شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رد کوین / ReddCoin

  • نرخ فعلی:0.000688
  • بالاترین قیمت روز:0.000702
  • پایین ترین قیمت روز:0.000687
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.000698
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۸:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.000696
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000688 ریال17:18:11
0.000687 ریال17:16:11
0.000691 ریال16:19:09
0.000692 ریال16:16:10
0.000694 ریال15:25:09
0.000695 ریال15:21:11
0.000694 ریال15:11:10
0.000695 ریال15:09:09
0.000694 ریال15:07:10
0.000695 ریال15:06:13
0.000694 ریال15:05:12
0.000695 ریال15:04:11
0.000694 ریال15:03:11
0.000695 ریال15:01:15
0.000694 ریال14:59:13
0.000693 ریال14:58:11
0.000694 ریال14:54:14
0.000695 ریال14:49:13
0.000694 ریال14:48:13
0.000695 ریال14:46:14
0.000694 ریال14:43:16
0.000693 ریال14:30:17
0.000694 ریال14:28:11
0.000693 ریال14:27:12
0.000694 ریال14:24:12
0.000695 ریال14:22:11
0.000694 ریال14:19:11
0.000695 ریال14:11:15
0.000696 ریال14:05:14
0.000695 ریال13:39:13
0.000696 ریال13:37:12
0.000695 ریال13:35:14
0.000697 ریال13:33:12
0.000696 ریال13:25:15
0.000697 ریال13:18:12
0.000696 ریال13:15:15
0.000695 ریال13:14:14
0.000696 ریال13:04:15
0.000697 ریال13:02:16
0.000696 ریال13:00:21
0.000698 ریال12:47:13
0.000697 ریال12:44:14
0.000698 ریال12:38:14
0.000695 ریال12:19:14
0.000694 ریال12:14:13
0.000695 ریال12:10:17
0.000696 ریال12:05:18
0.000695 ریال12:01:22
0.000694 ریال11:45:18
0.000693 ریال11:39:15
0.000694 ریال11:35:17
0.000695 ریال11:31:19
0.000694 ریال11:16:16
0.000693 ریال11:13:13
0.000694 ریال7:50:12
0.000695 ریال7:41:13
0.000694 ریال7:40:13
0.000695 ریال7:37:11
0.000694 ریال7:36:12
0.000695 ریال7:33:12
0.000696 ریال7:31:15
0.000695 ریال7:27:11
0.000694 ریال7:16:12
0.000695 ریال7:15:12
0.000694 ریال7:13:12
0.000695 ریال7:07:12
0.000694 ریال7:06:13
0.000695 ریال7:03:12
0.000694 ریال7:02:12
0.000695 ریال6:45:12
0.000694 ریال6:19:11
0.000698 ریال6:04:14
0.000697 ریال5:37:11
0.000698 ریال5:20:11
0.0007 ریال5:11:12
0.000698 ریال5:04:11
0.000699 ریال5:02:10
0.000698 ریال4:53:10
0.000697 ریال4:45:10
0.0007 ریال4:18:10
0.000701 ریال4:10:11
0.000702 ریال4:06:10
0.0007 ریال4:03:10
0.000701 ریال4:01:11
0.0007 ریال3:50:10
0.000699 ریال3:42:10
0.000698 ریال3:35:12
0.000699 ریال3:32:11
0.000698 ریال3:29:10
0.0007 ریال3:25:09
0.000698 ریال3:07:09
0.000697 ریال2:56:09
0.000698 ریال1:16:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی