شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

QuickX Protocol

  • نرخ فعلی:0.00921854
  • بالاترین قیمت روز:0.0092423
  • پایین ترین قیمت روز:0.00878054
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00878054
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۴:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.00881231
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک QuickX Protocol در روز جاری

نمودار کندل استیک QuickX Protocol در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00921854 ریال20:14:09
0.00922831 ریال20:12:10
0.00921854 ریال20:08:09
0.00922831 ریال20:04:11
0.00914156 ریال19:58:09
0.0091277 ریال19:50:12
0.00912217 ریال19:46:09
0.0092423 ریال19:36:10
0.00904181 ریال19:34:10
0.00903899 ریال19:32:09
0.00904181 ریال19:28:10
0.00905173 ریال19:22:10
0.00905627 ریال19:20:11
0.00905173 ریال19:18:10
0.00905627 ریال19:12:10
0.00904566 ریال19:04:11
0.00907854 ریال19:00:17
0.00900752 ریال18:58:10
0.00907854 ریال18:56:09
0.00900752 ریال18:48:10
0.00881129 ریال17:34:10
0.00883127 ریال17:30:13
0.00883094 ریال17:22:09
0.00880327 ریال17:16:10
0.00880581 ریال17:12:09
0.00880327 ریال17:10:11
0.00880581 ریال17:06:11
0.00880656 ریال17:02:12
0.00880708 ریال16:52:09
0.00880268 ریال16:46:10
0.00879958 ریال16:08:10
0.00879142 ریال15:38:09
0.00880348 ریال15:34:10
0.00880729 ریال15:20:11
0.00880315 ریال15:14:09
0.00880929 ریال15:08:10
0.00880567 ریال15:06:10
0.00880929 ریال15:04:10
0.00880567 ریال15:00:17
0.00882006 ریال14:50:10
0.00882549 ریال14:46:09
0.00880795 ریال14:16:11
0.00886516 ریال14:02:11
0.00884329 ریال13:34:10
0.00885956 ریال13:26:10
0.00885234 ریال13:20:11
0.00885719 ریال13:08:10
0.00878069 ریال12:58:10
0.00880932 ریال12:12:09
0.00880019 ریال12:03:11
0.00879831 ریال12:00:38
0.00878733 ریال11:51:12
0.00879486 ریال11:48:09
0.00879646 ریال11:45:11
0.00879486 ریال11:42:11
0.00879646 ریال11:36:11
0.00879017 ریال11:24:09
0.00880568 ریال11:21:11
0.0088104 ریال11:12:10
0.0088069 ریال11:06:09
0.00879985 ریال10:57:09
0.00880595 ریال10:51:10
0.00880774 ریال10:42:09
0.00882096 ریال10:36:10
0.00883882 ریال10:27:09
0.00883322 ریال10:24:09
0.00882973 ریال10:09:09
0.00885836 ریال9:57:11
0.00884867 ریال9:51:09
0.00884373 ریال9:42:09
0.00884967 ریال9:39:09
0.00884822 ریال9:36:09
0.00884967 ریال9:33:10
0.00884574 ریال9:30:13
0.00884822 ریال9:27:09
0.00884527 ریال9:18:09
0.00883928 ریال9:12:09
0.00884337 ریال9:03:10
0.00884966 ریال9:00:14
0.0088497 ریال8:51:09
0.00885686 ریال8:42:08
0.00886721 ریال8:39:08
0.00887093 ریال8:36:09
0.00886856 ریال8:24:09
0.00886124 ریال8:18:09
0.00890406 ریال8:12:09
0.00891538 ریال8:06:11
0.00891245 ریال7:57:09
0.00892007 ریال7:51:09
0.00892581 ریال7:45:09
0.00892022 ریال7:40:10
0.00892022 ریال7:40:08
0.00892071 ریال7:30:11
0.00891628 ریال7:18:09
0.00890899 ریال7:06:10
0.0089281 ریال7:00:17
0.00892163 ریال6:48:09
0.00893949 ریال6:36:09
0.00892902 ریال6:33:09
0.00893202 ریال6:24:09
0.00893674 ریال6:18:09
0.00887006 ریال6:15:10
0.00886264 ریال6:06:11
0.00886802 ریال5:57:09
0.00886987 ریال5:48:10
0.00886652 ریال5:45:10
0.00886308 ریال5:39:08
0.00887501 ریال5:30:11
0.00888344 ریال5:24:09
0.0088892 ریال5:21:11
0.00891198 ریال4:45:09
0.00891531 ریال4:36:09
0.00891227 ریال4:33:09
0.00889516 ریال4:21:10
0.00886546 ریال4:18:08
0.00887712 ریال4:15:09
0.00886546 ریال4:12:09
0.00887475 ریال4:06:10
0.00888683 ریال4:00:17
0.00888764 ریال3:57:08
0.00888683 ریال3:54:08
0.00888899 ریال3:42:09
0.00889488 ریال3:39:08
0.00890091 ریال3:36:09
0.00888781 ریال3:24:08
0.00889548 ریال3:18:09
0.00887251 ریال3:09:09
0.00887443 ریال3:06:09
0.00889543 ریال2:42:09
0.00889523 ریال2:36:11
0.00888768 ریال2:33:09
0.00888191 ریال2:30:11
0.00888366 ریال2:27:08
0.00888191 ریال2:24:09
0.00888366 ریال2:18:09
0.00890391 ریال2:12:08
0.0088927 ریال2:03:09
0.00888041 ریال1:57:09
0.00887435 ریال1:54:08
0.0088836 ریال1:51:09
0.00887435 ریال1:45:09
0.00891818 ریال1:39:09
0.00891227 ریال1:30:12
0.00894032 ریال1:19:09
0.00890158 ریال1:12:09
0.00887498 ریال1:06:09
0.00887454 ریال1:04:09
0.00881952 ریال0:42:08
0.00880316 ریال0:36:08
0.00879142 ریال0:33:09
0.00880433 ریال0:30:10
0.00879494 ریال0:21:09
0.00878932 ریال0:18:08
0.00879494 ریال0:15:08
0.00878932 ریال0:12:09
0.00878054 ریال0:06:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی