شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PIXEL

  • نرخ فعلی:0.0187637
  • بالاترین قیمت روز:0.0187637
  • پایین ترین قیمت روز:0.0178601
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0182406
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۰۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.018256
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک PIXEL در روز جاری

نمودار کندل استیک PIXEL در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0187637 ریال7:07:13
0.01841 ریال6:56:13
0.0183256 ریال6:52:12
0.0179877 ریال5:18:11
0.0179105 ریال5:16:12
0.0179385 ریال5:04:11
0.0179507 ریال4:57:11
0.0179385 ریال4:56:11
0.0180538 ریال4:48:11
0.0180611 ریال4:36:11
0.0180659 ریال4:34:11
0.0180673 ریال4:32:12
0.0178601 ریال4:16:11
0.0181096 ریال4:14:11
0.0181063 ریال4:08:11
0.0181564 ریال4:04:12
0.0181063 ریال4:02:12
0.0181564 ریال4:01:14
0.0181533 ریال3:51:11
0.0181549 ریال3:43:10
0.0181598 ریال3:36:11
0.0181572 ریال3:30:13
0.0181515 ریال3:29:10
0.0181572 ریال3:28:10
0.0181515 ریال3:27:10
0.0181572 ریال3:26:11
0.0181515 ریال3:24:10
0.018274 ریال3:20:11
0.0181515 ریال3:18:11
0.0182494 ریال3:07:10
0.0182599 ریال3:02:10
0.0182494 ریال3:01:12
0.0182523 ریال2:44:11
0.0182569 ریال2:36:12
0.0182521 ریال2:30:13
0.0182525 ریال2:17:09
0.0182447 ریال2:10:12
0.0182337 ریال2:03:11
0.0182442 ریال1:58:09
0.0182392 ریال1:50:11
0.0182423 ریال1:44:10
0.0182321 ریال1:40:10
0.0182184 ریال1:33:10
0.018213 ریال1:27:10
0.0182064 ریال1:18:10
0.0182028 ریال1:17:09
0.0182064 ریال1:15:11
0.0182028 ریال1:13:09
0.0182041 ریال1:11:11
0.0182028 ریال1:10:10
0.0182041 ریال1:09:10
0.0182124 ریال1:05:09
0.0182041 ریال1:02:10
0.0182124 ریال0:59:10
0.018247 ریال0:43:10
0.0182477 ریال0:38:10
0.0182519 ریال0:31:11
0.0182377 ریال0:19:09
0.0182406 ریال0:06:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی