شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Paxos Standard Token

  • نرخ فعلی:1.001
  • بالاترین قیمت روز:1.0015
  • پایین ترین قیمت روز:0.9984
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9988
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۱:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.9983
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0027

نمودار کندل استیک Paxos Standard Token در روز جاری

نمودار کندل استیک Paxos Standard Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.001 ریال14:51:10
1.0011 ریال14:36:10
0.9988 ریال14:33:09
0.9986 ریال14:30:11
0.9985 ریال14:24:09
0.9986 ریال14:21:09
0.9988 ریال14:18:09
0.9989 ریال14:12:09
0.9987 ریال14:06:10
0.999 ریال14:00:14
0.9987 ریال13:42:08
1.0011 ریال13:39:09
0.9989 ریال13:30:12
0.999 ریال13:24:09
0.9992 ریال12:30:12
0.9994 ریال12:05:09
0.9993 ریال12:03:09
0.9995 ریال11:54:09
0.9996 ریال11:45:10
0.9993 ریال11:42:09
0.9997 ریال11:39:09
0.9993 ریال11:30:12
0.9996 ریال11:12:08
0.9995 ریال11:09:08
0.9997 ریال10:08:08
0.9996 ریال10:02:09
0.9997 ریال10:00:14
0.9996 ریال9:45:09
0.9995 ریال9:39:08
1.0014 ریال9:30:10
1.0015 ریال9:12:08
1.0013 ریال8:54:08
1.0014 ریال8:51:10
1.0015 ریال8:48:08
1.0014 ریال8:45:09
0.9995 ریال8:42:09
0.9996 ریال8:30:11
0.9995 ریال8:18:08
1.0015 ریال8:15:10
1.0014 ریال8:12:08
0.9995 ریال8:08:09
1.0014 ریال8:06:09
0.9995 ریال8:03:09
0.9996 ریال8:00:17
0.9993 ریال6:09:09
0.9992 ریال6:06:11
0.999 ریال6:03:09
0.9992 ریال4:42:08
1.0015 ریال4:30:10
0.9992 ریال4:12:08
0.9989 ریال4:05:09
0.9993 ریال4:03:08
0.9989 ریال2:45:09
0.999 ریال2:42:09
0.9988 ریال2:30:10
0.9989 ریال2:27:08
0.9988 ریال2:12:08
0.999 ریال2:09:08
0.9989 ریال2:06:10
0.9985 ریال2:03:08
0.9986 ریال2:00:14
0.9984 ریال1:56:09
0.9986 ریال1:53:08
0.9984 ریال1:50:09
0.9988 ریال1:12:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی