شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ROIyal Coin

  • نرخ فعلی:0.00722186
  • بالاترین قیمت روز:0.00722944
  • پایین ترین قیمت روز:0.00715574
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00719614
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۸:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.00720962
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک ROIyal Coin در روز جاری

نمودار کندل استیک ROIyal Coin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00722186 ریال5:18:13
0.00721193 ریال5:16:14
0.00720319 ریال5:04:12
0.00721074 ریال4:57:13
0.00720319 ریال4:56:13
0.00722246 ریال4:48:13
0.00722468 ریال4:36:13
0.00722848 ریال4:34:12
0.00722944 ریال4:32:13
0.00719557 ریال4:16:12
0.00719701 ریال4:14:12
0.00719386 ریال4:08:13
0.0071989 ریال4:04:14
0.00719386 ریال4:02:14
0.0071989 ریال4:01:17
0.00719601 ریال3:51:13
0.00719665 ریال3:43:12
0.00720056 ریال3:36:13
0.00719747 ریال3:30:15
0.00719176 ریال3:29:12
0.00719747 ریال3:28:12
0.00719176 ریال3:27:12
0.00719747 ریال3:26:13
0.00719176 ریال3:24:12
0.00718838 ریال3:20:12
0.00719176 ریال3:18:13
0.00719443 ریال3:07:12
0.00720359 ریال3:02:12
0.00719443 ریال3:01:14
0.00719686 ریال2:44:13
0.00720091 ریال2:36:14
0.00719663 ریال2:30:15
0.00719699 ریال2:17:11
0.0071899 ریال2:10:13
0.00718439 ریال2:03:12
0.00719406 ریال1:58:11
0.00718939 ریال1:50:13
0.00719228 ریال1:44:11
0.00718263 ریال1:40:12
0.00716998 ریال1:33:12
0.00716436 ریال1:27:12
0.0071583 ریال1:18:11
0.00715574 ریال1:17:10
0.0071583 ریال1:15:12
0.00715574 ریال1:13:11
0.00715663 ریال1:11:12
0.00715574 ریال1:10:12
0.00715663 ریال1:09:11
0.00715826 ریال1:05:11
0.00715663 ریال1:02:12
0.00715826 ریال0:59:12
0.00719255 ریال0:43:11
0.00720209 ریال0:38:12
0.00720806 ریال0:31:13
0.0071926 ریال0:19:11
0.00719614 ریال0:06:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی