شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

StableUSD

  • نرخ فعلی:0.977564
  • بالاترین قیمت روز:0.980308
  • پایین ترین قیمت روز:0.834089
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.28%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.840447
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.841125
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:16.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1364

نمودار کندل استیک StableUSD در روز جاری

نمودار کندل استیک StableUSD در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.977564 ریال7:46:13
0.980158 ریال7:07:12
0.979952 ریال6:56:12
0.980308 ریال6:52:12
0.889632 ریال5:18:11
0.883181 ریال5:16:12
0.878673 ریال5:04:10
0.874472 ریال4:57:11
0.878673 ریال4:56:11
0.871512 ریال4:48:11
0.87181 ریال4:36:11
0.872838 ریال4:34:10
0.86608 ریال4:32:11
0.862048 ریال4:16:10
0.882255 ریال4:14:10
0.85978 ریال4:08:11
0.875815 ریال4:04:12
0.85978 ریال4:02:12
0.875815 ریال4:01:13
0.854188 ریال3:51:11
0.851405 ریال3:43:10
0.850326 ریال3:36:11
0.84533 ریال3:30:13
0.844773 ریال3:29:10
0.84533 ریال3:28:10
0.844773 ریال3:27:10
0.84533 ریال3:26:11
0.844773 ریال3:24:10
0.844612 ریال3:20:10
0.844773 ریال3:18:11
0.843452 ریال3:07:10
0.843073 ریال3:02:10
0.843452 ریال3:01:12
0.841428 ریال2:44:11
0.841297 ریال2:36:12
0.841379 ریال2:30:13
0.836083 ریال2:17:09
0.854922 ریال2:10:11
0.840148 ریال2:03:10
0.840752 ریال1:58:09
0.841727 ریال1:50:11
0.836679 ریال1:44:09
0.836031 ریال1:40:10
0.834089 ریال1:33:10
0.834718 ریال1:27:10
0.837072 ریال1:18:09
0.836159 ریال1:17:09
0.837072 ریال1:15:11
0.836159 ریال1:13:09
0.837034 ریال1:11:10
0.836159 ریال1:10:10
0.837034 ریال1:09:09
0.838784 ریال1:05:09
0.837034 ریال1:02:10
0.838784 ریال0:59:10
0.840204 ریال0:43:09
0.840278 ریال0:38:10
0.840541 ریال0:31:11
0.84039 ریال0:19:09
0.840447 ریال0:06:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی