شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کش / QASH

  • نرخ فعلی:0.05306
  • بالاترین قیمت روز:0.05423
  • پایین ترین قیمت روز:0.05306
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.054
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۸:۲۹
  • نرخ روز گذشته:0.05338
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک کش / QASH در روز جاری

نمودار کندل استیک کش / QASH در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.05306 ریال10:28:29
0.05315 ریال10:18:23
0.05344 ریال9:48:19
0.05353 ریال8:58:13
0.05352 ریال8:16:14
0.05351 ریال8:13:36
0.05351 ریال8:13:22
0.05351 ریال8:13:12
0.05351 ریال8:13:11
0.05351 ریال8:13:07
0.05351 ریال8:13:01
0.05352 ریال8:12:59
0.05352 ریال8:12:54
0.05352 ریال8:12:36
0.05352 ریال8:12:31
0.05352 ریال8:12:25
0.05352 ریال8:12:21
0.05372 ریال7:08:13
0.05371 ریال6:26:56
0.05407 ریال6:08:45
0.05413 ریال5:52:47
0.05412 ریال5:44:41
0.05406 ریال5:12:32
0.05404 ریال4:38:24
0.05382 ریال4:36:25
0.05404 ریال4:34:23
0.05382 ریال3:36:14
0.05391 ریال3:26:11
0.05382 ریال2:44:11
0.05423 ریال2:28:12
0.05422 ریال2:14:12
0.05423 ریال1:54:11
0.054 ریال0:34:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات