شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

QYNO

  • نرخ فعلی:0.00047514
  • بالاترین قیمت روز:0.00055043
  • پایین ترین قیمت روز:0.00040478
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00040478
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.00040692
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:16.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک QYNO در روز جاری

نمودار کندل استیک QYNO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00047514 ریال20:52:13
0.00047523 ریال20:46:14
0.00047564 ریال20:36:14
0.00047597 ریال20:22:13
0.00047578 ریال20:20:15
0.00047577 ریال20:18:11
0.00047578 ریال20:14:13
0.00047564 ریال20:12:13
0.00047578 ریال20:08:13
0.00047564 ریال20:04:15
0.00047554 ریال19:58:12
0.00047514 ریال19:50:15
0.00047481 ریال19:46:13
0.00047522 ریال19:36:14
0.00047494 ریال19:34:13
0.00047516 ریال19:32:13
0.00047494 ریال19:28:13
0.00047513 ریال19:22:14
0.00047545 ریال19:20:15
0.00047513 ریال19:18:13
0.00047545 ریال19:12:12
0.00047527 ریال19:04:15
0.00047544 ریال19:00:25
0.00047585 ریال18:58:12
0.00047544 ریال18:56:12
0.00047585 ریال18:48:13
0.00047586 ریال17:34:13
0.00047582 ریال17:30:18
0.00047567 ریال17:22:12
0.00047482 ریال17:16:13
0.00047541 ریال17:12:11
0.00047482 ریال17:10:15
0.00047541 ریال17:06:14
0.00047557 ریال17:02:16
0.00047516 ریال16:52:12
0.00040684 ریال16:46:13
0.00040736 ریال16:08:13
0.00040616 ریال15:34:14
0.00040710 ریال15:20:14
0.00040737 ریال15:14:12
0.00040708 ریال15:08:13
0.00040691 ریال15:06:13
0.00040708 ریال15:04:13
0.00040691 ریال15:00:26
0.00040749 ریال14:50:14
0.00040695 ریال14:46:12
0.00040816 ریال14:16:14
0.00040833 ریال14:02:16
0.00040724 ریال13:36:11
0.00040752 ریال13:34:14
0.00040807 ریال13:26:13
0.00040754 ریال13:20:15
0.00040763 ریال13:08:14
0.00040672 ریال12:58:13
0.00040698 ریال12:12:13
0.00040742 ریال12:03:14
0.00040718 ریال12:01:19
0.00040718 ریال12:01:19
0.00040622 ریال11:51:18
0.00040653 ریال11:48:13
0.00040686 ریال11:45:16
0.00040653 ریال11:42:17
0.00040686 ریال11:36:14
0.00040639 ریال11:24:12
0.00040695 ریال11:21:14
0.00040740 ریال11:12:16
0.00040728 ریال11:06:12
0.00040726 ریال10:57:12
0.00040719 ریال10:51:17
0.00040709 ریال10:42:13
0.00040769 ریال10:36:13
0.00040960 ریال10:27:13
0.00040933 ریال10:24:12
0.00040874 ریال10:09:12
0.00040807 ریال9:57:14
0.00040659 ریال9:51:13
0.00040689 ریال9:42:12
0.00040780 ریال9:39:13
0.00040752 ریال9:36:12
0.00040780 ریال9:33:13
0.00040717 ریال9:30:19
0.00040752 ریال9:27:13
0.00040717 ریال9:18:12
0.00040652 ریال9:12:12
0.00040660 ریال9:03:13
0.00040745 ریال9:00:20
0.00040762 ریال8:51:13
0.00040757 ریال8:42:12
0.00040850 ریال8:39:11
0.00040862 ریال8:36:12
0.00054445 ریال8:24:11
0.00054487 ریال8:18:12
0.00054517 ریال8:12:12
0.00054608 ریال8:06:14
0.00054595 ریال7:57:11
0.00054667 ریال7:51:12
0.00054699 ریال7:45:13
0.00054720 ریال7:40:19
0.00054720 ریال7:40:18
0.00054735 ریال7:30:15
0.00054676 ریال7:18:13
0.00054617 ریال7:06:13
0.00054592 ریال7:00:26
0.00054628 ریال6:48:12
0.00054846 ریال6:36:12
0.00054783 ریال6:33:11
0.00054799 ریال6:24:12
0.00054860 ریال6:18:12
0.00054842 ریال6:15:13
0.00054854 ریال6:06:15
0.00054849 ریال5:57:12
0.00054853 ریال5:48:13
0.00054904 ریال5:45:12
0.00054854 ریال5:39:12
0.00054891 ریال5:30:15
0.00054965 ریال5:24:12
0.00054954 ریال5:21:15
0.00055043 ریال4:45:12
0.00054946 ریال4:36:12
0.00054922 ریال4:33:12
0.00054793 ریال4:21:13
0.00054776 ریال4:18:11
0.00054717 ریال4:15:11
0.00054776 ریال4:12:11
0.00054820 ریال4:06:13
0.00054929 ریال4:00:23
0.00054834 ریال3:57:11
0.00054929 ریال3:54:11
0.00054866 ریال3:42:12
0.00054896 ریال3:39:11
0.00054912 ریال3:36:12
0.00054951 ریال3:24:11
0.00054981 ریال3:18:12
0.00054843 ریال3:09:12
0.00054692 ریال3:06:13
0.00054881 ریال2:42:13
0.00054923 ریال2:36:14
0.00054897 ریال2:33:12
0.00054981 ریال2:30:15
0.00054839 ریال2:27:10
0.00054981 ریال2:24:12
0.00054839 ریال2:18:12
0.00055037 ریال2:12:11
0.00054953 ریال2:03:12
0.00054870 ریال1:57:12
0.00054993 ریال1:54:10
0.00054996 ریال1:51:13
0.00054993 ریال1:45:12
0.00054776 ریال1:39:12
0.00054728 ریال1:30:17
0.00041000 ریال1:19:12
0.00041085 ریال1:12:12
0.00040678 ریال1:06:12
0.00040648 ریال1:04:12
0.00040621 ریال0:42:11
0.00040543 ریال0:36:11
0.00040549 ریال0:30:13
0.00040584 ریال0:21:11
0.00040574 ریال0:18:10
0.00040584 ریال0:15:11
0.00040574 ریال0:12:11
0.00040478 ریال0:06:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی