شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کوانتوم / Qtum

  • نرخ فعلی:1.9056
  • بالاترین قیمت روز:1.9387
  • پایین ترین قیمت روز:1.8948
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.9041
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۸:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.9042
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک کوانتوم / Qtum در روز جاری

نمودار کندل استیک کوانتوم / Qtum در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.9056 ریال6:08:12
1.9034 ریال6:06:12
1.9035 ریال6:04:15
1.9077 ریال6:02:19
1.9021 ریال6:00:30
1.9042 ریال5:58:12
1.9054 ریال5:56:14
1.9048 ریال5:54:12
1.9047 ریال5:52:12
1.9073 ریال5:50:18
1.9116 ریال5:48:13
1.9059 ریال5:46:12
1.9036 ریال5:44:12
1.9041 ریال5:42:13
1.905 ریال5:40:16
1.9049 ریال5:38:13
1.8988 ریال5:36:13
1.8969 ریال5:34:12
1.8948 ریال5:32:14
1.8978 ریال5:30:20
1.8995 ریال5:28:13
1.9043 ریال5:26:12
1.8978 ریال5:24:14
1.8959 ریال5:22:12
1.8974 ریال5:20:17
1.9039 ریال5:18:13
1.9035 ریال5:16:12
1.9132 ریال5:14:13
1.9094 ریال5:12:12
1.913 ریال5:10:14
1.9118 ریال5:08:11
1.9121 ریال5:06:13
1.914 ریال5:04:10
1.915 ریال5:02:13
1.9118 ریال5:00:25
1.9132 ریال4:58:11
1.9077 ریال4:56:12
1.9113 ریال4:54:11
1.91 ریال4:52:14
1.911 ریال4:50:17
1.9096 ریال4:48:10
1.9136 ریال4:46:10
1.9132 ریال4:44:10
1.9145 ریال4:42:12
1.9159 ریال4:40:17
1.9109 ریال4:38:11
1.9094 ریال4:36:11
1.9056 ریال4:34:11
1.9053 ریال4:32:12
1.9111 ریال4:30:18
1.9117 ریال4:28:11
1.9077 ریال4:26:10
1.9079 ریال4:24:10
1.9314 ریال4:22:10
1.9111 ریال4:20:14
1.9161 ریال4:18:11
1.915 ریال4:16:11
1.9184 ریال4:14:12
1.9236 ریال4:12:11
1.9232 ریال4:10:16
1.9233 ریال4:08:12
1.9268 ریال4:06:13
1.9248 ریال4:04:12
1.9237 ریال4:02:14
1.9186 ریال4:00:25
1.9232 ریال3:58:10
1.9273 ریال3:56:12
1.9246 ریال3:54:12
1.9264 ریال3:52:11
1.9235 ریال3:50:17
1.9282 ریال3:48:11
1.9304 ریال3:46:11
1.9317 ریال3:44:11
1.9318 ریال3:42:12
1.9304 ریال3:40:15
1.9339 ریال3:38:11
1.9336 ریال3:36:11
1.9354 ریال3:34:10
1.9353 ریال3:32:13
1.933 ریال3:30:18
1.9329 ریال3:28:12
1.9323 ریال3:26:12
1.932 ریال3:24:10
1.9372 ریال3:22:11
1.9379 ریال3:20:13
1.9387 ریال3:18:11
1.9361 ریال3:16:11
1.9285 ریال3:14:11
1.9343 ریال3:12:12
1.9199 ریال3:10:15
1.9337 ریال3:08:11
1.9336 ریال3:06:11
1.9353 ریال3:04:10
1.9347 ریال3:02:12
1.9369 ریال3:00:24
1.9218 ریال2:58:12
1.9233 ریال2:56:11
1.9222 ریال2:54:11
1.9168 ریال2:52:11
1.9175 ریال2:50:17
1.9157 ریال2:48:11
1.9198 ریال2:46:12
1.9179 ریال2:44:12
1.918 ریال2:42:14
1.9178 ریال2:40:16
1.9143 ریال2:38:11
1.9128 ریال2:36:11
1.9165 ریال2:34:11
1.9262 ریال2:32:12
1.9207 ریال2:30:17
1.9242 ریال2:28:11
1.9269 ریال2:26:10
1.9257 ریال2:24:12
1.9273 ریال2:22:11
1.9256 ریال2:20:15
1.928 ریال2:18:11
1.9271 ریال2:16:14
1.9223 ریال2:14:11
1.9238 ریال2:12:13
1.9305 ریال2:10:13
1.9264 ریال2:08:11
1.9284 ریال2:06:11
1.9322 ریال2:04:18
1.9293 ریال2:02:20
1.9315 ریال2:00:35
1.9254 ریال1:58:11
1.9161 ریال1:56:11
1.9092 ریال1:54:10
1.9022 ریال1:52:10
1.906 ریال1:50:16
1.904 ریال1:48:11
1.9168 ریال1:46:12
1.9288 ریال1:44:13
1.9329 ریال1:42:13
1.9313 ریال1:40:15
1.9334 ریال1:38:11
1.9316 ریال1:36:13
1.9264 ریال1:34:12
1.9304 ریال1:32:13
1.9286 ریال1:30:18
1.9296 ریال1:28:12
1.9297 ریال1:26:13
1.9283 ریال1:24:12
1.9243 ریال1:22:11
1.9336 ریال1:20:17
1.9341 ریال1:18:11
1.9351 ریال1:16:10
1.9325 ریال1:14:12
1.9326 ریال1:12:10
1.9292 ریال1:10:15
1.9311 ریال1:08:11
1.9303 ریال1:06:12
1.9321 ریال1:04:11
1.9297 ریال1:02:18
1.9317 ریال1:00:24
1.9301 ریال0:58:11
1.9271 ریال0:56:12
1.9274 ریال0:54:10
1.9243 ریال0:52:11
1.9231 ریال0:50:17
1.9188 ریال0:48:12
1.9222 ریال0:46:11
1.9185 ریال0:44:11
1.9208 ریال0:42:13
1.9125 ریال0:40:13
1.9151 ریال0:38:11
1.9148 ریال0:36:11
1.9259 ریال0:34:10
1.9053 ریال0:32:11
1.909 ریال0:30:14
1.9121 ریال0:28:12
1.9116 ریال0:26:09
1.9071 ریال0:24:11
1.9069 ریال0:22:12
1.9056 ریال0:20:13
1.9072 ریال0:18:12
1.9093 ریال0:16:10
1.9087 ریال0:14:16
1.9092 ریال0:12:12
1.9088 ریال0:10:19
1.9089 ریال0:08:10
1.9086 ریال0:06:14
1.9041 ریال0:04:32
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات