شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Pledge Coin

  • نرخ فعلی:0.00021634
  • بالاترین قیمت روز:0.00021634
  • پایین ترین قیمت روز:0.00020802
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00020936
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.00021540
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Pledge Coin در روز جاری

نمودار کندل استیک Pledge Coin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00021634 ریال15:34:15
0.00021050 ریال15:20:15
0.00021506 ریال15:14:13
0.00021403 ریال15:08:13
0.00021609 ریال15:06:13
0.00021403 ریال15:04:14
0.00021609 ریال15:00:28
0.00021410 ریال14:50:15
0.00020940 ریال14:46:13
0.00021068 ریال14:16:15
0.00021406 ریال14:02:17
0.00021226 ریال13:36:12
0.00021607 ریال13:34:15
0.00021332 ریال13:26:14
0.00021317 ریال13:20:15
0.00021608 ریال13:08:14
0.00021319 ریال12:58:14
0.00020998 ریال12:12:13
0.00021461 ریال12:03:15
0.00020973 ریال12:01:20
0.00020973 ریال12:01:20
0.00021455 ریال11:51:19
0.00021017 ریال11:48:13
0.00021182 ریال11:45:17
0.00021017 ریال11:42:18
0.00021182 ریال11:36:15
0.00021454 ریال11:24:13
0.00021397 ریال11:21:15
0.00021009 ریال11:12:17
0.00021464 ریال11:06:13
0.00021571 ریال10:57:12
0.00021165 ریال10:51:18
0.00021007 ریال10:42:13
0.00021407 ریال10:36:14
0.00021195 ریال10:27:13
0.00020802 ریال10:24:12
0.00021295 ریال10:09:13
0.00021476 ریال9:57:15
0.00021369 ریال9:51:14
0.00021101 ریال9:42:13
0.00020897 ریال9:39:14
0.00021471 ریال9:36:13
0.00020897 ریال9:33:14
0.00021288 ریال9:30:21
0.00021471 ریال9:27:13
0.00021390 ریال9:18:12
0.00021093 ریال9:12:12
0.00021502 ریال9:03:14
0.00020805 ریال9:00:21
0.00021207 ریال8:51:14
0.00021213 ریال8:42:12
0.00021508 ریال8:39:12
0.00020923 ریال8:36:13
0.00021409 ریال8:24:12
0.00021001 ریال8:18:13
0.00020828 ریال8:12:13
0.00021210 ریال8:06:15
0.00021413 ریال7:57:12
0.00021508 ریال7:51:12
0.00020835 ریال7:45:13
0.00020824 ریال7:40:19
0.00020824 ریال7:40:19
0.00021394 ریال7:30:16
0.00021292 ریال7:18:13
0.00021179 ریال7:06:14
0.00020828 ریال7:00:27
0.00021100 ریال6:48:13
0.00021418 ریال6:36:13
0.00021100 ریال6:33:12
0.00020907 ریال6:24:12
0.00021003 ریال6:18:13
0.00020813 ریال6:15:13
0.00020803 ریال6:06:15
0.00021373 ریال5:57:13
0.00021005 ریال5:48:13
0.00020978 ریال5:45:13
0.00021089 ریال5:39:12
0.00021407 ریال5:30:16
0.00020805 ریال5:24:12
0.00021420 ریال5:21:16
0.00021351 ریال4:45:13
0.00021150 ریال4:36:13
0.0002086 ریال4:33:13
0.00021138 ریال4:21:14
0.00020950 ریال4:18:11
0.00020859 ریال4:15:12
0.00020950 ریال4:12:12
0.00020977 ریال4:06:14
0.00021051 ریال4:00:24
0.00021541 ریال3:57:12
0.00021051 ریال3:54:12
0.00021136 ریال3:42:13
0.00021430 ریال3:39:12
0.00021552 ریال3:36:12
0.00021045 ریال3:24:12
0.00021058 ریال3:18:13
0.00021396 ریال3:09:13
0.00021043 ریال3:06:14
0.00020867 ریال2:42:13
0.00021128 ریال2:36:15
0.00021451 ریال2:33:12
0.00021232 ریال2:30:16
0.00021545 ریال2:27:11
0.00021232 ریال2:24:12
0.00021545 ریال2:18:13
0.00021555 ریال2:12:12
0.00021160 ریال2:03:13
0.00021362 ریال1:57:13
0.00021296 ریال1:54:11
0.00021069 ریال1:51:13
0.00021296 ریال1:45:13
0.00021524 ریال1:39:13
0.00021184 ریال1:30:18
0.00021603 ریال1:19:12
0.00020982 ریال1:12:13
0.00021548 ریال1:06:13
0.00021072 ریال1:04:13
0.00021053 ریال0:42:11
0.00021153 ریال0:36:12
0.00021281 ریال0:30:14
0.00021466 ریال0:21:12
0.00021357 ریال0:18:11
0.00021466 ریال0:15:11
0.00021357 ریال0:12:12
0.00020936 ریال0:06:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی