شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Simone

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 441 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 41.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 511 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 111.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 595 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 195.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 49.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 684 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 284.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 71.39%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی