iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

QYNO

  • نرخ فعلی:0.00048429
  • بالاترین قیمت روز:0.00049125
  • پایین ترین قیمت روز:0.00038949
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00039087
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۸:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.00039056
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک QYNO در روز جاری

نمودار کندل استیک QYNO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00048429 ریال16:08:27
0.00048337 ریال15:56:55
0.00048177 ریال15:51:00
0.00048291 ریال15:44:31
0.00048243 ریال15:41:51
0.00048183 ریال15:38:30
0.00048243 ریال15:36:01
0.00048065 ریال15:23:30
0.00048379 ریال15:17:35
0.00048487 ریال15:14:26
0.00048257 ریال15:08:33
0.00048400 ریال14:56:33
0.00048562 ریال14:50:52
0.00048622 ریال14:41:40
0.00048691 ریال14:38:23
0.00048729 ریال14:35:31
0.00048780 ریال14:32:50
0.00048691 ریال14:29:28
0.00048780 ریال14:27:00
0.00048763 ریال14:14:39
0.00048771 ریال14:05:48
0.00048748 ریال14:03:31
0.00048748 ریال14:03:30
0.00048882 ریال13:50:55
0.00048902 ریال13:47:38
0.00048866 ریال13:41:56
0.00048902 ریال13:35:54
0.00049078 ریال13:29:30
0.00049030 ریال13:26:35
0.00049007 ریال13:20:52
0.00049044 ریال13:11:37
0.00049034 ریال13:03:01
0.00049125 ریال12:56:42
0.00049090 ریال12:50:57
0.00049118 ریال12:44:29
0.00049044 ریال12:41:43
0.00049014 ریال12:33:59
0.00049014 ریال12:33:58
0.00039133 ریال12:26:51
0.00039151 ریال12:23:34
0.00039144 ریال12:21:39
0.00039144 ریال12:21:37
0.00039151 ریال12:17:39
0.00039144 ریال12:14:49
0.00039121 ریال12:05:48
0.00039090 ریال11:56:52
0.00039057 ریال11:51:10
0.00039123 ریال11:44:42
0.0003907 ریال11:35:58
0.00039150 ریال11:32:59
0.00039073 ریال11:29:38
0.00039150 ریال11:26:53
0.00039138 ریال11:21:01
0.00039173 ریال11:11:52
0.00039205 ریال11:08:47
0.00039257 ریال10:59:32
0.00039189 ریال10:51:01
0.00039173 ریال10:44:38
0.00039155 ریال10:35:39
0.00039210 ریال10:29:28
0.00039255 ریال10:17:27
0.00039309 ریال10:02:57
0.0003925 ریال9:56:43
0.00039178 ریال9:50:47
0.00039177 ریال9:44:29
0.00039062 ریال9:38:25
0.00039096 ریال9:32:39
0.00039178 ریال9:17:23
0.00039079 ریال9:14:25
0.00039107 ریال9:11:34
0.00039079 ریال9:05:35
0.00039207 ریال8:59:20
0.00039126 ریال8:53:20
0.00039158 ریال8:50:32
0.00039126 ریال8:47:24
0.00038949 ریال8:38:19
0.00039035 ریال8:29:19
0.00039074 ریال8:20:30
0.00039113 ریال8:14:26
0.00039097 ریال8:11:26
0.00039113 ریال8:08:19
0.00039088 ریال8:05:24
0.00039097 ریال8:02:30
0.00039088 ریال7:53:21
0.00039149 ریال7:50:25
0.00039191 ریال7:44:17
0.00039288 ریال7:38:24
0.00039230 ریال7:32:36
0.00039291 ریال7:26:23
0.00039250 ریال7:20:29
0.00039279 ریال7:14:25
0.00039338 ریال7:11:34
0.00039279 ریال7:08:23
0.00039338 ریال7:05:29
0.00039385 ریال6:59:19
0.00039371 ریال6:50:28
0.00039389 ریال6:47:21
0.00039402 ریال6:35:36
0.00039380 ریال6:32:31
0.00039345 ریال6:29:19
0.00039380 ریال6:23:21
0.00039345 ریال6:17:19
0.00039388 ریال6:11:27
0.00039392 ریال6:02:38
0.00039313 ریال5:59:22
0.00039422 ریال5:56:25
0.00039436 ریال5:53:16
0.00039422 ریال5:50:31
0.00039436 ریال5:44:19
0.00039471 ریال5:35:35
0.00039554 ریال5:26:22
0.00039626 ریال5:17:21
0.00039623 ریال5:11:23
0.00039578 ریال5:08:16
0.00039547 ریال5:05:19
0.00039578 ریال5:02:29
0.00039547 ریال4:59:16
0.00039596 ریال4:50:23
0.00039475 ریال4:41:22
0.00039640 ریال4:35:27
0.00039650 ریال4:32:22
0.00039596 ریال4:26:17
0.00039618 ریال4:20:22
0.00039634 ریال4:11:18
0.00039713 ریال4:05:22
0.00039625 ریال3:56:19
0.00039694 ریال3:53:13
0.00039707 ریال3:50:22
0.00039694 ریال3:47:18
0.00039707 ریال3:44:17
0.00039704 ریال3:35:26
0.00039744 ریال3:32:20
0.00039785 ریال3:29:15
0.00039761 ریال3:20:19
0.00039745 ریال3:11:20
0.00039561 ریال3:08:21
0.00039504 ریال2:56:22
0.00039457 ریال2:50:25
0.00039411 ریال2:41:27
0.00039239 ریال2:38:19
0.00039317 ریال2:35:34
0.00039239 ریال2:32:27
0.00039373 ریال2:23:15
0.00039138 ریال2:20:23
0.00039330 ریال2:17:17
0.00039138 ریال2:11:32
0.00039018 ریال2:08:23
0.00039103 ریال2:05:31
0.00039018 ریال1:56:26
0.00039033 ریال1:53:21
0.00039034 ریال1:41:28
0.00039089 ریال1:32:26
0.00039083 ریال1:26:19
0.00039140 ریال1:20:26
0.00039150 ریال1:17:22
0.00039104 ریال1:14:20
0.00039150 ریال1:11:32
0.00039104 ریال1:05:27
0.00039089 ریال0:56:22
0.00039127 ریال0:53:18
0.00039109 ریال0:47:20
0.00039094 ریال0:38:18
0.00039112 ریال0:32:26
0.00039014 ریال0:23:20
0.00038986 ریال0:17:22
0.00039027 ریال0:11:37
0.00039087 ریال0:08:30
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات