ریال15:24:03
0.17697 ریال15:22:03
0.17707 ریال15:20:10
0.17708 ریال15:19:03
0.17698 ریال15:18:03
0.17716 ریال15:17:03
0.1772 ریال15:14:08
0.17726 ریال15:11:03
0.17724 ریال15:10:11
0.17737 ریال15:08:09
0.17743 ریال15:06:09
0.17747 ریال15:05:02
0.17748 ریال15:04:09
0.17737 ریال15:02:10
0.17754 ریال15:01:03
0.17745 ریال14:58:08
0.17738 ریال14:56:09
0.17732 ریال14:54:09
0.17718 ریال14:50:09
0.17728 ریال14:48:02
0.17735 ریال14:45:03
0.17749 ریال14:44:03
0.17793 ریال14:43:02
0.17833 ریال14:42:03
0.1784 ریال14:41:03
0.17863 ریال14:40:03
0.17864 ریال14:39:03
0.17865 ریال14:38:03
0.17897 ریال14:36:03
0.17864 ریال14:34:03
0.17874 ریال14:32:03
0.17911 ریال14:30:05
0.17794 ریال14:29:02
0.17768 ریال14:28:03
0.17798 ریال14:27:03
0.17809 ریال14:26:03
0.17789 ریال14:24:03
0.17784 ریال14:23:03
0.17785 ریال14:22:03
0.17831 ریال14:20:04
0.17805 ریال14:18:03
0.17751 ریال14:17:03
0.17772 ریال14:15:03
0.17741 ریال14:14:03
0.17758 ریال14:13:03
0.17783 ریال14:12:02
0.17788 ریال14:11:03
0.1779 ریال14:10:03
0.1778 ریال14:09:03
0.17754 ریال14:08:03
0.17792 ریال14:07:02
0.17811 ریال14:06:03
0.17827 ریال14:05:03
0.17821 ریال14:04:03
0.17819 ریال14:03:03
0.17825 ریال14:02:10
0.17837 ریال14:01:04
0.17858 ریال14:00:04
0.17844 ریال13:59:03
0.17935 ریال13:58:03
0.17917 ریال13:57:03
0.17914 ریال13:56:03
0.17907 ریال13:55:03
0.17912 ریال13:54:03
0.17939 ریال13:53:03
0.17975 ریال13:52:02
0.17997 ریال13:51:03
0.18023 ریال13:50:04
0.18019 ریال13:49:02
0.18029 ریال13:48:02
0.18042 ریال13:47:03
0.18021 ریال13:46:03
0.17995 ریال13:45:04
0.18019 ریال13:44:02
0.17834 ریال13:43:02
0.17813 ریال13:42:08
0.1776 ریال13:41:03
0.17783 ریال13:40:10
0.17754 ریال13:38:08
0.17753 ریال13:36:09
0.17756 ریال13:34:10
0.17751 ریال13:32:09
0.1774 ریال13:30:05
0.17733 ریال13:28:03
0.17758 ریال13:26:09
0.17753 ریال13:24:10
0.17751 ریال13:20:10
0.17817 ریال13:16:10
0.17799 ریال13:14:08
0.1777 ریال13:08:09
0.17777 ریال12:58:09
0.17867 ریال12:15:11
0.17887 ریال12:12:09
0.17901 ریال12:09:09
0.1788 ریال12:06:11
0.1792 ریال12:03:10
0.17906 ریال12:00:23
0.1788 ریال11:57:09
0.17968 ریال11:54:09
0.17941 ریال11:51:10
0.17871 ریال11:48:09
0.17905 ریال11:45:10
0.1793 ریال11:42:10
0.17919 ریال11:39:10
0.17916 ریال11:36:10
0.17909 ریال11:33:09
0.17921 ریال11:30:13
0.17909 ریال11:27:09
0.17942 ریال11:24:08
0.17929 ریال11:21:10
0.17928 ریال11:18:09
0.17935 ریال11:15:10
0.17946 ریال11:12:09
0.17935 ریال11:09:09
0.17961 ریال11:06:09
0.17956 ریال11:03:09
0.17962 ریال11:00:15
0.17994 ریال10:57:08
0.1797 ریال10:54:08
0.17967 ریال10:51:09
0.18012 ریال10:48:08
0.18038 ریال10:45:10
0.18055 ریال10:42:09
0.17988 ریال10:39:08
0.1792 ریال10:36:09
0.17924 ریال10:33:09
0.17968 ریال10:30:11
0.17934 ریال10:27:09
0.17962 ریال10:24:08
0.17957 ریال10:21:10
0.17991 ریال10:18:09
0.17983 ریال10:15:10
0.18024 ریال10:09:08
0.17983 ریال10:03:10
0.17988 ریال10:00:16
0.17983 ریال9:57:10
0.17965 ریال9:54:09
0.17949 ریال9:51:09
0.17945 ریال9:48:09
0.17915 ریال9:45:10
0.17894 ریال9:42:08
0.17878 ریال9:39:08
0.17892 ریال9:36:09
0.17901 ریال9:33:09
0.17925 ریال9:30:12
0.17923 ریال9:27:08
0.17918 ریال9:24:08
0.17959 ریال9:21:10
0.17983 ریال9:18:08
0.17992 ریال9:15:09
0.17982 ریال9:12:08
0.17971 ریال9:09:08
0.18003 ریال9:06:08
0.18021 ریال9:03:09
0.17999 ریال9:00:13
0.18032 ریال8:57:08
0.18007 ریال8:54:08
0.18055 ریال8:51:09
0.18049 ریال8:48:08
0.18033 ریال8:45:08
0.18064 ریال8:42:08
0.18067 ریال8:39:08
0.18036 ریال8:36:08
0.17919 ریال8:30:11
0.17925 ریال8:27:08
0.17937 ریال8:24:08
0.17921 ریال8:21:09
0.17911 ریال8:18:08
0.18011 ریال8:15:09
0.18029 ریال8:12:08
0.18015 ریال8:09:08
0.18014 ریال8:06:10
0.18056 ریال8:03:08
0.18083 ریال8:00:12
0.18079 ریال7:57:08
0.18058 ریال7:54:08
0.18027 ریال7:51:08
0.18019 ریال7:48:08
0.18011 ریال7:45:09
0.18029 ریال7:42:08
0.18039 ریال7:39:21
0.18036 ریال7:36:09
0.18046 ریال7:30:10
0.17986 ریال7:27:08
0.17987 ریال7:24:08
0.17989 ریال7:21:10
0.17976 ریال7:18:09
0.17942 ریال7:06:09
0.17982 ریال7:00:14
0.17976 ریال6:57:09
0.17962 ریال6:54:08
0.17897 ریال6:51:09
0.17898 ریال6:48:08
0.17935 ریال6:42:08
0.17939 ریال6:39:08
0.17892 ریال6:36:08
0.17917 ریال6:33:08
0.17901 ریال6:30:11
0.17982 ریال6:27:07
0.17978 ریال6:24:08
0.17986 ریال6:21:09
0.17961 ریال6:18:09
0.17966 ریال6:12:09
0.17974 ریال6:09:09
0.17952 ریال6:06:10
0.17944 ریال6:03:10
0.17961 ریال6:00:15
0.18001 ریال5:57:09
0.18011 ریال5:54:09
0.18013 ریال5:51:09
0.18 ریال5:48:09
0.17924 ریال5:45:09
0.17964 ریال5:42:08
0.17995 ریال5:39:08
0.17963 ریال5:36:08
0.17883 ریال5:30:10
0.17878 ریال5:27:08
0.17966 ریال5:24:08
0.17935 ریال5:21:10
0.17968 ریال4:45:08
0.17984 ریال4:42:08
0.18105 ریال4:39:08
0.18101 ریال4:36:08
0.18166 ریال4:33:08
0.18083 ریال4:30:10
0.18075 ریال4:27:07
0.18082 ریال4:24:08
0.18083 ریال4:21:09
0.18029 ریال4:18:08
0.18001 ریال4:15:08
0.17947 ریال4:12:08
0.17923 ریال4:09:08
0.17919 ریال4:06:09
0.17934 ریال4:00:16
0.17944 ریال3:57:07
0.17952 ریال3:54:08
0.17963 ریال3:51:09
0.17945 ریال3:48:07
0.18018 ریال3:45:09
0.18006 ریال3:42:08
0.18013 ریال3:39:08
0.18002 ریال3:36:08
0.17946 ریال3:33:08
0.18013 ریال3:30:11
0.18014 ریال3:27:08
0.18035 ریال3:24:07
0.18044 ریال3:21:09
0.18003 ریال3:18:08
0.17998 ریال3:15:08
0.18024 ریال3:12:08
0.17975 ریال3:09:08
0.17986 ریال3:06:08
0.17936 ریال2:45:08
0.17876 ریال2:42:08
0.1801 ریال2:39:08
0.17999 ریال2:36:10
0.18021 ریال2:33:09
0.18092 ریال2:30:10
0.18045 ریال2:27:08
0.18062 ریال2:24:08
0.18071 ریال2:21:10
0.18061 ریال2:18:08
0.18088 ریال2:15:08
0.18037 ریال2:12:08
0.18017 ریال2:09:08
0.18054 ریال2:06:09
0.18036 ریال2:03:08
0.17982 ریال2:00:14
0.17956 ریال1:57:08
0.17978 ریال1:54:08
0.17982 ریال1:51:08
0.18007 ریال1:48:09
0.18081 ریال1:45:09
0.18076 ریال1:42:08
0.18261 ریال1:39:08
0.181 ریال1:30:11
0.18067 ریال1:19:08
0.18052 ریال1:12:08
0.17998 ریال1:09:08
0.181 ریال1:06:08
0.18524 ریال1:04:08
0.18186 ریال0:45:08
0.18217 ریال0:42:08
0.18218 ریال0:39:07
0.18278 ریال0:36:08
0.18327 ریال0:33:08
0.18313 ریال0:30:09
0.18302 ریال0:27:07
0.18294 ریال0:24:08
0.18293 ریال0:21:09
0.18305 ریال0:18:08
0.18309 ریال0:15:08
0.18358 ریال0:12:08
0.18309 ریال0:09:08
0.18303 ریال0:06:09
0.18309 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی