شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استاتوس / Status

  • نرخ فعلی:0.017731
  • بالاترین قیمت روز:0.018105
  • پایین ترین قیمت روز:0.016783
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.017234
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۰:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.01741
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک استاتوس / Status در روز جاری

نمودار کندل استیک استاتوس / Status در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.017731 ریال12:30:12
0.01744 ریال12:09:09
0.017474 ریال12:05:10
0.017473 ریال12:03:09
0.017604 ریال11:59:09
0.017265 ریال11:54:09
0.017558 ریال11:45:10
0.017554 ریال11:42:10
0.01754 ریال11:39:09
0.017538 ریال11:30:12
0.017346 ریال11:12:08
0.017341 ریال11:09:08
0.01754 ریال11:00:15
0.017509 ریال10:51:09
0.017327 ریال10:30:12
0.017472 ریال10:24:08
0.017205 ریال10:12:09
0.017208 ریال10:08:08
0.017205 ریال10:06:09
0.017206 ریال10:02:09
0.017203 ریال10:00:15
0.017334 ریال9:54:09
0.017358 ریال9:51:09
0.017365 ریال9:48:08
0.017367 ریال9:42:09
0.017369 ریال9:39:08
0.017377 ریال9:30:10
0.017366 ریال9:24:09
0.017351 ریال9:12:08
0.017366 ریال9:09:08
0.017268 ریال8:54:08
0.017323 ریال8:51:10
0.017393 ریال8:48:08
0.017402 ریال8:42:09
0.017447 ریال8:30:12
0.017445 ریال8:24:08
0.017449 ریال8:15:10
0.01749 ریال8:12:08
0.017429 ریال8:08:09
0.018105 ریال8:06:09
0.0176 ریال8:03:09
0.017306 ریال8:00:18
0.017683 ریال6:09:09
0.017712 ریال6:06:11
0.016909 ریال6:03:09
0.017942 ریال4:42:08
0.017945 ریال4:30:10
0.017679 ریال4:12:08
0.017727 ریال4:08:09
0.017688 ریال4:03:08
0.016783 ریال2:45:09
0.017146 ریال2:42:09
0.017129 ریال2:39:08
0.01715 ریال2:36:09
0.017653 ریال2:33:08
0.017664 ریال2:30:10
0.017786 ریال2:27:08
0.017083 ریال2:24:08
0.017683 ریال2:12:08
0.017645 ریال2:09:08
0.017774 ریال2:06:10
0.017958 ریال2:03:08
0.01722 ریال2:00:15
0.017221 ریال1:56:09
0.017251 ریال1:53:08
0.017501 ریال1:50:09
0.017234 ریال1:12:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی