شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رد کوین / ReddCoin

  • نرخ فعلی:0.000628
  • بالاترین قیمت روز:0.000651
  • پایین ترین قیمت روز:0.000628
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00065
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۸:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.000649
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000628 ریال17:08:17
0.000629 ریال17:02:37
0.000628 ریال16:59:19
0.000629 ریال16:47:18
0.00063 ریال16:35:23
0.000631 ریال16:26:17
0.000632 ریال16:14:19
0.000631 ریال16:05:35
0.000633 ریال15:53:17
0.000634 ریال15:50:34
0.000629 ریال15:44:18
0.000631 ریال15:38:17
0.000632 ریال15:32:36
0.000634 ریال15:26:18
0.000635 ریال15:23:17
0.000634 ریال15:14:17
0.000633 ریال14:53:19
0.000632 ریال14:47:20
0.000631 ریال14:41:17
0.000633 ریال14:26:17
0.000632 ریال14:23:16
0.000633 ریال14:17:17
0.000632 ریال14:02:29
0.000633 ریال13:53:19
0.000632 ریال13:50:30
0.000633 ریال13:41:25
0.000632 ریال13:40:32
0.000633 ریال13:38:19
0.000632 ریال13:36:18
0.000634 ریال13:34:16
0.000635 ریال13:32:25
0.000634 ریال13:30:32
0.000635 ریال13:26:16
0.000633 ریال13:22:16
0.000635 ریال13:20:23
0.000636 ریال13:12:18
0.000637 ریال13:08:20
0.000636 ریال13:06:22
0.000635 ریال13:04:17
0.000636 ریال12:58:18
0.000637 ریال12:54:16
0.000636 ریال12:52:17
0.000637 ریال12:44:17
0.000636 ریال12:38:18
0.000635 ریال12:36:19
0.00064 ریال12:28:24
0.000639 ریال12:26:25
0.00064 ریال12:24:21
0.000639 ریال12:22:20
0.00064 ریال12:20:25
0.000641 ریال12:12:21
0.000645 ریال12:10:36
0.000646 ریال12:08:23
0.000645 ریال12:06:38
0.000646 ریال12:00:51
0.000645 ریال11:54:21
0.000646 ریال11:48:22
0.000644 ریال11:47:48
0.000644 ریال11:47:33
0.000645 ریال11:38:23
0.000643 ریال11:30:28
0.000644 ریال11:18:21
0.000643 ریال11:14:18
0.000644 ریال11:10:34
0.000643 ریال11:08:22
0.000644 ریال10:52:16
0.00064 ریال10:48:18
0.000639 ریال10:36:17
0.00064 ریال10:34:17
0.000639 ریال10:26:17
0.00064 ریال10:24:16
0.000639 ریال10:22:14
0.000641 ریال10:16:16
0.00064 ریال10:10:18
0.000639 ریال10:08:16
0.00064 ریال10:00:36
0.000641 ریال9:58:15
0.00064 ریال9:56:14
0.000641 ریال9:52:12
0.000642 ریال9:42:15
0.000643 ریال9:36:14
0.000642 ریال9:22:13
0.00064 ریال9:18:13
0.000641 ریال9:16:13
0.000639 ریال9:14:14
0.000641 ریال9:12:12
0.000639 ریال9:06:12
0.00064 ریال9:02:16
0.000641 ریال9:00:30
0.00064 ریال8:58:15
0.000641 ریال8:54:12
0.000642 ریال8:42:13
0.000643 ریال8:36:12
0.000644 ریال8:26:11
0.000645 ریال7:54:12
0.000646 ریال7:48:11
0.000645 ریال6:52:12
0.000646 ریال6:42:13
0.000645 ریال6:34:11
0.000646 ریال6:30:17
0.000645 ریال6:18:12
0.000644 ریال6:14:14
0.000645 ریال6:10:17
0.000646 ریال5:58:12
0.000644 ریال5:50:18
0.000645 ریال5:48:13
0.000644 ریال5:46:14
0.000643 ریال5:44:12
0.000644 ریال5:42:13
0.000646 ریال5:32:16
0.000645 ریال5:30:19
0.000646 ریال5:12:12
0.000647 ریال5:10:14
0.000649 ریال5:08:11
0.000648 ریال5:02:14
0.000649 ریال5:00:24
0.000648 ریال4:52:11
0.000649 ریال4:38:11
0.00065 ریال4:32:13
0.000649 ریال4:30:17
0.00065 ریال4:28:12
0.000649 ریال4:02:14
0.00065 ریال3:42:13
0.000651 ریال3:22:11
0.00065 ریال2:48:11
0.000649 ریال2:42:11
0.00065 ریال2:40:17
0.000649 ریال2:20:13
0.00065 ریال1:44:11
0.000649 ریال1:42:11
0.00065 ریال1:38:11
0.000649 ریال1:36:12
0.00065 ریال1:34:10
0.000649 ریال1:32:13
0.00065 ریال0:16:11
0.000649 ریال0:10:17
0.00065 ریال0:06:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات