iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

savedroid

  • نرخ فعلی:0.00004280
  • بالاترین قیمت روز:0.0000769
  • پایین ترین قیمت روز:0.00003961
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00004512
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۳:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.00004502
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک savedroid در روز جاری

نمودار کندل استیک savedroid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00004280 ریال15:53:13
0.00004284 ریال15:47:14
0.00004285 ریال15:35:14
0.00004280 ریال15:32:14
0.00004278 ریال15:26:13
0.00004277 ریال15:17:13
0.00004267 ریال15:11:15
0.00004263 ریال15:02:15
0.00004257 ریال14:59:12
0.00004251 ریال14:53:13
0.00004254 ریال14:41:14
0.00004264 ریال14:35:13
0.00004285 ریال14:29:12
0.00004286 ریال14:26:14
0.00004285 ریال14:23:12
0.00004291 ریال14:11:14
0.00004295 ریال14:05:14
0.00004301 ریال13:59:13
0.0000429 ریال13:53:13
0.00004284 ریال13:47:13
0.00004285 ریال13:35:16
0.00004287 ریال13:32:13
0.00004288 ریال13:23:14
0.00004290 ریال13:20:16
0.00004293 ریال13:08:13
0.00004303 ریال12:53:13
0.00004316 ریال12:47:13
0.00004306 ریال12:35:14
0.00004312 ریال12:32:22
0.0000431 ریال12:29:12
0.00004313 ریال12:23:11
0.00004306 ریال12:08:16
0.00004312 ریال12:05:13
0.00004315 ریال11:59:11
0.00004312 ریال11:53:12
0.00004309 ریال11:47:13
0.00004307 ریال11:32:13
0.00004303 ریال11:26:15
0.00004300 ریال11:20:19
0.00004301 ریال11:08:16
0.00004302 ریال11:05:14
0.00004299 ریال10:56:16
0.00004308 ریال10:50:18
0.00004307 ریال10:38:16
0.00004313 ریال10:35:16
0.00004309 ریال10:32:16
0.00004313 ریال10:23:12
0.00004311 ریال10:17:12
0.0000431 ریال10:14:15
0.00004348 ریال10:11:12
0.0000431 ریال10:08:15
0.00004360 ریال9:59:11
0.00004372 ریال9:47:12
0.00004361 ریال9:35:15
0.00004357 ریال9:26:12
0.00004360 ریال9:20:13
0.00004361 ریال9:11:13
0.00004364 ریال9:05:12
0.00004365 ریال8:56:12
0.00004362 ریال8:47:11
0.00004357 ریال8:44:11
0.00004359 ریال8:32:13
0.00004351 ریال8:23:12
0.00004346 ریال8:17:11
0.00004349 ریال8:02:12
0.00004347 ریال7:53:11
0.00004345 ریال7:44:12
0.00004330 ریال7:38:11
0.00004335 ریال7:32:12
0.00004333 ریال7:08:12
0.00004334 ریال7:05:13
0.00004339 ریال6:47:12
0.00004335 ریال6:44:12
0.00004331 ریال6:35:18
0.00004332 ریال6:23:11
0.00004334 ریال6:17:12
0.00004333 ریال6:11:13
0.00004334 ریال6:05:12
0.00004328 ریال5:59:14
0.00004326 ریال5:53:14
0.00004330 ریال5:44:11
0.00004323 ریال5:38:12
0.00004329 ریال5:35:13
0.00004335 ریال5:26:11
0.00004328 ریال5:17:12
0.00004329 ریال5:11:13
0.0000433 ریال5:05:12
0.00004336 ریال4:59:11
0.0000434 ریال4:50:19
0.00004344 ریال4:44:11
0.0000434 ریال4:35:13
0.00004348 ریال4:29:11
0.00004352 ریال4:17:11
0.00004346 ریال4:14:12
0.00004341 ریال4:02:13
0.00004311 ریال3:59:11
0.00004304 ریال3:50:13
0.00004301 ریال3:41:12
0.0000430 ریال3:38:11
0.00004305 ریال3:32:12
0.00004311 ریال3:26:10
0.00004313 ریال3:20:13
0.00004312 ریال3:14:12
0.00004304 ریال3:02:12
0.00004309 ریال2:50:13
0.00004319 ریال2:44:11
0.00003980 ریال2:41:12
0.00003979 ریال2:35:12
0.00003978 ریال2:29:11
0.00003967 ریال2:17:11
0.00003961 ریال2:14:12
0.00003963 ریال2:05:13
0.00007686 ریال1:59:10
0.00007676 ریال1:47:11
0.0000769 ریال1:44:11
0.00007684 ریال1:38:11
0.00007664 ریال1:35:13
0.0000767 ریال1:29:11
0.00007671 ریال1:17:11
0.00004515 ریال1:11:12
0.00004516 ریال1:05:12
0.00004513 ریال0:59:11
0.00004510 ریال0:50:17
0.00004504 ریال0:41:12
0.00004498 ریال0:35:12
0.00004504 ریال0:23:11
0.00004506 ریال0:20:12
0.00004505 ریال0:17:11
0.00004512 ریال0:04:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات