iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Penta

  • نرخ فعلی:0.00008085
  • بالاترین قیمت روز:0.00008546
  • پایین ترین قیمت روز:0.00007854
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00008304
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.00008055
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Penta در روز جاری

نمودار کندل استیک Penta در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00008085 ریال17:29:11
0.0000810 ریال17:21:02
0.00008076 ریال17:11:13
0.00008003 ریال17:05:13
0.00008054 ریال16:56:14
0.00008011 ریال16:54:12
0.00008047 ریال16:35:15
0.00008113 ریال16:26:11
0.00008117 ریال16:23:11
0.00008132 ریال16:14:11
0.00008033 ریال16:05:13
0.00008058 ریال15:59:11
0.00008057 ریال15:53:11
0.00008056 ریال15:47:11
0.00008098 ریال15:35:12
0.00008061 ریال15:32:12
0.00008107 ریال15:26:11
0.00008137 ریال15:17:11
0.00008029 ریال15:11:12
0.00007978 ریال15:02:12
0.00007997 ریال14:59:10
0.00008021 ریال14:53:11
0.00008002 ریال14:41:12
0.00007969 ریال14:35:11
0.00008014 ریال14:29:10
0.00008255 ریال14:26:12
0.00008014 ریال14:23:10
0.00008145 ریال14:11:12
0.00008172 ریال14:05:12
0.00008165 ریال13:59:11
0.00008184 ریال13:53:12
0.00008140 ریال13:47:11
0.00008173 ریال13:35:13
0.00008164 ریال13:32:12
0.00008167 ریال13:23:12
0.00008150 ریال13:20:13
0.00008165 ریال13:08:11
0.00008137 ریال12:53:11
0.00008213 ریال12:47:11
0.00008276 ریال12:35:12
0.00008280 ریال12:32:19
0.00008237 ریال12:29:10
0.00008216 ریال12:23:10
0.00008207 ریال12:08:13
0.0000829 ریال12:05:11
0.00008248 ریال11:53:11
0.00008282 ریال11:47:11
0.00008228 ریال11:35:14
0.00008227 ریال11:32:11
0.00008230 ریال11:26:13
0.00008226 ریال11:20:16
0.00008198 ریال11:08:13
0.00008269 ریال11:05:12
0.00008256 ریال10:56:13
0.00008179 ریال10:50:15
0.00008235 ریال10:44:12
0.00008187 ریال10:38:13
0.00008315 ریال10:35:13
0.00008264 ریال10:32:13
0.00008315 ریال10:23:10
0.00008200 ریال10:17:10
0.00008214 ریال10:14:12
0.00008274 ریال10:11:11
0.00008214 ریال10:08:13
0.0000830 ریال9:59:10
0.00008257 ریال9:47:10
0.00008344 ریال9:35:12
0.00008234 ریال9:26:11
0.00008182 ریال9:20:12
0.00008264 ریال9:11:11
0.00008309 ریال9:05:10
0.00008182 ریال8:56:10
0.00008259 ریال8:47:10
0.0000826 ریال8:44:10
0.00008260 ریال8:32:11
0.00008229 ریال8:23:10
0.00008221 ریال8:17:10
0.00008249 ریال8:08:10
0.00008318 ریال8:02:11
0.00008287 ریال7:53:10
0.00008294 ریال7:44:10
0.00008252 ریال7:38:10
0.00008310 ریال7:32:10
0.00008163 ریال7:23:09
0.00008174 ریال7:08:10
0.00008078 ریال7:05:11
0.0000798 ریال6:56:10
0.00008021 ریال6:47:10
0.0000832 ریال6:44:10
0.00008445 ریال6:35:16
0.00008546 ریال6:23:10
0.00008521 ریال6:17:11
0.0000843 ریال6:11:11
0.00008399 ریال6:05:11
0.00008255 ریال5:59:10
0.00008201 ریال5:53:11
0.00008248 ریال5:44:10
0.00008396 ریال5:38:10
0.00008397 ریال5:35:11
0.00008342 ریال5:26:10
0.00008370 ریال5:17:10
0.00008349 ریال5:11:11
0.00008273 ریال5:05:11
0.00008330 ریال4:59:09
0.00008297 ریال4:50:17
0.00008086 ریال4:44:10
0.00008129 ریال4:35:11
0.00008054 ریال4:29:10
0.00008071 ریال4:17:09
0.0000812 ریال4:14:10
0.00008156 ریال4:02:11
0.00007962 ریال3:59:10
0.000080 ریال3:50:11
0.00007953 ریال3:41:10
0.00007995 ریال3:38:09
0.00008062 ریال3:32:10
0.00007986 ریال3:26:09
0.00007947 ریال3:20:11
0.00007967 ریال3:14:10
0.00007901 ریال3:05:15
0.00008012 ریال3:02:10
0.00008033 ریال2:50:11
0.00008058 ریال2:44:10
0.00008050 ریال2:41:10
0.00008053 ریال2:35:10
0.00008051 ریال2:29:10
0.00008018 ریال2:17:09
0.00007964 ریال2:14:10
0.00007859 ریال2:05:11
0.00007881 ریال1:59:09
0.00007927 ریال1:47:10
0.00007854 ریال1:44:10
0.00007897 ریال1:38:10
0.00007939 ریال1:35:12
0.000080 ریال1:29:09
0.00007913 ریال1:17:10
0.00008066 ریال1:11:10
0.00008140 ریال1:05:11
0.00008139 ریال0:59:10
0.0000815 ریال0:50:15
0.00008060 ریال0:41:10
0.00008058 ریال0:35:10
0.00008131 ریال0:23:09
0.00008126 ریال0:20:10
0.00008033 ریال0:17:10
0.00008304 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات