شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Sentivate

  • نرخ فعلی:0.00058081
  • بالاترین قیمت روز:0.00059440
  • پایین ترین قیمت روز:0.00058081
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00059047
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.00058861
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Sentivate در روز جاری

نمودار کندل استیک Sentivate در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00058081 ریال7:46:13
0.00058670 ریال7:07:12
0.00058290 ریال6:56:12
0.00058959 ریال6:52:12
0.00058984 ریال5:18:11
0.00058593 ریال5:16:12
0.00059348 ریال5:04:10
0.00059143 ریال4:57:11
0.00059348 ریال4:56:11
0.00059037 ریال4:48:11
0.00058719 ریال4:36:11
0.00059315 ریال4:34:10
0.00059289 ریال4:32:11
0.00059175 ریال4:16:10
0.00058875 ریال4:14:10
0.00059047 ریال4:08:10
0.00058598 ریال4:04:11
0.00059047 ریال4:02:12
0.00058598 ریال4:01:13
0.00058747 ریال3:51:11
0.00059180 ریال3:43:10
0.00059208 ریال3:36:11
0.00058960 ریال3:30:12
0.00058603 ریال3:29:10
0.00058960 ریال3:28:10
0.00058603 ریال3:27:10
0.00058960 ریال3:26:11
0.00058603 ریال3:24:10
0.00059088 ریال3:20:10
0.00058603 ریال3:18:10
0.00058698 ریال3:07:10
0.00058581 ریال3:02:10
0.00058698 ریال3:01:11
0.00059101 ریال2:44:11
0.00059440 ریال2:36:11
0.00058637 ریال2:30:13
0.00058924 ریال2:17:09
0.0005865 ریال2:10:11
0.00058519 ریال2:03:10
0.00059019 ریال1:58:09
0.00058396 ریال1:50:11
0.00058766 ریال1:44:09
0.00058967 ریال1:40:10
0.00058675 ریال1:33:10
0.00058585 ریال1:27:10
0.00058301 ریال1:18:09
0.00058217 ریال1:17:08
0.00058301 ریال1:15:10
0.00058217 ریال1:13:09
0.00058880 ریال1:11:10
0.00058217 ریال1:10:10
0.00058880 ریال1:09:09
0.00059100 ریال1:05:09
0.00058880 ریال1:02:10
0.00059100 ریال0:59:10
0.00058391 ریال0:43:09
0.00059406 ریال0:38:10
0.00058814 ریال0:31:11
0.00058718 ریال0:19:08
0.00059047 ریال0:06:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی