شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریپل / Ripple

  • نرخ فعلی:0.23155
  • بالاترین قیمت روز:0.2362
  • پایین ترین قیمت روز:0.23072
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.23243
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۰:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.23229
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک ریپل / Ripple در روز جاری

نمودار کندل استیک ریپل / Ripple در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.23155 ریال6:10:17
0.23156 ریال6:08:11
0.23152 ریال6:06:12
0.23156 ریال6:04:15
0.23136 ریال6:02:18
0.23103 ریال6:00:29
0.23088 ریال5:58:12
0.23072 ریال5:56:14
0.2314 ریال5:54:11
0.23151 ریال5:52:12
0.23173 ریال5:50:18
0.2319 ریال5:48:13
0.23208 ریال5:46:11
0.23226 ریال5:44:12
0.2323 ریال5:42:13
0.23181 ریال5:40:15
0.23228 ریال5:38:13
0.23221 ریال5:36:13
0.23185 ریال5:34:12
0.23197 ریال5:32:14
0.23189 ریال5:30:19
0.23191 ریال5:28:13
0.23243 ریال5:26:12
0.23238 ریال5:24:13
0.23223 ریال5:22:12
0.23184 ریال5:20:17
0.23256 ریال5:18:13
0.23275 ریال5:16:11
0.23272 ریال5:14:12
0.23304 ریال5:12:12
0.23296 ریال5:10:14
0.23316 ریال5:08:11
0.2334 ریال5:06:13
0.23367 ریال5:04:10
0.23355 ریال5:02:13
0.23349 ریال5:00:24
0.23329 ریال4:58:11
0.23311 ریال4:56:12
0.23304 ریال4:54:11
0.2332 ریال4:52:13
0.23361 ریال4:50:17
0.23367 ریال4:48:10
0.23389 ریال4:46:10
0.23393 ریال4:44:10
0.23401 ریال4:42:12
0.23391 ریال4:40:16
0.23394 ریال4:38:10
0.23356 ریال4:36:11
0.23339 ریال4:34:11
0.23309 ریال4:32:11
0.23385 ریال4:28:11
0.23372 ریال4:26:10
0.23369 ریال4:24:10
0.23348 ریال4:22:10
0.23364 ریال4:20:13
0.23409 ریال4:18:11
0.23434 ریال4:16:11
0.2342 ریال4:14:12
0.23502 ریال4:12:10
0.23512 ریال4:10:16
0.23523 ریال4:08:12
0.23531 ریال4:06:12
0.23505 ریال4:04:11
0.23465 ریال4:02:14
0.23402 ریال4:00:24
0.23491 ریال3:58:10
0.23516 ریال3:56:11
0.23538 ریال3:54:12
0.2355 ریال3:52:11
0.23524 ریال3:50:17
0.2357 ریال3:48:11
0.23598 ریال3:46:10
0.23601 ریال3:44:11
0.23579 ریال3:42:11
0.23589 ریال3:40:14
0.23579 ریال3:38:11
0.23604 ریال3:36:10
0.23597 ریال3:34:10
0.23602 ریال3:32:13
0.23586 ریال3:30:18
0.236 ریال3:28:12
0.23603 ریال3:26:12
0.23588 ریال3:24:10
0.23606 ریال3:22:11
0.23591 ریال3:20:12
0.23595 ریال3:18:11
0.23601 ریال3:16:11
0.23549 ریال3:14:11
0.23528 ریال3:12:12
0.23568 ریال3:10:14
0.23545 ریال3:08:11
0.23526 ریال3:06:11
0.23597 ریال3:04:10
0.23585 ریال3:02:12
0.2362 ریال3:00:24
0.23512 ریال2:58:12
0.2351 ریال2:56:11
0.23449 ریال2:54:11
0.23455 ریال2:52:11
0.23405 ریال2:50:17
0.23387 ریال2:48:11
0.23449 ریال2:46:12
0.23423 ریال2:44:12
0.23422 ریال2:42:13
0.23418 ریال2:40:15
0.23388 ریال2:38:11
0.23378 ریال2:36:11
0.2341 ریال2:34:11
0.23408 ریال2:32:12
0.23364 ریال2:30:17
0.23375 ریال2:28:11
0.23385 ریال2:26:10
0.23355 ریال2:24:11
0.23408 ریال2:22:11
0.2342 ریال2:20:14
0.23444 ریال2:18:10
0.23443 ریال2:16:13
0.23402 ریال2:14:11
0.23411 ریال2:12:12
0.23428 ریال2:10:13
0.2342 ریال2:08:11
0.23407 ریال2:06:11
0.23446 ریال2:04:17
0.2343 ریال2:02:20
0.234 ریال2:00:34
0.23376 ریال1:58:11
0.23301 ریال1:56:11
0.23286 ریال1:54:10
0.23202 ریال1:52:10
0.23254 ریال1:50:16
0.2323 ریال1:48:11
0.2334 ریال1:46:11
0.23506 ریال1:44:12
0.23515 ریال1:42:12
0.23516 ریال1:40:15
0.2348 ریال1:38:11
0.23422 ریال1:36:12
0.23414 ریال1:34:12
0.23397 ریال1:32:13
0.23387 ریال1:30:17
0.23393 ریال1:28:12
0.23391 ریال1:26:13
0.23393 ریال1:24:12
0.23402 ریال1:22:11
0.23441 ریال1:20:17
0.23461 ریال1:18:10
0.23458 ریال1:16:10
0.23468 ریال1:14:12
0.23446 ریال1:12:10
0.23457 ریال1:10:15
0.23469 ریال1:08:11
0.23474 ریال1:06:11
0.23486 ریال1:04:11
0.235 ریال1:02:17
0.23491 ریال0:58:11
0.23468 ریال0:56:12
0.23455 ریال0:54:10
0.23412 ریال0:52:11
0.23365 ریال0:50:17
0.23337 ریال0:48:12
0.23338 ریال0:46:11
0.23342 ریال0:44:11
0.23333 ریال0:42:13
0.23269 ریال0:40:13
0.23254 ریال0:38:10
0.23258 ریال0:36:11
0.23277 ریال0:34:10
0.23266 ریال0:32:11
0.23283 ریال0:30:14
0.2328 ریال0:28:12
0.23283 ریال0:26:09
0.23245 ریال0:24:11
0.23259 ریال0:22:12
0.23246 ریال0:20:13
0.23245 ریال0:18:12
0.23229 ریال0:16:10
0.23231 ریال0:14:16
0.2324 ریال0:12:12
0.23245 ریال0:10:19
0.23268 ریال0:08:10
0.2327 ریال0:06:13
0.23243 ریال0:05:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات