iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Prometeus

  • نرخ فعلی:0.751906
  • بالاترین قیمت روز:0.761893
  • پایین ترین قیمت روز:0.747795
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.747795
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۵:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.747705
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0042

نمودار کندل استیک Prometeus در روز جاری

نمودار کندل استیک Prometeus در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.751906 ریال17:35:11
0.751027 ریال17:29:10
0.750987 ریال17:20:58
0.751395 ریال17:11:12
0.751873 ریال17:05:12
0.752317 ریال16:56:13
0.752223 ریال16:54:11
0.753505 ریال16:35:14
0.753289 ریال16:26:11
0.753968 ریال16:23:10
0.754004 ریال16:14:11
0.753521 ریال16:05:13
0.754138 ریال15:59:10
0.754435 ریال15:53:11
0.754869 ریال15:47:11
0.755124 ریال15:35:11
0.754708 ریال15:32:11
0.754027 ریال15:26:11
0.754508 ریال15:17:10
0.754196 ریال15:11:12
0.754282 ریال15:02:11
0.753981 ریال14:59:10
0.753579 ریال14:53:11
0.754114 ریال14:41:12
0.754333 ریال14:35:11
0.755922 ریال14:29:10
0.756288 ریال14:26:12
0.755922 ریال14:23:09
0.756492 ریال14:11:11
0.75712 ریال14:05:12
0.757679 ریال13:59:11
0.757484 ریال13:53:11
0.757163 ریال13:47:10
0.754927 ریال13:35:12
0.755114 ریال13:32:11
0.755818 ریال13:23:11
0.756056 ریال13:20:13
0.756225 ریال13:08:11
0.756385 ریال12:53:11
0.757775 ریال12:47:11
0.757283 ریال12:35:11
0.757838 ریال12:32:18
0.757674 ریال12:29:10
0.758157 ریال12:23:10
0.757851 ریال12:08:12
0.758228 ریال12:05:11
0.758452 ریال11:53:10
0.758579 ریال11:47:11
0.758487 ریال11:35:13
0.758139 ریال11:32:11
0.758339 ریال11:26:12
0.758178 ریال11:20:15
0.758134 ریال11:08:12
0.758412 ریال11:05:11
0.758548 ریال10:56:12
0.758761 ریال10:50:14
0.758847 ریال10:44:11
0.75848 ریال10:38:13
0.759425 ریال10:35:12
0.758827 ریال10:32:12
0.759425 ریال10:23:09
0.759026 ریال10:17:10
0.758782 ریال10:14:11
0.75917 ریال10:11:10
0.758782 ریال10:08:12
0.759756 ریال9:59:10
0.760289 ریال9:47:10
0.760058 ریال9:35:12
0.759954 ریال9:26:10
0.759945 ریال9:20:11
0.760759 ریال9:11:11
0.761893 ریال9:05:10
0.760265 ریال8:56:10
0.760341 ریال8:47:09
0.761524 ریال8:44:09
0.761251 ریال8:32:10
0.760419 ریال8:23:10
0.759873 ریال8:17:09
0.760627 ریال8:08:09
0.760146 ریال8:02:10
0.760852 ریال7:53:09
0.759313 ریال7:44:10
0.76024 ریال7:38:09
0.760098 ریال7:32:10
0.758372 ریال7:23:09
0.758997 ریال7:08:10
0.758404 ریال7:05:10
0.758081 ریال6:56:10
0.759254 ریال6:47:10
0.759811 ریال6:44:10
0.758257 ریال6:35:16
0.757329 ریال6:23:09
0.760238 ریال6:17:10
0.757564 ریال6:11:10
0.758356 ریال6:05:10
0.759878 ریال5:59:10
0.75774 ریال5:53:10
0.758444 ریال5:44:09
0.759325 ریال5:38:10
0.757009 ریال5:35:10
0.758749 ریال5:26:09
0.758914 ریال5:17:09
0.758161 ریال5:11:11
0.758316 ریال5:05:10
0.759648 ریال4:59:09
0.760166 ریال4:50:16
0.758774 ریال4:44:09
0.760015 ریال4:35:11
0.761469 ریال4:29:09
0.759627 ریال4:17:09
0.761327 ریال4:14:10
0.760023 ریال4:02:10
0.756938 ریال3:59:09
0.756673 ریال3:50:11
0.759088 ریال3:41:10
0.757954 ریال3:38:09
0.757269 ریال3:32:09
0.757815 ریال3:26:08
0.757719 ریال3:20:11
0.757758 ریال3:14:10
0.757751 ریال3:05:14
0.75559 ریال3:02:10
0.75643 ریال2:50:10
0.757935 ریال2:44:09
0.756504 ریال2:41:09
0.75602 ریال2:35:10
0.755332 ریال2:29:09
0.757009 ریال2:17:09
0.756529 ریال2:14:10
0.754444 ریال2:05:10
0.754267 ریال1:59:09
0.754844 ریال1:47:09
0.753881 ریال1:44:10
0.75431 ریال1:38:09
0.751582 ریال1:35:11
0.754085 ریال1:29:09
0.750864 ریال1:17:09
0.752288 ریال1:11:10
0.753002 ریال1:05:10
0.750716 ریال0:59:09
0.753051 ریال0:50:14
0.749664 ریال0:41:09
0.750257 ریال0:35:10
0.751586 ریال0:23:09
0.749436 ریال0:20:10
0.748982 ریال0:17:09
0.747795 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات