شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Skychain

  • نرخ فعلی:0.0571123
  • بالاترین قیمت روز:0.058689
  • پایین ترین قیمت روز:0.0561249
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0573444
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۸:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.0575792
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.82%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک Skychain در روز جاری

نمودار کندل استیک Skychain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0571123 ریال15:38:11
0.0571336 ریال15:34:12
0.0572659 ریال15:20:12
0.0573028 ریال15:14:11
0.0567194 ریال15:08:11
0.0566965 ریال15:06:11
0.0567194 ریال15:04:11
0.0566965 ریال15:00:20
0.0569804 ریال14:50:12
0.056905 ریال14:46:11
0.0565307 ریال14:16:12
0.0565534 ریال14:02:13
0.0566057 ریال13:34:12
0.0574015 ریال13:26:11
0.0573273 ریال13:20:13
0.0573397 ریال13:08:12
0.0569404 ریال12:58:11
0.0565021 ریال12:12:11
0.056564 ریال12:03:12
0.0566656 ریال12:00:56
0.0565323 ریال11:51:14
0.0565758 ریال11:48:11
0.0566216 ریال11:45:13
0.0565758 ریال11:42:13
0.0566216 ریال11:36:12
0.056691 ریال11:24:10
0.0567693 ریال11:21:12
0.0568321 ریال11:12:12
0.0568161 ریال11:06:11
0.0562025 ریال10:57:10
0.0563283 ریال10:51:13
0.0563136 ریال10:42:11
0.0561249 ریال10:36:11
0.0573438 ریال10:27:11
0.0573061 ریال10:24:10
0.0570867 ریال10:09:10
0.0569936 ریال9:57:12
0.0567869 ریال9:51:11
0.0568291 ریال9:42:11
0.0568883 ریال9:39:11
0.0568496 ریال9:36:11
0.0568883 ریال9:33:12
0.0567997 ریال9:30:15
0.0568496 ریال9:27:11
0.0568004 ریال9:18:10
0.0567098 ریال9:12:10
0.05672 ریال9:03:11
0.0568389 ریال9:00:17
0.056863 ریال8:51:11
0.0568566 ریال8:42:10
0.0569864 ریال8:39:09
0.0570031 ریال8:36:10
0.056963 ریال8:24:10
0.0570065 ریال8:18:10
0.0570386 ریال8:12:10
0.0571331 ریال8:06:12
0.0571201 ریال7:57:10
0.0571953 ریال7:51:10
0.0572288 ریال7:45:11
0.0572503 ریال7:40:17
0.0572503 ریال7:40:17
0.0571299 ریال7:30:12
0.057068 ریال7:18:11
0.0570065 ریال7:06:11
0.0569808 ریال7:00:22
0.0576322 ریال6:48:10
0.0583425 ریال6:36:10
0.0582757 ریال6:33:10
0.0582923 ریال6:24:10
0.0583572 ریال6:18:11
0.0583379 ریال6:15:11
0.0583512 ریال6:06:12
0.0573855 ریال5:57:10
0.0580754 ریال5:48:11
0.0581292 ریال5:45:11
0.0578709 ریال5:39:10
0.0579098 ریال5:30:12
0.057988 ریال5:24:10
0.0579763 ریال5:21:12
0.058689 ریال4:45:10
0.058586 ریال4:36:10
0.0585607 ریال4:33:10
0.0584226 ریال4:21:11
0.0584044 ریال4:18:09
0.0583417 ریال4:15:10
0.0584044 ریال4:12:10
0.0584517 ریال4:06:11
0.0585677 ریال4:00:19
0.0584668 ریال3:57:09
0.0585677 ریال3:54:09
0.058501 ریال3:42:11
0.0585324 ریال3:39:10
0.0585499 ریال3:36:10
0.0585915 ریال3:24:10
0.0586234 ریال3:18:10
0.0584768 ریال3:09:10
0.0583151 ریال3:06:11
0.0585166 ریال2:42:10
0.0581499 ریال2:36:12
0.0581217 ریال2:33:10
0.0582113 ریال2:30:13
0.0580612 ریال2:27:09
0.0582113 ریال2:24:10
0.0580612 ریال2:18:10
0.0582706 ریال2:12:09
0.0581809 ریال2:03:10
0.0582312 ریال1:57:10
0.0583614 ریال1:54:09
0.0583647 ریال1:51:11
0.0583614 ریال1:45:10
0.0581311 ریال1:39:10
0.0582849 ریال1:30:14
0.0582192 ریال1:19:10
0.0576564 ریال1:12:10
0.057288 ریال1:06:10
0.0572462 ریال1:04:10
0.0572079 ریال0:42:09
0.0570979 ریال0:36:09
0.0569042 ریال0:33:10
0.0568928 ریال0:30:11
0.0569532 ریال0:21:10
0.0569393 ریال0:18:09
0.0569532 ریال0:15:10
0.0569393 ریال0:12:10
0.0573444 ریال0:06:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی